Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Čo znamená GENDER PAY GAP a ako v praxi vyzerá rozdiel v odmeňovaní žien a mužov?

Dátum

Možno ste sa už stretli s tým, že za rovnakú prácu dostávajú ženy v EÚ menšiu odmenu ako muži. Stretli ste sa s tým priamo vy či niekto v okruhu vašich známych? Prečo i napriek rôznym opatreniam pretrváva tento problém v spoločnosti?

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Už v od roku 1957 by podľa Rímskej zmluvy by mala platiť zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Realita je však úplne iná a v praxi sa stretávame s rozdielnymi platmi mužov a žien naprieč celou EÚ. Konkrétne je tento rozdiel 13% v prospech mužov [1] (údaj z roku 2020), nosným údajom pre tieto štatistiky je rozdiel v hrubom hodinovom zárobku, pričom sa do výpočtov dostávajú firmy a zamestnávatelia s počtom zamestnancov prevyšujúcim číslo desať.

Neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov = rozdiel medzi priemerným hrubým hodinovým zárobkom žien a mužov vyjadrený ako percento mužských zárobkov. 

Niektoré z príčin tohto rozdielu sú štrukturálne, kde je existujúci súvis s úrovňou vzdelania či pracovných schopnostiach a aj s rozdielmi v zamestnaní. Aby sme dostali upravený mzdový rozdiel v odmeňovaní, musíme tieto príčiny zo skúmania odstrániť. Neupravený rozdiel nezohľadňuje vzdelanie, vek, odpracované hodiny a druh práce.

Aké rozdiely v odmeňovaní sú v štátoch EÚ?

Ako sme zvyknutí z iných údajov, aj pri odmeňovaní žien a mužov sa nájdu rozdiely v krajinách EÚ, a to značné. V roku 2020 si viedlo v rebríčku najhoršie Lotyšsko (22,3%), najlepšie naopak Luxembursko (0,7%). [2] Susedné Rakúsko si viedlo v roku 2020 o čosi horšie ako Slovensko, ktoré sa umiestnilo na rovnakom mieste s Francúzskom. 

Treba však brať na zreteľ, že rozdiely v konkrétnej krajine nemusia nevyhnutne znamenať väčšiu rodovú rovnosť. Napríklad krajiny, kde je rozdiel nízky, môžu mať menej zamestnaných žien. Vysoký podiel žien zamestnaných na čiastočný úväzok alebo ich koncentrácia v horšie platených povolaniach sa zase častejšie viažu na veľké rozdiely v odmeňovaní. 

Najčastejšie príčiny rozdielov v odmeňovaní žien a mužov

1. Práca na čiastočný úväzok

2. Uprednostnenie rodiny pred kariérou

3. Muži dominujúci lukratívnym odvetviam

4. Menej platené manažérske pozície žien

5. Kombinácia rôznych faktorov

Viac o týchto príčinách sa dozviete v našom nasledujúcom článku. 

S vekom sa zvyšujú aj rozdiely

Pri vstupe žien na trh práce je rozdiel pomerne nízky, no s postupom kariéry a zvyšujúcimi sa požiadavkami na rodinný život sa však prehlbuje. Ženy dokážu usporiť menej, menej investovať a v starobe im hrozí vyššie riziko chudoby. Rozdiel vo výške dôchodkov v roku 2020 predstavoval približne 28%. [3]

Z vyššie uvedeného je jasné, že vyrovnané odmeny by znamenali aj posilnenie ekonomiky a priniesli by výhody celej spoločnosti. Neriešilo by to teda len otázku elementárnej spravodlivosti, ale polepšili by si aj daňové príjmy štátov a zároveň by sa odľahčilo zaťaženie systémov sociálneho zabezpečenia. 

(Zdroj: [ 1] https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200109STO69925/preco-zeny-zarabaju-menej-ako-muzi

[2] https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200109STO69925/preco-zeny-zarabaju-menej-ako-muzi

[3] https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20170609STO77059/europsky-parlament-chce-skoncovat-s-rozdielmi-v-dochodkoch-medzi-muzmi-a-zenami

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už