Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Napreduje Slovensko v znižovaní rozdielu odmeňovania žien a mužov?  

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tlačová správa 

Bratislava, 6. júna 2023 

V Európskej únii bol v roku 2020 priemerný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien 12,7% v neprospech žien. Na Slovensku je toto číslo ešte väčšie. Ženy tu zarábajú o 16,6,% menej ako muži. Dôsledkom týchto celoživotných nerovností je, že ženy odchádzajú do dôchodku chudobnejšie. Na Slovensko však prichádza I. ročník konferencie Equal Pay Day, kde budú o možnostiach riešenia problému rodových rozdielov v odmeňovaní diskutovať predstavitelia nosných spoločností.  

Uprednostňujeme rodinu pred kariérou 

Niektoré príčiny rozdielov v odmeňovaní súvisia s rozdielmi v zamestnaní, úrovní dosiahnutého vzdelania či pracovných skúseností. Ženy častejšie pracujú v odvetviach s nižšími príjmami ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či starostlivosť. Zastávajú nižšie platené manažérske pozície a častokrát sú kvôli starostlivosti o rodinu nútené pracovať na čiastočný úväzok. Hoci sa počas života ženy sústreďujú na iné zamestnania ako muži, ich práca vyžaduje rovnaké, častokrát aj väčšie úsilie a zručnosti. Napriek tomu je menej cenená a odmeňovaná. 

V prípade matiek či žien z menšinových skupín sa rozdielová priepasť ešte zväčšuje. Profesijná dráha žien je mnohokrát ovplyvnená starostlivosťou o rodinu. „Daň za materstvo“ tlačí ženy do neformálnej ekonomiky, príležitostnej práce a práce na čiastočný úväzok.  

Výhody pre celú spoločnosť 

Hoci na Slovensku v rovnosti odmeňovania mužov a žien napredujeme, tempo je naozaj veľmi mierne a pomalé. Oproti iným členským štátom stále zaostávame o viac ako 10%. „Vyrovnať rozdiely v odmeňovaní nie je iba otázkou základnej spravodlivosti. Posilnilo by to ekonomiku spoločnosti. Ženy by mali väčšiu kúpnu silu, mohli by viac investovať a znížila by sa miera chudoby. Pomohlo by to odľahčiť zaťaženie systémov sociálneho zabezpečenia a zvýšili by sa aj daňové príjmy štátov. Práve preto sme radi, že Equal Pay Day prichádza už aj na Slovensko,“ hovorí organizátorka eventu a zakladateľka Akčných žien, Martina Novotná. 

Čo je Equal Pay Day? 

Deň rovného odmeňovania, je symbolický deň, ktorý upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v rôznych odvetviach zamestnaní či biznisu. Slovensko sa radí medzi EÚ krajinami v rozdieloch odmeňovania na posledné priečky. Na to, aby u nás ženy dosiahli rovnaké ročné odmeny ako muži, musia pracovať o cca 2 mesiace dlhšie. Globálna osvetová kampaň organizácií Business & Professional Women Equal Pay Day upozorňuje na stále pretrvávajúci problém tzv. Gender Pay Gap. „Napriek tomu, že biznis ženy potrebuje a uvedomuje si ich dôležité miesto na najvyšších pozíciách, stále pretrvávajú rozdiely v rovnosti medzi mužom a ženou. V tomto odvetví sme rovnako vzdelané, máme rovnaké zručnosti a napriek tomu náš názor často nie je rovnocenne akceptovaný. Za identický výkon nie sme oceňované  rovnako, ako naši kolegovia. Ak chceme ako spoločnosť prosperovať, musíme pripomínať dôležitosť rovnosti postavenia mužov a žien, rovnosti platov, otvárať diskusie a pozývať za jeden stôl pozitívne vzory a inšpiratívne príklady firiem,“ dodáva Martina.  

I. ročník konferencie Equal Pay Day na Slovensku sa bude konať 10. a 11. novembra 2023 v Bratislave. Vstupenku na konferenciu je možné kúpiť v e-shope Akčných žien.  

Ambasádori podujatia 

Michal Meško, CEO Martinus 

Michal Meško vyštudoval manažment a marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ale absolvoval aj kurz na prestížnej Harvardskej univerzite. Je spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom kníhkupectiev Martinus, ktoré dokázal vybudovať z malého obchodu v Martine na úspešnú lokálnu značku najmä vďaka úspešnému e-shopu. Na podujatie prijala pozvanie aj jeho manželka Andrea, ktorá vyštudovala strategický manažment a pôsobí ako Chief People Experience Officer v Martinuse. 

Eva Jahelka Filipp, Wealth Effect Management 

Eva sa zaoberá finančnou gramotnosťou a jej aktuálnou výzvou je povzbudiť ženy k aktívnemu budovaniu a ochrane ich bohatstva, vďaka ktorému si môžu zabezpečiť finančnú slobodu a prežiť tak život podľa svojich predstáv. Zároveň pripravuje aktivity, vďaka ktorým bude možné zvýšiť finančnú gramotnosť na Slovensku aj pre deti. 

Ivana Molnárová, bývalá riaditeľka Profesie 

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako Sales Representative, neskôr riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v ČR, SR a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od 2010 bola výkonnou riaditeľkou spoločnosti. V roku 2022 dostala ocenenie Manažér roka 2022 a zároveň ku koncu roka odišla z pozície riaditeľa. Momentálne sa venuje poradenstvu, koučingu a mentoringu. 

Jana Sliacka, cvmango 

V recruitingu sa pohybuje už 15 rokov. Aj vďaka cvmango.com pomáha klientom efektívne nájsť tie najlepšie talenty do ich tímu. Zároveň vedie svoj podcast Očami HR, kde pravidelne pozýva zaujímavých hostí zo Slovenska aj Čiech, s ktorými spoločne prináša novinky zo zákulisia HR a trendy inšpirujúce nielen túto komunitu. 

Martin Čambor, Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Martin Čambor má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti HR. Študoval Ekonomiku zahraničného obchodu a svoju profesionálnu kariéru v oblasti riadenia ľudských zdrojov začal budovať už v roku 1997. Od 2006 pôsobí v Slovenskej sporiteľni ako riaditeľ odboru ľudských zdrojov. Za svoje pôsobenie v odbore získal viaceré ocenenia.  

Miroslava Rychtárechová, Tesco Stores SR a.s. 

Miroslava je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco Stores SR. Má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete Hypermarketov ako aj tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov. Prešla rôznymi manažérskymi pozíciami, venovala sa tréningu a rozvoju zamestnancov a riadeniu projektov.  

Barbara Jagušák, PR manažérka a moderátorka 

Okrem toho, že je čerstvou mamou, naplno sa venuje aj svojej práci, ktorá je veľmi rôznorodá. Pripravuje niekoľko podcastov na rôzne témy, moderuje spoločenské podujatia, podieľa sa na projektoch v spolupráci s Fashion LIVE! a Slovak Fashion Council. 

I. ročník konferencie Equal Pay Day podporujú silní partneri 

Konferenciu EQUAL PAY DAY organizuje portál Akčné ženy. 

Vstupenku si môžete zakúpiť v online v e-shope Akčné ženy 

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už