Sandra Balažíková

Head of HR departement ING HUBs Slovakia

Sandra pracuje v ING Hubs Slovakia a téma Equal pay u nej rezonuje v pozitívnom zmysle slova, nakoľko v spoločnosti v ktorej pracuje, sú rozdiely takmer neexistujúce na čo je veľmi hrdá. V rámci plne transparentnej platovej politiky, jedinej na trhu, je pyšná, že môže byť ambasádorkou tejto celospoločensky dôležitej témy. Okrem Equal Pay tématiky ju zaujíma postavenie pracujúcej matky a hlavne matky samo živiteľky. Táto téma jej je mimoriadne blízka, nakoľko ju vychovávala matka samo živiteľka. Nebolo to jednoduché ani v predchádzajúcom režime a často zabúdame, že sú to skryté hrdinky. Aktívne pôsobí na Linkedine. V rámci jej pracovných aktivít vystupuje aj v rôznych elektornických médiách, keďže je aj tvárou asociácie. Jej predstava je, že budeme pokračovať v nastúpenej ceste, ktorá začala rovnoprávnosťou žien, volebným právom a rozdiely v ponímaní  muž-žena, v pracovnom prostredí budú stierateľné.

Sociálne siete