Michaela Jankovičová

Spíkerka za organizáciu CIPE na konferencii Equal Pay Day

Michaela Jankovičová je spoluzakladateľka organizácie RISOTO. Organizácia RISOTO pomáha firmám a organizáciám v súkromnom i verejnom sektore vytvárať pracovné prostredie, ktoré prináša na pracoviská hodnoty inklúzie, rešpektu a rovnosti. RISOTO realizuje rodové audity, poskytuje firmám a organizáciám na mieru šité školenia a tréningy alebo konzultácie. Michaela vyštudovala filozofiu a dejiny filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti pokračuje v štúdiu na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Pripravila a realizovala školenia, prednášky, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity o diverzite, inklúzii a rodovej rovnosti. Michaela sa dlhodobo odborne zameriava na otázky súvisiace so ženami vo vede a výskume. Taktiež je súčasťou iniciatívy Sexistický kix, ktorá odovzdáva anticenu tým najsexistickejším reklamám na Slovensku.
Sociálne siete