Lenka Šťastná: Postupne sa my ženy musíme učiť, aby nás bolo viac vidieť a počuť

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

V roku 2010 založila Lenka Šťastná Business & Professional Woman CR ako súčasť najvplyvnejšej ženskej organizácie na svete Business & Professional Woman International, ktorej cieľom je podpora žien v ich ekonomickej nezávislosti. Hlavnými metódami podpory sú mentoring, networking a vzdelávanie. So zakladateľkou BPWCR sme sa porozprávali o prvej konferencii v Čechách, o inšpirujúcich ženách, ale aj o potrebe ekonomickej nezávislosti žien.

Equal Pay Day v Čechách

 

Prvá česká konferencia Equal Pay Day sa uskutočnila v roku 2010. Aké ste mali očakávania a ako prvú konferenciu po rokoch hodnotíte?

Český štatistický úrad vydal prvýkrát čísla porovnávajúce odmeny žien a mužov a rozdiel bol 27,6. Úprimne. Myslela som si, že ten obrovský rozdiel bude české ženy zaujímať. O našu akciu, ktorú sme robili v centre Prahy, sa ale zaujímali najmä cudzinci. Takže tá prvá konferencia bola skôr motivujúca k tomu, aby sa ženy začali viac vzájomne podporovať a spustili sme prvýkrát skupinový mentoring, ktorý sme nazvali speed mentoring. Zvyšok programu boli príbehy zaujímavých žien preložené piesňami a módnymi prehliadkami.

Čím je Equal Pay Day konferencia pre ženy výnimočná? Čo môže ženám priniesť?

Toto podujatie sa naozaj veľmi posunulo. Už to dávno nie je len akcia pre ženy. Na konferencii diskutujeme o aktuálnych spoločenských otázkach. Áno, pozeráme sa na ne prevažne pohľadom žien, ale práve preto by sa o túto akciu mali zaujímať aj muži. Veď na absolútnej väčšine konferencií vystupujú predovšetkým muži a názory žien potom v spoločnosti vyslovene chýbajú. Pre ženy sú názory a skúsenosti ďalších žien obohacujúce. Je skvelé vidieť ženy ako „role models“. Žien, ktoré na konferenciách vystupujú, je zatiaľ naozaj málo, takže je skvelé, že u nás príležitosť dostávajú a skutočne to aj výborne vedia. Postupne sa my ženy musíme učiť, aby nás bolo viac vidieť a počuť.

Spomínali ste speed mentoring? O čo presne sa jedná?

Keď som chystala prvý ročník, premýšľala som, ako odovzdať efektívne znalosti a skúsenosti úspešných žien ďalším ženám. No, a vymyslela som speed mentoring. Ide o mentoring pri okrúhlych stoloch, kde má mentorka svoju tému, ale je skôr facilitátorkou tejto témy, než klasickou mentorkou. Ženy, ktoré sa pri stole na túto tému stretnú, môžu odovzdať svoje skúsenosti, a tak sa vlastne celá skupina obohacuje navzájom. Všetko to trvá len hodinu, takže diskusia musí byť veľmi efektívna. V podstate najviac inšpirujúce je pre ženy to, že aj ostatné majú podobný problém. Zdieľajú si riešenia, ktoré pre ten problém zvolili. Hodina sa zdá ako krátka doba, ale je to veľmi efektívne a za celých 15 rokov sme túto formu nezmenili, funguje skvele.

Prečítajte si: Ambasádor Equal Pay Day Vladimír Janík: O rodovej nerovnosti je potrebné komunikovať otvorene, transparentne a s empatiou 

V speed mentoringu teda pokračujete aj ďalej. Rozhodne sa osvedčil.

Áno. Pokračujeme prakticky neustále počas celého roka. V októbri sme otvorili už 6. ročník programu Empowering Women Mentoring – medzifiremného mentoringu a dopyt zo strany účastníčok bol obrovský. Program sme tento rok museli zdvojnásobiť. Podobne využívame túto metódu pre ženy na rodičovskej dovolenke a na rôznych akciách a konferenciách. Som veľmi rada, že speed mentoring prevzalo až toľko ďalších organizátorov akcií a konferencií. Pre ženy je nesmierne obohacujúci.

Ako je na tom Česko, čo sa rodovej rovnosti týka?

Situácia u nás vôbec nie je dobrá. V medzinárodných porovnaniach veľmi zaostávame. V čerstvom porovnaní Gender Equality Index spracovanom Európskym inštitútom rodovej rovnosti sme sa umiestnili až na 25. mieste v Európe a čo je ešte horšie, od vlaňajška sme klesli o 2 miesta. Z hodnotených 7 ukazovateľov sme na tom najhoršie v kategórii moc, kde sme dosiahli len 30,2 bodov zo 100 možných. Skrátka, chýbajú nám ženy v rozhodovacích pozíciách vo firmách, aj v politike.

Čo pre vás znamená, byť si rodovo rovní?

Radšej ako rovnosť používam spojenie rovnaké príležitosti. Pre mňa to znamená odstránenie prekážok pre plnú realizáciu talentov žien tak, aby tie ženy, ktoré chcú budovať svoju kariéru, mali úplne rovnaké možnosti ako majú muži. A aby pre nich to, že majú deti, nebolo prekážkou, ale obohatením. A hneď podotýkam, že ženy do kariéry netlačím. Chcela by som, aby jednoducho len mali tú možnosť, pokiaľ samy chcú.​

Znalosti a skúsenosti využité na podporu žien

 

Pred založením BPWCR ste roky pracovali v manažérskych pozíciách v bankovníctve a vo veľkých spoločnostiach. Stretli ste sa počas týchto rokov s diskrimináciou žien na pracovisku?

Na túto otázku sa v Čechách väčšinou odpovedá, že sa ma žiadna diskriminácia netýkala. Pravda je ale taká, že celý biznis je postavený na potrebách, skúsenostiach a schopnostiach mužov. Preniknúť do tejto zavedenej štruktúry je pre ženy ťažké. Musia prekonávať naozaj veľké množstvo prekážok, ktoré si často kolegovia ani neuvedomujú. Naša spoločnosť je plná predsudkov a stereotypov, a s tými bojovať je ešte ťažšie, než s priamou diskrimináciou. Napokon aj ďalšie medzinárodné porovnania hovoria, že práve u nás to ženy naozaj nemajú ľahké. Svetové ekonomické fórum vydáva každý rok porovnanie krajín – Global Gender Gap Report. Za rok 2023 sme sa umiestnili na 101. mieste zo 146 hodnotených krajín a nie je vôbec povzbudzujúce, že pred nami sú aj krajiny ako Etiópia, Keňa, Uganda, či Mongolsko.

Bol vám umožnený osobný a profesionálny rast? Alebo to bola tŕnistá cesta?  

Mala som naozaj veľa príležitostí na štúdium a snažila som ich maximálne využiť, aj keď som mala dve malé deti. Študovala som opakovane v zahraničí, absolvovala som postgraduálne štúdium v USA a mala som aj možnosť, byť na stážach v amerických bankách. Investície som študovala v Anglicku. Celé by to nebolo možné bez podpory manžela a celej rodiny. Situácia nás vytrénovala vo skvelom time manažmente. A učím sa stále veľmi rada. Bez poznávania nových vecí si svoj život neviem predstaviť.​

Vďaka skúsenostiam v rôznych sektoroch ste sa rozhodli pomáhať ženám a dievčatám v plnení si snov. Bol niekto pri vás, kto pred rokmi takúto podporu ponúkol vám?

Keď sme sa v roku 2009 pripravovali na založenie našej neziskovky, pracovala som so štyrmi ďalšími ženami, ktoré boli nadšené pre tú myšlienku rovnako ako ja. Aj my sme si snívali svoj sen o tom, ako sa situácia v našej spoločnosti začne meniť. Jedna z tých kolegýň, Jana Matoušková, je so mnou stále a jej podpora je pre mňa ešte vždy veľmi významná. V počiatkoch mi veľmi pomáhali aj moje deti. Od nich som sa toho nielen veľa naučila, ale boli mi aj oporou v ťažkých chvíľach. Teraz už mám okolo seba tím žien, ktoré usilovne pracujú na tom, aby sa aj moje sny postupne plnili.

Prečítajte si: Martin Čambor: Rodovej rovnosti bráni schopnosť akceptovať inakosť a vidieť v rozmanitosti pridanú hodnotu pre posun spoločnosti

Čím vás stretnutia so ženami obohacujú? Učíte vy ich alebo sa učíte navzájom?

Jednoznačne sa učíme navzájom. Náš život je plný zmien a príležitostí a na tie treba reagovať. Ja zmeny milujem. Vlastne ich vyhľadávam, ale samozrejme všetko neviem. Za to, kde je dnes naša organizácia, ďakujem desiatkam ďalších žien, ktoré mi prispeli radou a pomocou, dobrovoľníckou činnosťou, aj ľudskou podporou. Stretnutie s ľuďmi pre svoj život potrebujem. Z každého si odnesiem niečo zaujímavé do svojho života.​

Čo bráni ženám v tom, aby svoje sny realizovali?

Existuje množstvo faktorov, ktoré môžu brániť ženám v realizácii ich snov. Dobrou správou je, že tieto prekážky nie sú nemenné a môžu byť prekonané. A veľa žien úspešne tieto bariéry aj prekonáva a svoje sny si plní.

Čo považujete u žien za najväčšiu bariéru?

Za asi najväčšiu bariéru považujem stereotypy – tradičné pohľady na roly žien, ktoré často ovplyvňujú voľbu vzdelania, kariéru alebo osobné ambície. Rozhodovanie môže obmedzovať ekonomická závislosť žien, nedostatok príležitostí, sexizmus, ale aj skutočnosť, že ženy nesú väčšie bremeno domácich prác a starostlivosti o deti aj rodinných príslušníkov. Rada by som však spomenula aj nedostatok vzorov, ktorý môže obmedzovať inšpiráciu žien a ich smerovanie. Ženy sa taktiež často cítia menej sebaisté alebo pochybujú o svojich schopnostiach, čo im práve môže brániť v realizácii toho, čo si vysnívali.

Konferencia pre ženy na Slovensku

 

Prečo by na prvú slovenskú konferenciu Equal Pay Day mali ženy zavítať?

Na konferencii získajú ženy mnoho inšpirácie pre svoju ďalšiu kariéru alebo podnikanie. Stretnú sa so ženami, pre ktoré je osobný rozvoj dôležitou prioritou. Zoznámia sa so ženami, ktoré môžu byť ich „role models“ a hlavne – získajú faktickú vzájomnú podporu. A ako som hovorila pred chvíľou, na konferenciu by mali prísť aj muži. Jednak preto, aby sa obohatili tým, ako ženy nazerajú na spoločenské otázky, ale tiež preto, aby pochopili, čo potrebujú ženy vyriešiť, aby sa im vo firmách lepšie pracovalo.

Môžu práve na konferencii dostať ženy odpovede na svoje otázky?

Áno, jednoznačne. A môžu ich získať nielen od vystupujúcich, ale najmä od ostatných žien. To pokladám na tomto type akcie za veľmi dôležité. 

Prečo by mali byť ženy ekonomicky nezávislé?

V dnešnom svete je nevyhnutné, aby mali ženy príležitosť byť finančne samostatné. To im umožní sa plne zapojiť do spoločnosti a mať kontrolu nad svojim osudom.

Prečo je ekonomická nezávislosť dôležitá?

Podľa môjho názoru z mnohých dôvodov.

Aké sú tie dôvody?
  • Ženy získajú osobnú slobodu a autonómiu, ktorá im dáva možnosť voľne rozhodovať o svojom živote bez nutnosti závislosti na partnerovi alebo rodine. Môžu teda voliť vlastnú životnú cestu, kariéru, realizovať svoje osobné priority.
  • Štúdie ukazujú, že keď majú ženy prístup k vlastným financiám, často investujú viac do svojich rodín, vrátane vzdelania detí a lepšej zdravotnej starostlivosti.
  • Zapojenie žien do podnikania im umožní zakladať a riadiť vlastné firmy, čo vedie k väčšiemu ekonomickému rastu.
  • Ekonomická nezávislosť je kľúčovým krokom k dosiahnutiu rodovej rovnosti. Ak ženy nie sú ekonomicky nezávislé, nemôžu mať rovnakú moc, pozíciu, ani vplyv v spoločnosti ako muži.
  • Nezávislé ženy, ktoré majú kontrolu nad svojimi financiami, inšpirujú ďalšie ženy a dievčatá k dosahovaniu väčších cieľov.
  • Schopnosť starať sa o seba a svoju rodinu finančne, má pozitívny vplyv na sebavedomie a sebahodnotenie žien.​

Stretneme sa na Equal Pay Day v Bratislave

 

Už onedlho, presne 10. a 11. novembra sa uskutoční v Bratislave prvá slovenská Equal Pay Day konferencia. Aj vy môžete byť pritom. Vstupenky sú už v predaji.

Zdroj foto: Lenka Šťastná, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Kedy nastáva Gender Pay Gap?

Equal Pay Day, to nie je len trojdňová konferencia, ktorej prvý ročník na Slovensku prekonal všetky očakávania. Equal Pay je