O nás

Čo je Equal Pay Day

Deň rovného odmeňovania (Equal Pay Day – EPD) je symbolický deň, upozorňujúci na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Ide o globálnu osvetovú kampaň organizácií Business & Professional Women po celom svete.

EPD upozorňuje na stále trvajúci problém nerovnosti v odmeňovaní podľa pohlavia, tzv. Gender Pay Gap (ďalej len GPG). EPD zdôrazňuje deň, keď ženy dobiehajú mzdovú úroveň ich mužských kolegov, ktoré oni dosiahli ku koncu uplynulého roka.

PREČO je dôležité, aby sa tento projekt konal?

V SR je aktuálny rozdiel v mzdách 18,8 %, čo nás stále radí na posledné priečky v EÚ, kde je priemer 13 %.

Tento údaj hovorí, o koľko viac času musia ženy pracovať dlhšie, aby dosiahli rovnaké ročné odmeny ako muži, teda o cca 2 mesiace dlhšie.

Symbol

Medzinárodným symbolom akcie je červená taška, kabelka alebo peňaženka, ktorá nadväzuje na pôvodnú kampaň z roku 1988 s názvom RED PURSE CAMPAIGN. Červená farba znamená v účtovníctve stratu, a preto pripomína negatívny ekonomický vplyv pre ženy.

Ako vznikol Equal Pay Day?

Deň rovnakého odmeňovania sa prvýkrát objavil v USA v roku 1988, kedy BPW zorganizovalo kampaň červenej kabelky, zdôrazňujúcu červené čísla v dámskych peňaženkách a upozorňovala na pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

Myšlienka tejto kampane vznikla už na začiatku 60. rokov, kedy sa rôzne ženské organizácie vrátane BPW snažili presadiť zákon o rovnakom odmeňovaní v Európe aj USA, a ktoré prezident Československa podpísal v roku 1965. Podrobne je ďalej rozvedený v tzv. „antidiskriminačnom zákone“ z roku 2009.

Do Európy sa kampaň dostala v roku 2008 vďaka BPW Germany a v roku 2009 vznikla oficiálna kampaň s názvom Equal Pay Day, ktorú zastrešovali organizácie BPW po celej Európe. Odvtedy sa do kampane zapája každý rok viac krajín sveta a stáva sa tak globálnym fenoménom.

Českej republike sa EPD prvýkrát konal v roku 2010, spoločne so vznikom verejnoprospešnej organizácie Business & Professional Women CR z.s. Každá krajina si vyberá aktivity, ako túto kampaň každoročne pripomínať verejnosti.

Na Slovensku sa v roku 2023 bude konať prvý ročník vďaka organizácii Akčné ženy o.z., ktorá sa prepojila s českými úspešnými ženami, ktoré stoja za projektom v ich krajine.

Equal Pay Day na Slovensku

Nebojme sa ozvať a hovoriť o veciach priamo a nahlas

Zakladateľka podujatia a zakladateľka organizácie Akčné ženy o.z., Martina Novotná, zvolila pre EPD na Slovensku aktivity: mediálnu kampaň, odbornú konferenciu, speed mentoring. Kľúčová je spolupráca s partnermi, ktorí sa diverzitou zaoberajú a zdieľajú s nami aktuálne trendy.

Každý rok upozorňuje pracovno-zážitková akcia na stagnujúci rozdiel v mzdách aktivitami na podporu žien. Svojou advokačnou činnosťou EPD „doručuje“ informácie o situácii nielen v rovnosti miezd, ale aj v ďalších otázkach rovnosti žien a mužov, diverzity a spoločenskej zodpovednosti ženám i mužom, ktorí zatiaľ o túto problematiku nemali záujem.

Podujatie je svojím rozsahom a zameraním v slovenskom prostredí úplne unikátne a nenahraditeľné.

Cieľ

Cieľom podujatia na Slovensku  je informovať verejnosť o súčasnej situácii,
vyvolať odbornú diskusiu nad príčinami vysokej platovej nerovnosti
podporovať rovnaké zastúpenie žien v spoločnosti.

Kto podujatie organizuje

AKČNÉ ŽENY O.Z.

Ženyktoré ROBIA, čo MILUJÚ

Už od roku 2017 budujeme komunitu, organizujeme eventy, ktoré inšpirujú, vzdelávajú a podporujú ženy v tom, aby sa posúvali vpred a šli svojou vlastnou cestou.

Podporujeme tému rovnosti, diverzity, inklúzie a najmä postavenia žien v spoločnosti. Založili sme aj klub, kde sa členky vzájomne prepájajú, podporujú a v spolupráci s partnermi pre nich pravidelne pripravujeme vzdelávacie aktivity, vďaka ktorým dokážu neustále napredovať.

Samotné zakladateľky, členky i firemní partneri, ktorí pomáhajú svojimi skúsenosťami a prostriedkami uskutočňovať mnohé aktivity, tak podporujú cestu k ekonomickej nezávislosti a úspešnosti žien.

Prečo a ako sa zapojiť?

Akcia je tematicky zameraná, výberová, zrozumiteľná a v iných krajinách každoročne navštevovaná bežnými ženami bez predchádzajúceho vzťahu k téme rovnakých príležitostí, z radov stredného a vyššieho manažmentu a podnikateľkami. Na online evente sa dvíha návštevnosť o ženy z regiónov, ktoré využívajú možnosť online zapojenia.

PREČO JE PROJEKT JEDINEČNÝ?

  • Nadväzujeme na overený medzinárodný koncept.
  • Stabilita – nepodlieha trendom, sleduje dlhodobé ciele a kvalitné partnerské vzťahy.
  • Udržateľnosť – ako jedny z prvých otvárame tému rovných miezd na Slovensku v takomto rozsahu.
  • Silná značka – stále sa zvyšujúci záujem spoločností, postupne budované partnerstvá a dôvera firiem.
  • Jedinečný mediálny dosah, predložené témy sú vyťažované médiami po celý rok.
  • Komunitný spôsob produkcie akcie zvyšuje jej organický dosah. Apelujeme priamo na ženy – každá pomôže zmenou svojho prístupu aj zapojenia.
  • Inšpirácia – speed mentoring aj sama konferencia sú vzorom pre ďalšie usporiadateľské organizácie nielen na Slovensku. O vystúpenie na konferencii sa usilujú významné ženy aj muži z biznisu.
  • Ženský vzor – ženy predstavené v roliach mentoriek, ktoré je možné nasledovať či tieňovať.
  • Osobnosti, ktoré sa na EPD predstavia, sa ďalej uplatňujú ako spíkri, čo je veľmi dobrá referencia pre rovnomerné zapojenie žien na verejnosti.
  • Akciu budujeme s vlastnými zdrojmi a za podpory partnerov a jednotlivcov.