Lucia Kočková

Linkedin specialist

Lucia sa venuje komunikácii a marketingu celý svoj profesijný život. Tvorba obsahu je jej prácou, aj koníčkom. Začínala ako manažérka komunikácie vo vydavateľstve pre deti a mládež, prešla agentúrnym svetom a dlhšie obdobie tvorila content v zdravotníctve. Súkromnom, aj štátnom. Je spolutvorkyňou štipendijného programu pre medikov a sestry, kde sa ponorila do problematiky Employer Brandingu a úzkeho prepojenia marketingu a HR. Lucia je zároveň amabasádorkou Akčných žien a propagátorkou platformy Linkedin. Spoločne s Akčnými ženami vytvorila úspešný formát Linkedinlovers. Diskusno-vzdelávací projekt určený podnikateľom, CEO, zamestnancom, zamestnávateľom, študentom a všetkým, ktorí si chcú budovať osobný brand na platforme pre profesionálov. Venuje sa školeniam pre jednotlivcov aj firmy, nastaveniu komunikačnej stratégie aj mentoringu. Je mamou troch detí.

Sociálne siete