Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Lenka Smreková: Je alarmujúce, že v rámci Európskej únie má Slovensko najnižšie percentá zamestnanosti matiek 

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Práca ženy v typicky mužskom odvetví môže byť zaujímavá, inšpiratívna, náročná, ale aj veľmi naplňujúca. Byť vlajkovou loďou v energetických službách je tiež poriadna výzva a pracovať v MH Teplárenský holding vo funkcii finančnej riaditeľky, a búrať tak predsudky, chce kus odvahy. Lenka Smreková svoju profesijnú púť začala ako audítorka. Vyskúšala si aj prácu v zdravotníctve, až napokon zakotvila v energetike – teplárenstve. Ako sa cíti vo svete mnohým ženám tak vzdialenom, nám porozprávala v zaujímavom rozhovore.  

Líder, ktorý necháva priestor svojim ľuďom 

 

Nerobme iným to, čo nechceme, aby robili nám. Alebo ako vytvoriť príjemné pracovné miesto v tvorivom kolektíve. Čo je vašou náplňou práce v MH Teplárenský holding?  

V mojej zodpovednosti a kompetencii mám 6 oddelení – financie, účtovníctvo, platobný styk, kontroling, centrálny nákup, vrátane verejného obstarávania, a logistiku plus prevádzku nevýrobných zariadení. Priamo riadim šiestich manažérov, pričom každý z nich má svoj tím. Spoločne sme nastavili jednotné procesy, pravidlá a podporné činnosti sme centralizovali.  

Aké pracovné prostredie sa snažíte vytvoriť svojmu tímu? 

Z pohľadu pracovného prostredia a podmienok pre prácu je dôležité budovať vzájomnú dôveru a v zmysle našej MHTH firemnej kultúry akceptujeme, že robiť neúmyselné chyby je možné a tolerované, ak sa z nich vieme poučiť a posúvajú nás vpred. Za takéto chyby sa nemá trestať. Ľudí je potrebné povzbudiť. Nemá zmysel vyvolávať v nich strach a pocit zlyhania. Zároveň je mojím cieľom motivovať ľudí bez nútenia, pre vyšší zmysel a spoločný cieľ. 

Ste príkladom toho, že finančníctvo, ako aj energetika, už dávno nie sú výsadným miestom iba pre mužov. Avšak, veľa žien v týchto odvetviach predsa len nenájdeme. Prečo je to tak? 

Poznám osobne niekoľko skvelých a úspešných žien na pozícii CFO, ale praxou je, že ženy nie sú natoľko ambiciózne a nedôverujú samé v seba, že sú hodné aj takýchto vyšších pozícií. Aktuálna doba je extrémne výkonovo orientovaná, zameraná na výsledky, cieľ – čo sú maskulínne hodnoty. Majú ich aj ženy, pretože si uvedomujú, že sú potrebné na prežitie. Avšak ich výhodou je, že majú aj feminínne hodnoty. A tie môžu jednoznačne prispieť k lepšej spoločnosti. Len je, v prípade žien, potrebné zobrať zodpovednosť za svoj úspech a využiť to ako príležitosť. 

Ako ste sa od auditov a zdravotníctva dostali k energetike a na post finančnej riaditeľky? Čo vás viedlo práve týmto smerom? 

Nikdy by som nepovedala, že raz budem pracovať v energetickom priemysle a navyše v štátom vlastnenej spoločnosti. Začalo to všetko jedným telefonátom skvelého lídra Ľuboša Lopatku. Je lídrom, s ktorým chcete robiť, lebo má tie správne integrované hodnoty a chcete ho nasledovať. 

Akým ste lídrom pre svoj tím? 

Verím, že inšpiratívnym a dôveryhodným, a že som pre nich rovnako líder, pri ktorom si vedia predstaviť ho nasledovať. Ale to je skôr otázka na nich. 

Aká je spätná väzba vašich kolegov, ktorá sa určite odzrkadľuje aj v nominácii na CFO roka 2022 (ocenenie finančných riaditeľov – pozn. red.)?  

Spätná väzba je dar, preto je dôležité ju nielen dávať, ale aj prijímať. A to bez ohľadu na to, aká je. Samotná nominácia na CFO roka 2022 je uznaním nášho procesu transformácie MHTH a poďakovaním každému, kto sa podieľal na tejto unikátnej zmene. Pretože bez tímovej práce so spoločným cieľom by ani táto nominácia nebola. 

Prečítajte si: Michaela Kučová: Stáročia žijeme v spoločnosti, ktorá je doslova dizajnovaná na muža a orientovaná na súťaživosť a zisk   

Mužský svet ženám nepraje alebo áno?  

 

Rodová nerovnosť medzi mužmi aj ženami naznačuje výrazné rozdiely aj v odmeňovaní. Stretávate sa s tým aj vo vašej spoločnosti?  

Z môjho pohľadu sa s výraznými rozdielmi v odmeňovaní žien v MHTH nestretávame. Nehodnotíme pozíciu a jej odmeňovanie z pohľadu, či ide o muža alebo ženu. Hodnotíme odbornú stránku, skúsenosti a kvalifikáciu zamestnanca. 

Ako sa stavia vaša spoločnosť k pracujúcim matkám? 

My v MHTH nediskvalifikujeme žiadnu kandidátku, ak je po materskej, pretože napríklad ja si myslím, že práve matka vie byť v práci vysoko efektívna. Umožňujeme aj prácu z domu, čo bolo na začiatku v roku 2020 nepredstaviteľné, vzhľadom na neexistenciu potrebnej technológie. Na Slovensku máme inak, v rámci EU, najnižšie percentá zamestnanosti matiek. Čo je alarmujúce, no zároveň je tu potenciál pre obsadenie niektorých pozícií. 

Čím by ste chceli, ak je to potrebné, v MH Teplárenský holding posilniť postavenie žien? 

Nemyslím si, že je to v MHTH potrebné. Je však dôležité pokračovať v otvorenej komunikácii. 

Ako je to teda s tým mužským a ženským svetom?  

Je to o uhle pohľadu a prístupe, či odvahe žien vstúpiť aj do sveta, ktorý štandardne praje mužom. 

Ambasádorka podujatia Equal Pay Day 

 

Prvá Equal Pay Day konferencia na Slovensku aj s vašou účasťou. Ako vznikol nápad, zapojiť sa, byť ambasádorkou? 

Všetko to začalo oslovením od Akčných žien a Martinky Novotnej. A pretože sme dve ženy vo vedení a vieme takto spoločne zdieľať náš príbeh, neváhali sme ísť do toho.  

Prečo je pre vás dôležité, zúčastniť sa konferencie? 

Pretože ako hovorí aj Danka Miňová, moja skvelá kolegynka, „sharing is caring“. Zdieľať skúsenosti je veľmi dôležité. Je to príležitosť osloviť ženy a získať tak potenciálne nové kolegyne aj do nášho sveta energetiky. 

O rodovej rovnosti je potrebné hovoriť viac a hlasnejšie, aby sa rozdiely medzi mužmi a ženami neprehlbovali. Ako k rodovej rovnosti pristupujete vy vo svojom rodinnom prostredí?  

Mám dve dcérky vo veku 18 a 13 rokov a jedného manžela, s ktorým sme už spolu 28 rokov. Povinnosti a zodpovednosti zdieľame spoločne a vždy sa vieme dohodnúť, kto je na rade. Máme to rovnomerne vyvážené. A keďže manžel pracuje v školstve, vieme sa aj časovo zladiť.  

Je niečo, čo by ste v rámci rozdelenia mužského a ženského sveta chceli zmeniť? 

V zásade ani nie. Je fajn, ak ešte existujú muži džentlmeni, ktorí vám otvoria dvere, či vezmú batožinu. Určite by som to nevyhrocovala tak, ako v západných krajinách, kde už ani toto nie je akceptované. 

Máte osobné skúsenosti s diskrimináciou žien v spoločnosti?  

S diskrimináciou ako takou nie. Skôr so zdržanlivosťou mužov, neveriac, že aj žena môže byť rovnocenným partnerom pri vyjednávaní a nie je v pozícií asistentky, ale v pozícií, ktorá vie urobiť rozhodnutie. Zároveň mám skôr skúsenosť aj s opačnou situáciou, a to, že nie každý muž je ochotný akceptovať, že jeho šéfka je žena. Ale verím, že to je skôr už minulosťou. 

Stretli ste sa naopak so situáciou, kde si ženy navzájom kládli polená pod nohy?  

Ani nie, aj v MHTH, kde sme dve ženy vo vedení, ťaháme za jeden povraz. 

V čom musí naša spoločnosť dozrieť, aby vzájomné fungovanie mužov a žien prinášalo súhru a rešpekt?  

Je potrebné vzájomné akceptovanie rôznych názorov a uhlov pohľadu. A zároveň je to aj o budovaní dôvery a eliminácií mužského presvedčenia jedinečnosti, pretože až po jeho eliminácií, je možné získať z prístupu opačného pohlavia veľkú konkurenčnú výhodu. 

Prečítajte si: Ambasádorka Equal Pay Day Zora Vypušťáková: Je potrebné umožniť ženám, učiť sa z vlastných chýb 

Zapojte sa, zúčastnite sa 

 

Equal Pay Day na Slovensku už v novembri s účasťou výnimočných žien aj mužov, pretože o nerovnom odmeňovaní a o rodovej nerovnosti nesmieme mlčať. Nie je správne, ak ženy nemajú rovnaké možnosti ako muži a už vôbec nie je v poriadku, ak za rovnakú prácu, nedostávajú rovnakú odmenu. Zapojte sa ako partneri a vyberte si druh partnerstva, podporíte tak dobrú vec. Zúčastnite sa konferencie a buďte spolu s nami hlasom rovnosti.

Zdroj foto: Ladislav Simko, autorské práva EBCG, www.equalpayday.sk 

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už