Marek Lukačovič

Prieskumná agentúra 2muse, s.r.o.

Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, kde získal aj doktorát v oblasti sociálnej a pracovnej psychológie. Výskumne sa venoval rizikovému správaniu v spoločnosti (drogy, násilie, šikana) s cieľom zlepšenia prevencie na Slovensku. Je spoluautorom strategického dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR 2023 – 2030″. Na Ministerstve zdravotníctva spolupracoval s OECD na výskume duševného zdravia, ale i dezinformácií počas pandémie COVID. Momentálne pôsobí v prieskumnej agentúre 2muse ako výskumník celospoločenských a komerčných projektov.
Sociálne siete