Zuzana Moravčíková Kolenová

ZMK Legal s.r.o.

Zuzana Moravčíková Kolenová vyštudovala právo na Komenského univerzite v Bratislave. Je advokátkou od roku 2011 a manažérka v spoločnosti ZMK Legal s.r.o., advokátska kancelária, ktorú založila v roku 2013. Aktuálne pôsobí z malého okresného mesta na Považí. Klienti s ňou spolupracujú nielen z rôznych kútov Slovenskej republiky, ale aj z Európy. Špecializuje sa na oblasť obchodného, pracovného práva a compliance agendy. Je veľkým nadšencom podpory podnikavosti, a to nielen u svojich obchodných partnerov. V minulosti vytvorila a viedla vzdelávací program pre podnikavé deti základných škôl. Ako matka troch detí vo svojej praxi podporuje postavenie pracujúcich alebo podnikajúcich žien. Tam kde je to možné, presadzuje flexibilitu v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Zároveň veľmi silno vníma potrebu prevencie a osvety ohľadom ochrany zdravia z dôvodu vyčerpania a straty rovnováhy.
Sociálne siete