Lucia Kleštincová

Co-president Volt Slovakia

Lucia pôsobí po desaťročí kariéry euroúradníčky ako koučka a konzultantka zameraná na ženské líderstvo a prevenciu vyhorenia. Počas kariéry v Európskej komisii sa venovala od e-governmentu cez Brexit až po rodovú rovnosť ako členka Equality Task Force eurokomisárky Heleny Dalli. Popri policy stratégiách dnes mentoruje líderky, ktoré túžia meniť svet zmysluplne, s ľahkosťou a autenticitou bez toho, aby ich dopad ohrozovalo vyhorenie. Osobitne sa špecializuje na ženskosť v politickom priestore, ktorú podporuje cez rôzne ženské krúžky a mentoringom (budúcich) političiek. Ako spolupredsedníčka slovenskej pobočky paneurópskeho politického hnutia Volt zároveň prináša túto novú kultúru líderstva aj do európskej politiky.