Radka Sláviková Geržová

Advokátka v bratis.law

V advokácii sa pohybuje viac ako 20 rokov a je advokátkou v advokátskej kancelárii bratis.law. Jej obľúbenou témou je pracovné právo a vyjednávanie pracovných podmienok pre zamestnancov. Je zároveň sprostredkovateľka a rozhodkyňa vymenovaná MPSVaR pre vyjednávanie kolektívnych zmlúv medzi zamestnávateľmi a odbormi. Práve z dlhoročných kolektívnych vyjednávaní má dostatok skúseností a informácií o pracovných a mzdových podmienkach žien, matiek, osamelých zamestnancov a rodičov s malými deťmi.O téme rovnakých príležitosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami je nutné neustále hovoriť. Z jej pracovných skúsenosti v oblasti vyjednávania mzdových podmienok jednoznačne vyplýva potreba väčšej ochrany osobitných kategórii zamestnancov, ako sú najmä matky a osamelí zamestnanci.
Sociálne siete