Rastislav Sopko

Riaditeľ asociácie MAM DRON

Rastislav Sopko sa dlhodobo venuje obchodu a marketingu na manažérskych pozíciách hlavne v energetike.
Prostredníctvom viacerých platforiem je aktívny aj v otázkach životného prostredia.
Od začiatku roku 2022 pôsobí ako riaditeľ asociácie Mám Dron, ktorá je prémiovou organizáciou v tomto segmente.
Vo voľnom čase sa aktívne venuje športu, je výborným plavcom a kreatívnym záhraadníkom.
Sociálne siete