Mária Borová

Sales manager at Akčné ženy, o.z.

Pracuje v Akčných ženách v oblasti sales a marketingu. Jej prioritou je komunikácia s klientmi, identifikácia ich potrieb a navrhovanie riešení na mieru. Vášňou je pre ňu tiež redakcia a aj keď momentálne aktívne nepíše, je súčasťou redakčného tímu Akčných mám. Miluje to, ako dokážu spolupracovať, prepájať obsahy a správnych ľudí. V témach Equal Pay Day vidí veľký zmysel okrem iného aj ako matka dvoch dcér a jedného syna, ktorí budú, verím, vyrastať v lepšej a z hľadiska rovnosti príležitostí priaznivejšej spoločnosti.

Sociálne siete