Patrícia Kollár

Prieskumná agentúra 2muse, s.r.o.

Patrícia Kollár sa venuje vo svojom profesionálnom živote marketingu, ktorý vyštudovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave a ukončila doktorandským štúdiom. Marketing vyučovala na univerzite a venuje sa mu aj počas svojej prieskumníckej kariéry. V prieskumnej agentúre 2muse s malou prestávkou pracuje od roku 2018, kde má na starosti svoj vlastný tím. V 2muse pomáha klientom zo širokého spektra odvetví: zdravotníctvo, PR, meranie reklám a podcastov, duševné zdravie, finančný sektor, retail a mnohé ďalšie. Okrem toho sa v rámci 2muse venuje vzdelávaniu zamestnancov a rozvíjaniu nových produktov.
Sociálne siete