Mária Mikitová

Manažérka implementácie projektov v spoločnosti Tesco

Mária je manažérkou implementácie projektov v spoločnosti Tesco. Predtým dlhodobo pracovala v regióne Prešov ako prevádzková personálna partnerka. Okrem iných úloh sa venovala implementácii stratégií diverzity a inklúzie na pracoviskách. Jej srdcovou záležitosťou je integrácia jednotlivcov z vylúčených komunít do pracovného procesu, čomu sa venuje s maximálnym nasadením a vytrvalosťou.

Sociálne siete