Ambasádori

Predstavujeme vám ambasádorov
Equal Pay Day 2024 v Bratislave.

Sme nesmierne radi, že sa k nám pridali inšpiratívne a významné ženy, a taktiež muži, aby sme spolu vytvorili projekt EPD a v rámci osvetovej kampane upozornili na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a zároveň na postavenie žien v spoločnosti a v pracovnom prostredí.