Lele Tarbuk Zemanová

Riaditeľka ZEAL, s.r.o.

Lele  Tarbuk Zemanová pôsobila ako hovorkyňa a komunikačná manažérka v Slovenskej filharmónii, Slovenskej národnej galérii. Má taktiež priame skúsenosti s médiami ako redaktorka rádia TWIST a spravodajstva STV a je spoluzakladateľka neziskovej organizácie OZ Pekná hudba, ktorá organizuje od roku 2000 medzinárodný Festival peknej hudby v Banskej Štiavnici. Pracovala pre nadnárodné farmaceutické spoločnosti Bayer HealthCare a Roche, kde sa venovala externej, internej, produktovej a korporátnej komunikácii. Je spoluautorkou viacerých edukačných projektov zameraných na podporu pacientských organizácii na Slovensku a zvýšenie povedomia o závažných ochoreniach a ich možnostiach liečby. Vytvorila koncept edukačnej platformy a podujatia www.trhkoze.sk, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť a poskytnúť odborné poradenstvo z oblasti dermatológie na Slovensku a najbližšie sa bude konať 21.10.2023.  Jej pracovný, ale aj osobný život je úzko spojený od detstva s umením, kultúrou, médiami, a tak plynule prešla do oblasti PR a marketingu, kde pôsobí už vyše 25 rokov. Založila agentúru ZEAL, s.r.o, ktorá je zameraná na tvorbu marketingových a komunikačných stratégií s fokusom na digitálny marketing, sociálne médiá prevažne pre farmaceutické firmy, odborné lekárske spoločnosti a pacientské programy.

Sociálne siete