Stanislava Púčková

Prieskumná agentúra 2muse, s.r.o.

Spoluzakladateľka 2muse. Venuje sa celkovej problematike komunikácie, stratégiám značiek, vývoju produktov, spokojnosti zákazníkov a v neposlednom rade vedeniu a vzdelávaniu ľudí v oblasti prieskumu. Pôvodne vyštudovala psychológiu a je pre ňu príznačné, že veľa číta a rozmýšľa.
Sociálne siete