Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Zora Vypušťáková

priestorprezmenu.sk

V minulosti pôsobila ako dlhoročná manažérka v oblasti práva a zmluvných vzťahov. Neskôr, tiež ako life a business koučka, lektorka a autorka motivačných článkov, publikácií a videí prepojila osobný a profesijný svet. V súčasnosti sa orientuje na vzdelávanie lídrov, riešenie konfliktov a na funkčnosť vzťahov. Lektorskú činnosť využíva pri kurzoch osobného rozvoja zameraných na transformáciu životných situácii s orientáciou na emočnú gramotnosť, leadership a tvorbu vlastnej reality. Ako mediátorka sa zaoberá riešením konfliktov a možnosťou ich transformácie. Spolu s manželom sa venuje tiež párovému poradenstvu, terapiám a kurzom osobného rozvoja. Na YouTube vedie rozhovory na tému Prirodzené vodcovstvo – leadership v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Je autorkou edukačných a motivačných článkov a publikácií. Je členkou lektorského tímu školy etikoterapie Advaita a členkou tímu EDUvolúcie, unikátneho vzdelávacieho projektu, ktorý vytvára paralelný vzdelávací systém. Osobitne pre ženy ponúka pohľad na témy týkajúce sa nadobudnutia ich rovnováhy medzi prácou a osobným životom, možnosti realizovať sa ženským spôsobom aj v prevažne mužskom kolektíve, čo je prínosom aj pre samotných mužov. Zaoberá sa zmenou ako súčasťou života, ktorú môžeme využiť na vlastnú transformáciu. Je spoluautorkou transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľka a CEO Priestor pre zmenu.
Sociálne siete