Melánia Melicherčíková

Regionálna riaditeľka (Žilina) Slovenská sporiteľňa

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave vyštudovala odbor financií so zameraním na bankovníctvo a  od skončenia vysokej školy je profesijne spojená so Slovenskou sporiteľňou . Veľmi si váži, že  jej zamestnávateľ vždy umožnil osobnostne aj profesionálne rásť. Má dlhoročné skúsenosti vo vedení tímov rôznych veľkostí  a  jej pracovná filozofia je založená na podpore , motivácii a rozvoji silných stránok svojich ľudí. Podporuje samostatnosť , vyhľadávanie príležitostí a vo vzťahoch uplatňuje otvorenú komunikáciu a zdieľanie hodnôt Slovenskej sporiteľne. Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine a prostredníctvom aktívneho občianskeho združenia aj organizovaniu kultúrnych , vzdelávacích a športových aktivít vo svojej obci .