Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Anna Záhorčáková: Zlé finančné hodnotenie spôsobí, že ženy radšej prehodnotia svoj nástup do práce

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na trhu informačných technológií pôsobí DITEC, a.s. už od roku 1992. Za vyše 30 rokov sa táto spoločnosť vypracovala na jedného z najvýznamnejších dodávateľov IT v Slovenskej republike a svoje pobočky má v Banskej Bystrici, Žiline, Trnave a Košiciach a zamestnáva viac ako 300 ľudí s externými spolupracovníkmi. Medzi najväčších zákazníkov spoločnosti patrí Ministerstvo financií SR, Finančná správa a Ministerstvo vnútra SR. Jednou z dvoch žien vo vedení spoločnosti je obchodná riaditeľka Anna Záhorčáková, ktorá je matkou aj manažérkou a do spoločnosti DITEC vstúpila v roku 2010. Svet IT je „mužským svetom“, no práve Anna Záhorčáková podporuje ženy v tomto odvetví a predstavuje im príležitosti na presadenie sa. V našom rozhovore sme sa porozprávali o rodovej rovnosti, o spojení materstva a kariéry, ale aj o IT svete a o tom, prečo sa stala ambasádorkou prvej slovenskej Equal Pay Day konferencie.

Žena, matka, manažérka

 

Byť ženou, matkou a manažérkou je ako trojboj. Vyžaduje si dobrý time manažment, pomoc rodiny, podporu spolupracovníkov, ale aj trpezlivosť, precíznosť a vytrvalosť. Zabudla som na niečo?

Pomenovali ste takmer všetko. Jedno by som k tomu dodala, a síce podporu vedenia firmy. Je pre ženu manažérku stále netradičné, keď sa jej nadriadený manažér alebo majiteľ spoločnosti prihovorí a okrem pracovných tém jej vyjadrí rešpekt, úctu a znalosť, čo pre ženu znamená byť matkou a manažérkou súčasne. A myslí to so všetkou vážnosťou a úprimnosťou. Také slová sú iné ako obligátne: „A čo deti?“ z úst iných mužov, v ktorých cítiť nevypovedaný podtón: „Toto je téma, ktorá jej svedčí a určite sa s ňou dostanem na istú pôdu.“ Úprimné slová znejú: „Ani si neviem predstaviť, koľko ťa toho ešte doma čaká. Vy ženy to máte ozaj náročné.“ A vtedy viete, že ste správne. Tu rozumejú inakosti a chápu, že na dosiahnutie rovnakých výsledkov s mužskými kolegami, nám často treba veľmi dobrú organizáciu „trojboja“, ako ste povedali. (Smiech.)

Ste jednou z dvoch žien vo vedení vašej spoločnosti. Pohybujete sa v IT svete, ktorý je však považovaný za svet, v ktorom sú doma najmä muži. Inklinovali ste k technickému smeru odmalička?  

Som rada, že môžem uviesť, že v spoločnosti DITEC som jednou z dvoch žien vo vedení. Druhou je finančná riaditeľka. A v spoločnosti DTCA, kde som predsedkyňou predstavenstva, je nás vo vedení dokonca viac žien ako mužov. Ale IT bola pre mňa oblasť, o ktorej som bola presvedčená, že je na poslednom mieste vo výbere oblastí, kam má smerovať moja životná kariéra. Pred informačnými technológiami som mala veľký rešpekt. Dá sa povedať, že až strach a obavu. Mala som predsudky, že sú hlavne pre chalanov. (Smiech.) A dnes ma živia.

Ako začala vaša profesijná cesta v IT oblasti?

V skutočnosti už na Gymnáziu E. Gudernu v Nitre som „privoňala“ k informatike. Mali sme výbornú pani profesorku a pána profesora. A potom som vyštudovala odbor Automatizované systémy riadenia na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre a odvtedy pracujem v odbore. Na začiatku ako analytička a programátorka a cez projektový manažment som sa dostala k obchodu.

Brali ste funkciu obchodnej riaditeľky ako výzvu alebo to prišlo úplne prirodzene?

Pozícia obchodnej riaditeľky prišla určite ako výzva a zároveň som k nej smerovala prirodzene. Výzvou bola najmä preto, že mojím predchodcom bol Ivan Sůra, ktorý nastavil latku veľmi vysoko. Je zároveň aj jedným z akcionárov spoločnosti DITEC, a.s. a naďalej je pri obchodnej divízii vždy, keď je to potrebné alebo užitočné. Tie roky ma naučili, že aj napriek tomu, že Ivan je výnimočný a môj vzor v oblasti obchodu a komunikácie, je mimoriadne dôležité zostať sama sebou a ísť vlastnou cestou. Zostať autentická a pravdivá voči sebe.

Ako matka viete, čo spojenie materstva, rodičovstva a kariéry znamená. Podporujete ženy – matky vo vašej spoločnosti?

Určite áno. Aj v našej obchodnej divízii máme viacero kolegýň, ktoré majú malé deti. Zohľadňujeme ich potreby matiek, či už v čiastočných pracovných úväzkoch alebo inými spôsobmi. Je pre nás dôležité, aby ženy chápali a vnímali, že pre našu spoločnosť materstvo znamená prirodzenú etapu v živote ženy a naďalej o ne ako kolegyne alebo zamestnankyne stojíme. Aj tým, aké pracovné prostredie a podmienky im vieme vytvoriť.

Prečítajte si: Ambasádorka Equal Pay Day Michaela Jankovičová: Rodové nerovnosti vplývajú na psychické zdravie žien aj mužov

Podpora žien nielen v IT oblasti

 

Je potrebné, aby boli talentované ženy podporované už na stredných školách?

Je veľmi potrebné, aby boli ženy podporované. Všeobecne a všade. Až do doby, kedy prestane byť téma rodovej rovnosti aktuálna. To je doba, keď ju dosiahneme.

Je vaša spoločnosť naklonená takejto podpore?

V oblasti dievčat a mladých dám na stredných školách pôsobíme aktívne už piaty rok. Sme organizátorom súťaže DITEC Opportunity Award v rámci medzinárodnej IT konferencie ITAPA. V rámci súťaže môžu mladé dámy zo stredných škôl súťažiť a prezentovať svoje nápady a zaujať IT firmy. Okrem tejto nemateriálnej motivácie a skúseností, získajú aj vecné odmeny.

Ženy neustále bojujú s predsudkami a boja sa vlastných snov. Ako je možné ženám zvýšiť sebavedomie?

Jednou z veľa možností je zdieľanie. Skúseností, životných príbehov, názorov, faktov, odvahy. U nás to, okrem iného, robíme aj prostredníctvom komorného podujatia EkvalIT, kde máme veľa zaujímavých žien aj mužov, ktorí nám rozširujú obzory v oblasti rodovej rovnosti, ale aj v iných oblastiach, v ktorých profesijne pôsobia. Viac sa môžete dozvedieť tu.

Ako môžu byť ženy úspešné v mužskom svete?

Svet nie je ženský a mužský. Svet jednoducho je. Je veľmi užitočné, uvedomiť si to. A s týmto sa dá následne pracovať na dosiahnutí úspechu. 

Prečo je rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami taká dôležitá?

Lebo vytvára lepší svet. Lebo znamená historický krok ľudstva vpred. Lebo je to správne.

V IT sektore vraj pripadá jedna žena na deväť mužských kolegov. To ako rovnosť príležitostí nevyzerá. Alebo sa niečo v tejto oblasti predsa len zmenilo k lepšiemu? 

Počet žien v IT sektore nehovorí veľa o rovnosti príležitostí. Hovorí viac o nastavení žien pracovať v IT sektore. Som presvedčená, že IT sektor je otvorený prijímaniu žien. A rovnako som presvedčená, že IT sektor má rezervy v motivácii kariérneho uplatnenia sa žien v tejto oblasti.

Prečítajte si: Zuzana Moravčíková Kolenová: Mali by sme hľadať a oceňovať rozdielnosť, pestrosť a rôznorodosť, ktorá zo spolupráce medzi rôznymi jednotlivcami môže vznikať

Nerovnosti v odmeňovaní

 

Aké sú podľa vás dôvody v nerovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami?

V prvom rade dôvod nerovnosti v odmeňovaní vidím v možnosti, že sa to dá. To znamená, že pokiaľ chýba celospoločenská objednávka a iniciatíva na odstránenie tohto problému, umožňuje tento stav zamestnávateľom rozdiely aj naďalej robiť. Evidujeme to napríklad pri tendenčnej snahe preferovať mužov pred ženami, nakoľko je nižšia pravdepodobnosť, že muži si budú čerpať dlhšie obdobie materskú dovolenku. Tým si zamestnávateľ zvyšuje pravdepodobnosť kontinuálneho zabezpečenia pracovnej činnosti realizovanej zamestnancom. Čiže chápem to ako určitý logický kalkul zo strany zamestnávateľa, ak k nemu dochádza.

Vnímate aj viac dôvodov?

Áno. Druhý dôvod vidím v nízkej sebadôvere žien pri úvodných prijímacích pohovoroch. Pokiaľ si my ženy vypýtame už na úvod menej ako muži, znamená to často exponenciálne rozdiely na konci našich pracovných kariér v porovnaní s mužskými kolegami, ktorí vedeli nastaviť iné sumy na úvodných pohovoroch. Znovu tu platí, že férový prístup zamestnávateľa môže situáciu významne ovplyvniť. A ako tretí dôvod vidím východiskovú pozíciu nezohľadňujúcu rodovú rovnoprávnosť, ale naopak zohľadňujúcu akési rovnostárstvo bez ohľadu na fakty rodových rozdielov. Pokiaľ si bude spoločnosť naďalej zastierať oči pri pochopení životnej role ženy a zároveň ženy ako zamestnanca, tak budeme naďalej strácať cennú pracovnú silu. A rovnako budeme ženám sťažovať dosiahnutie ich lepšieho spoločenského postavenia a uplatnenia sa v širšom meradle v jednotlivých oblastiach spoločenského života, či už na úrovniach riadenia spoločností alebo na politických pozíciách, a teda možnosti ovplyvnenia fungovania celej spoločnosti.

Aké môžu byť následky nerovnosti v odmeňovaní?

Sú zásadné. A to najmä preto, že udržiavajú existujúci status quo postavenia žien v spoločnosti. A dnes vieme, že aj v našej dobre rozvinutej slovenskej spoločnosti máme ešte stále na čom pracovať. Zlé finančné hodnotenie spôsobí, že ženy radšej prehodnotia svoj nástup do práce. Že zdanlivá pravda a rovnováha v rámci postavenia mužov a žien zostane zakrytá. Že chýbajúce pozície v mnohých profesiách, ktoré by mohli byť aspoň čiastočne doplnené ženskými kolegyňami, tak zostanú naďalej neobsadené a pracovný potenciál žien pre spoločnosť zostane iba čiastočne naplnený.

Aký je váš pohľad na rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a aké sú jeho dôsledky v spoločnosti?

Súhlasím so spravodlivým odmeňovaním ľudí za ich prácu bez ohľadu na rodové alebo iné rozdiely. U nás vo firme, ale aj vo veľa iných firmách, sú tieto rozdiely vylúčené. Je to podporené samotným zamestnávateľom alebo konkrétnymi riadiacimi pracovníkmi, ktorí realizujú výberový pracovný pohovor. Považujem za jedno z mojich životných poslaní, pomáhať ženám na ich ceste životom a nielen v oblasti informačných technológií. A téma odstránenia rozdielov v odmeňovaní mužov a žien je súčasťou tejto aktivity. Konkrétne sa viem o to postarať v divízii, ktorú vediem a pri prezentáciách a edukačných aktivitách pre ženy. Zameriam sa skôr na to aký dôsledok predpokladám, keď sa tieto rozdiely odstránia. Vtedy sa podarí posunúť našu spoločnosť na novú úroveň a dostaneme sa bližšie k pravde. Bude to nový kvalitatívny posun vo vývoji ľudskej spoločnosti.

Ženy a Equal Pay Day

 

Konferencia Equal Pay Day je venovaná ženám, pomenúva rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami celkom konkrétne a snaží sa o posilnenie žien v spoločnosti. Ženy majú svoje špeciálne príjemné stránky, ktoré prinášajú do rokovaní, do mužských kolektívov a do vedení spoločností. V každom prípade je však správna kombinácia asi tou najlepšou cestou. Aké vlastnosti sú výnimočné u žien a ktoré zas u mužov?

Možno by som skôr poukázala na to, čo nás spája. Aj ženy aj muži sú ľudia. Máme svoje poslanie, ktoré je nezastupiteľné. Každá z nás žien má v sebe aj mužskú stránku a rovnako každý z mužov nesie v sebe ženskú stránku. A tak ako sami v sebe tvoríme jednotu s opačným pohlavím, tak ju tvoríme aj vonku a spolu sme ľudstvo. A preto sa mi javí sústredenie sa na to, čo nás spája oveľa vhodnejšie, ako východisková platforma pre odstránenie rozdielov, a to aj v odmeňovaní.

Kedy sa na pohovoroch prestane pozerať na ženskosť a začnú sa vnímať skúsenosti, schopnosti a šikovnosť?

Juj, verím, že nikdy. Verím, že ženskosť bude akceptovaná. Verím, že ženskosť sa viaže okrem krásy aj k múdrosti, schopnostiam a šikovnosti. A za mňa už dávno.

Stali ste sa ambasádorkou konferencie Equal Pay Day. Prvej konferencie tohto druhu na Slovensku. Pýtať sa prečo, asi už nie je potrebné. Otázka teda znie, čo prostredníctvom konferencie chcete odovzdať ďalej?

Rada by som nám ženám povedala: „Rešpektujme, že sme ženy. Akceptujme, že k dosiahnutiu úspechu dospejeme inak ako muži a buďme na seba hrdé.“

Zdroj foto: Anna Záhorčáková, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už