Miroslava Rychtárechová: Našim cieľom je vytvoriť v Tescu také pracovné prostredie, v ktorom je vítaný každý bez rozdielu

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

V rozhovore s Miroslavou Rychtárechovou, riaditeľkou ľudských zdrojov Tesca na Slovensku sa dozviete:

  • Aké pestré je zloženie zamestnancov v Tescu na Slovensku
  • Ako sa Tescu darí vytvárať inkluzívne pracovné prostredie
  • Ako Tesco pomáha ľuďom z marginalizovaných skupín nájsť si prácu
Tesco na Slovensku získalo ocenenie Roma spirit 2022 za dlhoročný prístup k vytváraniu inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením. Vo vašich obchodoch zamestnávate stovky Rómov. Ako sa vám podarilo vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom bez problémov spolupracujú ľudia z marginalizovaných skupín s ostatnými zamestnancami?

Dlhodobo sa snažíme zvyšovať povedomie o diverzite a inklúzii medzi našimi kolegami a kolegyňami prostredníctvom vzdelávania a tréningov. My v Tescu sme veľmi rôznorodí a rozmanití, čo potvrdzuje fakt, že v období od júla 2021 do júna 2022 malo medzi našimi kolegami zastúpenie až 18 národností. Pestrosť a rôznorodosť potvrdzuje aj veková štruktúra, viac ako 30 % našich kolegov je vo veku od 35 do 44 rokov, 26 % je vo veku od 45 do 54 rokov a 15 % je starších ako 55 rokov. Výrazne je zastúpená skupina mladých ľudí, až 27 % kolegov a kolegýň je vo veku od 18 do 34 rokov. Dáta ukazujú, akí rôzni sme, a preto je pre nás dôležité, aby sme si rozširovali obzory a snažili sa lepšie pochopiť rozmanité potreby našich kolegov. Táto stratégia nám pomáha pochopiť aj očakávania našich zákazníkov.

Dôležitým krokom, ktorý nám pomohol na ceste k vytváraniu inkluzívneho pracovného prostredia, bolo nadviazanie intenzívnej spolupráce v roku 2018 s Nadáciou Pontis. Cieľom tejto spolupráce bolo začať pracovať na vytváraní podmienok na zamestnávanie ľudí, ktorí nespĺňajú väčšinu základných kritérií na vstup do zamestnania v dôsledku životných podmienok a okolností, v ktorých sa nachádzajú. Potvrdilo sa nám, že táto cesta je správna, a prvé príklady z praxe boli skvelou inšpiráciou aj pre našich lídrov v ďalších prevádzkach. Dnes už je pre nás zamestnávanie rómskych kolegov úplnou samozrejmosťou. V ďalšom období sme nadviazali spoluprácu aj s organizáciou Človek v ohrození, vďaka čomu sme mali možnosť realizovať prednášky, exkurzie priamo v našich obchodoch – čím sme Rómom a Rómkam umožnili spoznať pracovné prostredie a podmienky, ako to u nás funguje. Výsledkom bolo, že niektorí účastníci týchto exkurzií si následne u nás našli prácu.

Čo bolo najväčšou výzvou pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia?

Dlhodobé vytváranie inkluzívneho miesta, kde je každý vítaný, je našou dlhodobou stratégiou. Nejde o cielené plnenie kvót. Je oveľa viac podstatné, aby inkluzívne prostredie bolo súčasťou našej firemnej kultúry a naši lídri boli „vzorovým modelom“ tejto kultúry. To je veľakrát to najdôležitejšie a najťažšie zároveň. Práve prostredníctvom lídrov však vieme robiť tie najväčšie zmeny. Pri zamestnávaní marginalizovaných skupín sme stavili na manažérov prevádzok a ich znalosť regiónu, z ktorého prichádzajú. Často nám práve oni vedia najviac pomôcť s tým, ako týchto kolegov začleniť do kolektívov a prijať ich medzi seba bez predsudkov a strachu z odsudzovania.

Ako si zvykli zamestnanci na to, že spolu s nimi pracujú aj ľudia z marginalizovaných skupín?

Veľmi dobre a ľahko. Každá pomocná ruka je vítaná a nezáleží, kto prichádza z akého prostredia. Keď chce pracovať a má chuť sa učiť, všetko ide zrazu ľahšie. Myslím, že naši kolegovia už dávno nevnímajú rozmanitosť svojich kolegov a kolegýň, skôr je pre nich dôležité, aby každý vedel niečím prispieť k spoločnému výsledku, čo v našom prípade je spokojný zákazník.

Ako prebieha zácvik zamestnancov z marginalizovaných skupín ? Líši sa od zácviku, resp. zaúčania iných nových zamestnancov?

Veľmi záleží na tom, či k nám prichádza mladý študent alebo niekto, kto už má pracovné návyky. Podľa toho sa odvíja aj adaptačný proces. Ten v Tescu nazývame „Skvelých 90 dní“. Obsahuje rozpis tréningového plánu počas prvých 3 mesiacov v práci s podrobným vysvetlením všetkých dôležitých rutín a činnosti. Veľmi nám pomáha zvládnuť nástrahy prvých dní a udržať nového kolegu v práci počas náročného skúšobného obdobia.

Mnohí ľudia z marginalizovaných skupín nemajú prístup na internet a nevedia napísať životopis. Ako môžu u vás v Tescu žiadať a získať prácu?

Aktívne pomáhame uchádzačkám a uchádzačom o zamestnanie z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí čelia vysokej miere nezamestnanosti. Už v roku 2018 sme spustili projekt na podporu zamestnávania Rómov a Rómok bez predchádzajúcich pracovných skúseností. Vďaka nášmu špeciálnemu programu zlepšujeme nábor a integráciu rómskych kolegýň a kolegov.

V supermarkete Tesco v Stropkove poskytujete priestor na praktické vyučovanie pre 20 žiačok z marginalizovaných rómskych komunít. Stali sa niektoré z týchto žiačok aj vašimi stabilnými zamestnankyňami? Plánujete túto aktivitu rozšíriť aj do iných obchodov na Slovensku?

Okrem spolupráce v Stropkove sme v roku 2019 začali spolupracovať so Spojenou školou v Bardejove. Na začiatku školského roka nás oslovil náš dlhoročný partner – organizácia Človek v ohrození a dohodli sme sa, že poskytneme priestor na praktické vyučovanie pre 5 žiakov. Dnes už takto poskytujeme priestor na vzdelávanie pre 20 žiakov. Môžem spomenúť
aj ďalšie obchodné prevádzky, kde 100 % žiakov tvoria práve deti z vylúčených komunít – napríklad Revúca, Rožňava, Tornaľa či Vranov and Topľou a ďalšie. Našou najväčšou snahou je poskytnúť následne po štúdiu trvalé pracovné miesto týmto skvelým mladým študentom a študentkám.

Okrem ľudí so sociálnym znevýhodnením zamestnávate aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Koľko zamestnancov so zdravotným znevýhodnením u vás aktuálne pracuje a na akých pracovných pozíciách?

Od júla 2021 do júna 2022 v našich prevádzkach a centrálnej kancelárii pracovalo 6,2 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením na rôznych pracovných pozíciách. Zďaleka to prevyšuje povinnosť, ktorú máme ako spoločnosť stanovenú zákonom. Veľmi sa tešíme, že kolegovia a kolegyne s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajú u nás miesto a sú u nás šťastní. Vieme poskytnúť prácu aj ľuďom s neurodiverznými ochoreniami, mentálnym postihnutím, ako aj ľuďom, ktorí môžu vykonávať prácu iba s osobným asistentom.

Tesco sa dlhodobo snaží vytvárať inkluzívne pracovné prostredie. Prečo je pre vás inklúzia dôležitá?

Našou dlhodobou stratégiou je vytvoriť v Tescu také pracovné prostredie, v ktorom je vítaný každý bez rozdielu. Chceme, aby každý náš kolega a kolegyňa mohli u nás v Tescu naplno rozvíjať svoj talent. Preto dlhodobo systematicky vytvárame tie najlepšie podmienky pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre kolegov a kolegyne so zdravotným znevýhodnením, pre rodičov malých detí, pre mamičky a oteckov, ktorí sa vracajú z materskej či rodičovskej dovolenky, ako aj pre študentov či starších kolegov, ktorí hľadajú prácu na čiastočný úväzok.

Aktuality

Súvisiace články

Kedy nastáva Gender Pay Gap?

Equal Pay Day, to nie je len trojdňová konferencia, ktorej prvý ročník na Slovensku prekonal všetky očakávania. Equal Pay je