Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Približne polovica slovenskej populácie je ešte aj v 21. storočí presvedčená, že sa má žena starať predovšetkým o deti a domácnosť

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slovenské ženy zarábajú podstatne menej ako slovenskí muži. Rozdiely sa za dlhé desaťročia znížili len minimálne. V rámci Európskej únie stále ťaháme za kratší koniec a radíme sa ku krajinám s najvýraznejším rozdielom medzi zárobkami mužov a žien.  

Za rozdiely v platoch môže historické postavenie žien v našej spoločnosti 

 

Ženy, ktoré sa v minulosti starali najmä o domácnosť, nemohli byť výraznejšie ekonomicky aktívne. Zmeny nastali až po priemyselnej revolúcii. Ženy sa dostali do výrobnej sféry, ale muži živiteľmi rodiny zostávali aj naďalej. A ženy sú, aj napriek ekonomickému prínosu spoločnosti, ešte vždy predovšetkým matky. Hoci je toto krásne poslanie výnimočné, znevýhodňuje ich v kariérnom postupe a v napredovaní, nakoľko väčšinou zostávajú na materskej či rodičovskej dovolenke s deťmi, ktorá je mimochodom na Slovensku jednou z najdlhších. Ale máme tu aj paralelu medzi platenou prácou a neplatenou ženskou prácou v domácnosti. V konečnom dôsledku tak ženy pracujú podľa dát OECD – medzivládnej organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, denne o 25 minút dlhšie než muži. Na platoch sa to však nijako výrazne neprejavuje.  

Slabšie platené odvetvia a pracovné pozície žien  

 

K prehlbovaniu rozdielov medzi platmi mužov a žien dochádza aj v dôsledku práce žien v slabšie platených odvetviach či povolaniach. Medzi riadiacimi pracovníkmi alebo manažérmi častejšie nájdeme mužov než ženy, čo priepasť rozdielov iba prehlbuje. Stačí nazrieť napríklad do zdravotníctva, kde pracuje v priemere o 34-tisíc mužov menej ako žien, ale kým ženy pracujú v pozíciách zdravotných sestier, muži sú na lekárskych postoch. Platy žien sú tak nižšie až o 25 %. V oblasti financií a poisťovníctva sa rozdiel zvyšuje až na 36 %.  

Prečítajte si: Ambasádorka Equal Pay Day Ivana Molnárová: Ženy skutočne dokážu všetko tak ako muži, musia si viac dôverovať 

Platová nerovnosť nedovolí ženám vytvoriť si finančné úspory 

 

Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži. Vytvoriť si úspory, je tak vďaka rodovej nerovnosti v rozdielnom odmeňovaní, prakticky nemožné. Nehovoriac o osamelých ženách, ktoré nemajú dostatok financií ani na základné fungovanie. Rodová aj platová rovnosť je v našej krajine stále nedosiahnuteľným cieľom. Spoločnosť by mala popracovať na rovnakých podmienkach pre obe pohlavia a vytvárať aj ženám podmienky pre kariérny, ale aj platový rast. 

Alarmujúce čísla a rozdiely 

 

  • päťcifernú sumu našetrenú na svojom účte má iba 5 % Sloveniek, ale až pätina slovenských mužov 
  • ženy vykonávajú celkovo až tri štvrtiny neplatenej práce v domácnosti 
  • rozdiel v priemernej hrubej hodinovej mzde medzi ženami a mužmi je na úrovni takmer 20 % 
  • mzda žien je približne 10 % pod celoslovenským priemerom 
  • mzda mužov celoslovenský priemer prevyšuje o viac ako 9 % 

Prečítajte si: Divadelníčka a dramatička Iveta Škripková: Rodová nerovnosť je v nás hlboko zakorenená 

Rovnaká odmena za rovnakú prácu zakotvená v medzinárodných zmluvách

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už