Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Martin Čambor: Rodovej rovnosti bráni schopnosť akceptovať inakosť a vidieť v rozmanitosti pridanú hodnotu pre posun spoločnosti

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Riaditeľ ľudských zdrojov Slovenskej sporiteľne, Martin Čambor, je mimoriadne aktívny človek s niekoľkými oceneniami za svoju prácu. Pred rokmi sa vyjadril, že ak raz zažijete život v Slovenskej sporiteľni, a zdieľate jej hodnoty, zostanú vám na celý život. V oblasti ľudských zdrojov má viac ako 20 ročné skúsenosti a aj jeho účasť na konferencii Equal Pay Day v úlohe ambasádora svedčí o tom, že na ľuďoch mu nesmierne záleží.  

Equal Pay Day  

 

Deň rovného odmeňovania je symbolickým dňom, ktorý upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. V rámci globálnej, osvetovej kampane organizácií Business & Professional Women sa po celom svete upriamuje pozornosť na pretrvávajúci problém v nerovnosti v odmeňovaní podľa pohlavia a kladie sa dôraz aj na rodovú nerovnosť v iných oblastiach. S Martinom Čamborom sme sa porozprávali o tom, ako rodovú rovnosť resp. nerovnosť vníma v práci, ale aj vo svojom okolí. 

Rodová (ne)rovnosť 

 

Pracujete v spoločnosti, ktorá zamestnáva viac ako 1000 zamestnancov po celom Slovensku, mužov a žien na rôznych pracovných pozíciách. Pre riaditeľa ľudských zdrojov je spokojnosť zamestnancov na prvom mieste. Ako vaša spoločnosť k spomínanej spokojnosti prispieva? 

Jednoducho. Snažíme sa vytvoriť našim ľudom prostredie, v ktorom vedia skúšať nové veci, v ktorom vzájomný rešpekt a inšpiratívny priestor hrajú prím.   

Ak by sme sa pozreli na vedúce pozície, nájdeme v nich viac mužov alebo žien? 

No, hovorí sa, že v bankárskom svete je viac mužov ako žien. Ak sa pozrieme na všetky manažérske pozície u nás, tak v nich nájdeme viac žien ako mužov, a to až 69 %. U nás prím ženských manažérskych pozícií posúva retailová pobočková sieť. Ak sa ale pozrieme na pomer v senior manažérskych pozíciách, máme to približne 50 na 50 a strážime si vyvážený pomer.  

S čím súvisí výber mužov na manažérske pozície? 

Nemáme cielený výber mužov alebo žien na manažérske pozície. Ak hľadáme, tak hľadáme niekoho, kto vie ľudí viesť, inšpirovať ich a posúvať ďalej.   

Chýbajú vám ženy v top vrcholovom manažmente? 

Ako som už spomínal, je to 50 na 50. To, na čom ale stále pracujeme, je cielená podpora žien, budúcich manažérok. A nie, nikoho do ničoho nenútime, len vytvárame priestor pre podporu a posun v manažmente práve u žien.  

Aké vlastnosti vo vyšších pozíciách, ktoré určujú smer a rast firmy, považujete za vzácne? 

Schopnosť predvídať, schopnosť skúšať odvážne veci, schopnosť nestratiť kontakt s realitou a ľudskosť. Sme banka pre ľudí.  

A ktoré zo ženských vlastnosti sú tie najdôležitejšie pre rokovania a plynulý chod spoločnosti? 

Schopnosť posúvať diskusiu ďalej, tlmiť mužské ego tam, kde je na škodu k dosiahnutiu dohody. V neposlednom rade 6 zmysel. Ak ho aj mužská populácia má, nekladie naň až taký dôraz . 

Prečítajte si: Michaela Kučová: Stáročia žijeme v spoločnosti, ktorá je doslova dizajnovaná na muža a orientovaná na súťaživosť a zisk 

Aké sú vo všeobecnosti hlavné dôvody nerovnosti v odmeňovaní? 

Zásadné dôvody v nerovnosti v odmeňovaní sú neexistujúca politika odmeňovania, preferovanie mužov pri výberovom procese a predsudky. 

Aké následky z nerovností vznikajú? 

Nerovnosťou v odmeňovaní sa znižuje počet žien v manažérskych pozíciách a nerovnomerné rozloženie rozhodovacích úloh v spoločnosti. 

Má nerovnomerné odmeňovanie medzi mužmi a ženami negatívny dopad na spoločnosť? 

Roztváranie nožníc v odmeňovaní žien a mužov má za následok pokles angažovanosti jednej alebo druhej populácie. Rozdielne odmeňovanie v neprospech jednej alebo druhej skupiny zvyšuje dobrovoľnú fluktuáciu, znižuje angažovanosť a podporuje nerovnaký prístup. 

Aké kroky navrhujete smerom k zmierneniu rozdielov v odmeňovaní mužov a žien? 

Konkrétnymi krokmi by mali byť presne stanovená odmeňovacia politika zameraná na pracovnú pozíciu a nie jednotlivca. Nastavenie politiky dorovnania rozdielu mzdy v prípade návratov žien z materských alebo rodičovských dovoleniek.  

Vieme zvýšiť povedomie o rovnosti v odmeňovaní a dosiahnuť spravodlivejšie podmienky pre ženy na pracovnom trhu?   

Vieme. A nielen zvýšiť povedomie, ale aj zrovnoprávniť. Je to iba o tom, ako je nastavené riadenie ľudských zdrojov vo firmách, aby prihliadalo na dosahované výsledky a pridanú hodnotu človeka vo firme. 

Platená vs. neplatená ženská práca 

 

Neférovo rozdelená neplatená práca v domácnosti znižuje účasť žien na trhu práce a neprospieva ani ich psychickému zdraviu. Ako túto skutočnosť vnímate v súkromí alebo vo svojom okolí? 

Verím, že žijeme v modernej dobe, a preto nové vzťahy už tento atribút majú výrazne vybalansovaný. Vnímam to aj cez optiku mojich kolegov, kde pred niekoľkými rokmi otázka muža na rodičovskej dovolenke bola skôr ako „výstrelok“. A dnes je už v našom kolektíve bežnou súčasťou.   

Myslíte si, že v tomto prípade nastal v našej spoločnosti posun? Je viac mužov na materskej dovolenke a pracujúcich žien v produktívnom veku v plnej sile a s vytvoreným prostredím pre kariérny rast? 

Záleží na tom, s akým časovým obdobím to porovnávate a aký cieľ si nastavíte. Evolúciu ale nezastavíte, takže áno, je tam posun vpred.   

Ako je možné mimo domácnosti, kde sa na deľbe práce podieľajú muž aj žena, vytvoriť rodičom na materskej dovolenke flexibilný pracovný čas a po návrate do práce vhodné pracovné podmienky pre rodičov s malými deťmi? 

My sa nezamýšľame nad tým, ako je to možné. My už roky vieme, že to jednoducho možné je. A nielen možné, ale je to pre nás aj veľmi prospešné. Videli ste už niekedy to nadšenie rodiča, ktorý sa z víru materskej a rodičovskej dovolenky aspoň na chvíľku ponoril do niečoho, čo ho baví? Aké iné pohľady na riešenia môže priniesť? Už niekoľko rokov preto podporujeme skrátené úväzky a delené pracovné miesta. A minulý rok sme ešte pritvrdili. V programe „Mamičky integrujeme a nie vyhadzujeme“ – mnohokrát totižto počujem zvonku tento fenomén – sa vrátilo naspäť na pôvodné pracovné miesto až 97 % našich mamičiek.  

Prečítajte si: Ambasádorka Equal Pay Day Zora Vypušťáková: Je potrebné umožniť ženám, učiť sa z vlastných chýb 

Ženy by nemali byť v spoločnosti znevýhodňované 

 

Stretávate sa s diskrimináciou žien?  

U nás máme nastavené systémy, kde prevencia niečoho takého je prioritou. 

Akým spôsobom je nevyhnutné zakročiť, aby k diskriminácii žien nedochádzalo?  

Nezatvárať si oči, a ak sa niečo také deje, nezabudnúť na integráciu do normálneho prostredia. 

Čo dokážeme ako spoločnosť v rodovej nerovnosti zmeniť? 

Je to iba o nastavení v hlave. 

Komu by malo najviac záležať na rodovej rovnosti?  

Lídrom, ktorí vidia v rodovej rovnosti posun dopredu, ktorí nie sú konzervy a nehrajú iba na krátky časový úsek, kým ich niekto vystrieda. Je to dlhodobý proces.  

Čo najviac na Slovensku rodovej rovnosti bráni?  

Schopnosť akceptovať inakosť a vidieť v rozmanitosti pridanú hodnotu pre posun spoločnosti.  

Konferencia o ženách, pre ženy, ale vôbec nie bez mužov 

 

Rodová nerovnosť je téma, ktorá by ani témou byť nemala. Skutočnosť je však iná, a preto je o nej potrebné hovoriť. A keby to bol nejaký ženský rozmar alebo výmysel, nestáli by za ženami muži, ktorí fakt, že rodové rozdiely sú priepastné, vnímajú rovnako. Jedným z takých mužov je aj Martin Čambor, ambasádor prvej Equal Pay Day konferencie na Slovensku.

Zdroj foto: Martin Čambor, www.equalpayday.sk 

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už