Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Na historicky prvej konferencii Equal Pay Day na Slovensku by ste nemali chýbať

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Akčné ženy, ktoré robia, čo milujú a milujú to, čo robia, na prvej slovenskej Equal Pay Day konferencii určite chýbať nebudú. Prečo by ste si mali zakúpiť vstupenku a nemali by ste tam chýbať ani vy? Tých dôvodov je hneď niekoľko. Poďte do toho s nami.

 

Akčné ženy sú hrdými ambasádorkami konferencie a dobre vedia, prečo by sa mali ženy, ale aj muži, konferencie zúčastniť.

 

Pretože treba podporiť myšlienku rovného odmeňovania mužov a žien, a to z niekoľkých dôvodov.

  • Rovnaké odmeňovanie zabezpečuje, že každý dostane spravodlivú odmenu za svoju prácu bez ohľadu na pohlavie, čo znižuje finančné rozdiely medzi pohlaviami.
  • Rovnosť odmeňovania je základným aspektom rodovej rovnosti. Je to záväzok spoločnosti zaobchádzať so všetkými svojimi členmi spravodlivo a rovnako.
  • Ženy častejšie upadajú do chudoby kvôli rozdielom v odmeňovaní. Odstránenie tejto priepasti znižuje chudobu a pomáha ekonomickej stabilite.

Okrem toho sa na konferencii môžete tešiť na množstvo inšpiratívnych spíkrov a máte jedinečnú príležitosť absolvovať mentoring. Alexandra Vrábelová

Aby ste inšpirovali, zdieľali, vzdelávali a diskutovali a spoločne hľadali možné riešenia ako odstrániť nespravodlivý a nerovný prístup k odmeňovaniu žien na Slovensku.

Elena Bročková

Pretože tam bude najviac červenej a žien na meter štvorcový. Pretože o rodovej rovnosti je potrebné hovoriť NAHLAS, a to v každej sfére nášho života. Nielen v tej pracovnej. Vyjadrím to myšlienkou rodovej expertky Jany Juráňovej, ktorá sa mi veľmi páči: „Žena je človek a od toho sa odvíja všetko ďalšie“. A presne v týchto slovách je obsiahnutá celá pointa rodovej rovnosti. Takto ju vnímam aj ja. Všetci sme si jednoducho rovní, bez ohľadu na rod. Barbora Jelinek 

Konferencia je miestom, kde sa ľudia môžu stretnúť, diskutovať a vymieňať si názory na tému rodovej rovnosti a rozdielu v odmeňovaní. Prítomnosť mužov umožňuje diskutovať o týchto otázkach zo všetkých perspektív a hľadať spoločné riešenia. Mária Gavulová

Pretože každý z nás má čo vylepšovať na sebe aj v spoločnosti, v ktorej žijeme a na konferencii zaznejú veľmi konkrétne témy mentoringu, diskusie a prejavy ľudí, ktorí odovzdajú svoje skúsenosti. Všetko toto znamená uchopiteľné veci, ktoré vieme aplikovať vo svojich profesijných a verím, že aj osobných životoch, pre zlepšenie situácie v spoločnosti. Mária Borová

Lebo to bude super! A príklady priťahujú!

Kristína Majerová

Prečo aj muži? Lebo táto téma sa netýka iba žien. Uvidíme a budeme to počuť aj na samotnej konferencii, kde sa na pódiu o svoj prístup k téme podelia aj manželia. Muži a ženy teda budú diskutovať spoločne. A prečo by vôbec mali muži aj ženy prísť? Lebo naše názory sa formujú aj na základe zažitých skúseností. Táto konferencia nebude iná ako ostatné. Bude plná inšpirácií, tipov a príkladov z praxe v rôznych odvetviach. Aj tu sa spíkri podelia o svoje skúsenosti, odovzdajú akési know how. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo sa oplatí prísť. Networking, dobrá spoločnosť, mentoring, sú tými ďalšími. Každý si v tom nájde niečo svoje. Stačí prísť. Lucia Kočková

Je to štartovacia čiara a ja verím, že čím viac ľudí, tým viac pohľadov, nápadov a otázok prinesie, tým lepšie sa v téme môžeme odraziť a posunúť ju do ďalších sfér, pracovných diskusií a akčných krokov k zmenám. Martina Novotná

Konferencia Equal Pay Day je prvou konferenciou o ženách, ktorá prináša autentické príbehy aj skúsenosti. Upozorňuje na nerovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a jej cieľom je posilniť postavenie žien v spoločnosti.

 

Viete prečo by sme mali o rodovej rovnosti hovoriť nahlas?

 

Rodová rovnosť je pre mnohých strašiakom. Majú strach a predsudky, že sú ženy umelo tlačené do pozícií, nebudú chcieť mať deti, stanú sa z nich karieristky. A práve pre negatívne konotácie tohto pojmu je veľmi dôležité, o tejto téme hovoriť nahlas. Lebo aj tá žena, ktorá má jedno, dve alebo päť detí, sa v určitom čase bude chcieť zaradiť naspäť do pracovného procesu. Ako budú nastavené jej pracovné a mzdové podmienky? Nebude diskriminovaná? Mužov mnohé témy a skutočnosti akoby obchádzajú. Ak my ženy nebudeme bojovať samé za seba, nemôžeme čakať, že za nás bude bojovať niekto iný. Osobne si myslím, že rodová rovnosť začína aj v našich mikro bublinách. Doma. Niet nad to, ak dcéra vidí doma otca variť, prať, upratovať. Nejde o to, že je pod papučou, ako si možno mnohí myslia, ale sám sa ochotne spolupodieľa na chode domácnosti, v ktorej žije. A to je ten najlepší príklad pre jeho dcéru a najväčšia podpora pre jeho manželku, či partnerku. Na rodovej rovnosti je potrebné zapracovať aj zhora aj zdola. Kristína Majerová

Pretože nestačí mať dobre nastavenú legislatívu. Potrebujeme si všetci nastaviť zmenu v myslení a každodennom konaní. Spoločenská transformácia sa deje príliš pomaly a potrebujeme si nastavovať sebareflexiu, búrať predsudky a uvedomiť si aj sami v sebe, že tých predsudkov máme všetci stále veľa. Pritom sa stačí vžiť do malého dieťaťa, ktoré objavuje nový svet a skopírovať ho v správaní. Ono nemá žiaden predsudok. Martina Novotná

Pre skvalitnenie a zlepšenie života v našej krajine je nutné, aby sme mali všetci rovnaké príležitosti a mohli tak rozvíjať svoj potenciál. Aby sme dosiahli stav, kedy všetci bez rozdielu budú mať rovnaké príležitosti, musíme najskôr odstrániť nespravodlivosť a diskrimináciu, ktorú spôsobujú rodové stereotypy. Prvým krokom k odstráneniu nerovnosti je hovoriť o rodovej rovnosti nahlas. Elena Bročková

Hovoriť o rodovej rovnosti je kľúčovým krokom k dosiahnutiu skutočnej rovnosti pohlaví a k odstráneniu diskriminácie na základe pohlavia. Verejná diskusia môže viesť k zmenám v spoločnosti a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých. Mária Gavulová

Vyjsť na pódium a hovoriť k publiku bez mikrofónu asi neprinesie spíkrovi vysokú mieru zapojenia publika. Základ je, aby ho bolo počuť. Ak chceme hovoriť o rodovej rovnosti a našim cieľom je vyvolať diskusiu, ukázať pozitívne vzory a hovoriť o možnostiach naštartovania zmeny, je potrebné hovoriť nahlas. To v mojom svete znamená využiť všetky komunikačné kanály, aké si v dnešnej dobe dokážeme predstaviť. Lebo získať si dnes pozornosť, je tá najväčšia výzva. Lucia Kočková

Prečo by mala byť naša spoločnosť schopná vytvárať podmienky na zabezpečenie rovnoprávnosti? 

 

Rovnoprávnosť v pracovnom prostredí umožňuje využiť všetky dostupné zdroje a talenty. Tým sa podporuje ekonomický rast a konkurencieschopnosť spoločnosti. Mária Gavulová

Rovnoprávnosť prinesie zlepšenie využívania potenciálu každého jednotlivca v prospech spoločnosti. Aby sme boli krajinou, kde chcú žiť, pracovať, podnikať všetci bez rozdielu, musíme mať rovnocenné podmienky. Elena Bročková

Pretože inak nemôže spoločnosť zdravo dlhodobo fungovať. A je to obojstranné, ani zďaleka to nie je „len“ o ženách. Je to o nás všetkých. Rovnakým tempom, akým prichádzajú nové technológie, nabiehame na smart hodinky, AI či home Office, sa potrebujeme otvoriť aj prístupu rovnosti doma aj v práci. Inak to nebude fungovať. Martina Novotná

Prečo by ženy nemali chýbať vo vedúcich pozíciách? 

 

V mnohých prípadoch existuje rozdiel v odmeňovaní medzi ženami a mužmi. Tento rozdiel sa môže zmenšiť, ak budú mať ženy rovnaký prístup k vedúcim pozíciám a budú mať možnosť dosiahnuť vyššie pozície s lepším platom. Tiež si myslím, že ženy majú iné skúsenosti a perspektívy než muži, a vďaka tomu môžu prispieť k tvorbe nových a kreatívnych riešení. Inovácie môžu byť kľúčovým faktorom pre rast a úspech organizácií. Mária Gavulová

Ženy prinášajú do riadenia firiem a organizácií agilný prístup, flexibilitu, iný pohľad na riešenie problémov, empatiu, spoluprácu a koučovací prístup. Ženy sa sústredia ako na výkon, tak aj na spôsob akým sa výkon či výsledok dosahuje. Elena Bročková

Pretože tam prirodzene patria a veľmi túžim potom, aby sme si za pár rokov nemuseli klásť podobné otázky a inšpirovať sa, či už prirodzene alebo prostredníctvom kvót k tomu, aby tam tie ženy boli. A zo štatistík vyplýva, že spoločnosti, v ktorých funguje „Diversity management“ fungujú skrátka omnoho lepšie. Martina Novotná

Zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách je bez pochyby veľmi dôležité. Je nesmierne dôležité, aby spoločnosť videla, že úloha ženy nie je len v rodine a v domácnosti. Samozrejme, ak sa niektoré preto dobrovoľne rozhodnú, je to v poriadku, ale ich prítomnosť a pôsobenie v širšej spoločnosti je priam žiaduce. Okrem odbornosti a schopnosti viesť ľudí, ženy prinášajú so sebou schopnosť empatie, schopnosť komunikácie, iného pohľadu na skutočnosti. Krásnym príkladom pre mňa osobne je naša terajšia pani prezidentka Zuzana Čaputová. Raz som počula výrok, že ak by ženy stáli na čele krajín, neboli by vojny. A verím tomu. Kristína Majerová

Pretože muži a ženy sú rozdielni, majú rozdielne danosti a vlastnosti, vytvárajú pestrosť, a tá je pre spokojný život zamestnancov nevyhnutná. Taktiež majú ženy úplne iný zmysel pre dynamiku spoločenstva a komunity. Ak chceme, aby sa kolektív rozvíjal správne a vyvážene, žena vo vedúcej pozícii je must have. Mária Borová

Prečo by mali? Možno by som sa na to pozrela práve takto opačne. Študujeme na rovnakých školách, absolvujeme rovnaké kurzy, pracujeme na sebe a svojich kariérach úplne rovnako ako muži. Prečo by sme nemali dostať rovnaké príležitosti? Hovorí sa, že ženy vnášajú do líderských pozícií to „ženské.“ Čo to presne znamená, si každý zrejme vyloží po svojom na základe skúsenosti, ktorú so ženami v líderských pozíciách má. Z môjho pohľadu žena môže vniesť do čierno-bieleho mužského biznisového sveta trochu farebnosti v podobe riadenia, hľadania riešení, videnia sveta či procesov vo firme inými očami ako muž. Prepájanie a miešanie mužských a ženských svetov funguje vo vzťahoch, prečo by nemohlo v biznise. Lucia Kočková

Slovenské ženy by nemali ťahať za kratší koniec. Sú jedinečné, odvážne, intuitívne a v zásobe majú obrovské množstvo talentu. Dokážu veľké veci, a pritom chýbajú vo vede, či technike. Pracujú v málo platených odvetviach. Starajú sa o deti, domácnosť a z práce sa vracajú domov do ďalšej práce. Na manažérskych pozíciách zarábajú za rovnaký pracovný výkon oveľa menej ako ich mužskí kolegovia. Niečo tu rozhodne nesedí. Niečo nie je správne. Niečo sa musí zmeniť, aby sa z malých dievčat so snami mohli stať silné ženy s víziou. Je skutočne mnoho dôvodov, prečo musíme o rodovej rovnosti hovoriť nahlas. Napríklad aj na podujatí, akým je konferencia Equal Pay Day, pretože je o ženách, ktoré chcú byť slobodné. V myslení, konaní, vo svojom príbehu, ktorý tvoria. Ak nám aspoň trochu záleží na rovnosti, stretneme sa. Už onedlho. Pretože ako hovorí Gloria Steinem: „Príbeh zápasu žien o rovnosť nepatrí jednej feministke či feministovi, ani jednej organizácii, ale kolektívnemu úsiliu všetkých, komu záleží na ľudských právach.“ Veronika Samborská

Zdroj foto: www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už