Zavolajte nám

+421 904 853 249

Napíšte nám

ahoj@akcnezeny.sk

Redakcia a mediálne partnerstvo

veronika.samborska@akcnezeny.sk

Miroslava Rychtárechová: Našim cieľom je vytvoriť v Tescu také pracovné prostredie, v ktorom je vítaný každý bez rozdielu

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

V rozhovore s Miroslavou Rychtárechovou, riaditeľkou ľudských zdrojov Tesca na Slovensku sa dozviete:

  • Aké pestré je zloženie zamestnancov v Tescu na Slovensku
  • Ako sa Tescu darí vytvárať inkluzívne pracovné prostredie
  • Ako Tesco pomáha ľuďom z marginalizovaných skupín nájsť si prácu
Tesco na Slovensku získalo ocenenie Roma spirit 2022 za dlhoročný prístup k vytváraniu inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením. Vo vašich obchodoch zamestnávate stovky Rómov. Ako sa vám podarilo vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom bez problémov spolupracujú ľudia z marginalizovaných skupín s ostatnými zamestnancami?

Dlhodobo sa snažíme zvyšovať povedomie o diverzite a inklúzii medzi našimi kolegami a kolegyňami prostredníctvom vzdelávania a tréningov. My v Tescu sme veľmi rôznorodí a rozmanití, čo potvrdzuje fakt, že v období od júla 2021 do júna 2022 malo medzi našimi kolegami zastúpenie až 18 národností. Pestrosť a rôznorodosť potvrdzuje aj veková štruktúra, viac ako 30 % našich kolegov je vo veku od 35 do 44 rokov, 26 % je vo veku od 45 do 54 rokov a 15 % je starších ako 55 rokov. Výrazne je zastúpená skupina mladých ľudí, až 27 % kolegov a kolegýň je vo veku od 18 do 34 rokov. Dáta ukazujú, akí rôzni sme, a preto je pre nás dôležité, aby sme si rozširovali obzory a snažili sa lepšie pochopiť rozmanité potreby našich kolegov. Táto stratégia nám pomáha pochopiť aj očakávania našich zákazníkov.

Dôležitým krokom, ktorý nám pomohol na ceste k vytváraniu inkluzívneho pracovného prostredia, bolo nadviazanie intenzívnej spolupráce v roku 2018 s Nadáciou Pontis. Cieľom tejto spolupráce bolo začať pracovať na vytváraní podmienok na zamestnávanie ľudí, ktorí nespĺňajú väčšinu základných kritérií na vstup do zamestnania v dôsledku životných podmienok a okolností, v ktorých sa nachádzajú. Potvrdilo sa nám, že táto cesta je správna, a prvé príklady z praxe boli skvelou inšpiráciou aj pre našich lídrov v ďalších prevádzkach. Dnes už je pre nás zamestnávanie rómskych kolegov úplnou samozrejmosťou. V ďalšom období sme nadviazali spoluprácu aj s organizáciou Človek v ohrození, vďaka čomu sme mali možnosť realizovať prednášky, exkurzie priamo v našich obchodoch – čím sme Rómom a Rómkam umožnili spoznať pracovné prostredie a podmienky, ako to u nás funguje. Výsledkom bolo, že niektorí účastníci týchto exkurzií si následne u nás našli prácu.

Čo bolo najväčšou výzvou pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia?

Dlhodobé vytváranie inkluzívneho miesta, kde je každý vítaný, je našou dlhodobou stratégiou. Nejde o cielené plnenie kvót. Je oveľa viac podstatné, aby inkluzívne prostredie bolo súčasťou našej firemnej kultúry a naši lídri boli „vzorovým modelom“ tejto kultúry. To je veľakrát to najdôležitejšie a najťažšie zároveň. Práve prostredníctvom lídrov však vieme robiť tie najväčšie zmeny. Pri zamestnávaní marginalizovaných skupín sme stavili na manažérov prevádzok a ich znalosť regiónu, z ktorého prichádzajú. Často nám práve oni vedia najviac pomôcť s tým, ako týchto kolegov začleniť do kolektívov a prijať ich medzi seba bez predsudkov a strachu z odsudzovania.

Ako si zvykli zamestnanci na to, že spolu s nimi pracujú aj ľudia z marginalizovaných skupín?

Veľmi dobre a ľahko. Každá pomocná ruka je vítaná a nezáleží, kto prichádza z akého prostredia. Keď chce pracovať a má chuť sa učiť, všetko ide zrazu ľahšie. Myslím, že naši kolegovia už dávno nevnímajú rozmanitosť svojich kolegov a kolegýň, skôr je pre nich dôležité, aby každý vedel niečím prispieť k spoločnému výsledku, čo v našom prípade je spokojný zákazník.

Ako prebieha zácvik zamestnancov z marginalizovaných skupín ? Líši sa od zácviku, resp. zaúčania iných nových zamestnancov?

Veľmi záleží na tom, či k nám prichádza mladý študent alebo niekto, kto už má pracovné návyky. Podľa toho sa odvíja aj adaptačný proces. Ten v Tescu nazývame „Skvelých 90 dní“. Obsahuje rozpis tréningového plánu počas prvých 3 mesiacov v práci s podrobným vysvetlením všetkých dôležitých rutín a činnosti. Veľmi nám pomáha zvládnuť nástrahy prvých dní a udržať nového kolegu v práci počas náročného skúšobného obdobia.

Mnohí ľudia z marginalizovaných skupín nemajú prístup na internet a nevedia napísať životopis. Ako môžu u vás v Tescu žiadať a získať prácu?

Aktívne pomáhame uchádzačkám a uchádzačom o zamestnanie z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí čelia vysokej miere nezamestnanosti. Už v roku 2018 sme spustili projekt na podporu zamestnávania Rómov a Rómok bez predchádzajúcich pracovných skúseností. Vďaka nášmu špeciálnemu programu zlepšujeme nábor a integráciu rómskych kolegýň a kolegov.

V supermarkete Tesco v Stropkove poskytujete priestor na praktické vyučovanie pre 20 žiačok z marginalizovaných rómskych komunít. Stali sa niektoré z týchto žiačok aj vašimi stabilnými zamestnankyňami? Plánujete túto aktivitu rozšíriť aj do iných obchodov na Slovensku?

Okrem spolupráce v Stropkove sme v roku 2019 začali spolupracovať so Spojenou školou v Bardejove. Na začiatku školského roka nás oslovil náš dlhoročný partner – organizácia Človek v ohrození a dohodli sme sa, že poskytneme priestor na praktické vyučovanie pre 5 žiakov. Dnes už takto poskytujeme priestor na vzdelávanie pre 20 žiakov. Môžem spomenúť
aj ďalšie obchodné prevádzky, kde 100 % žiakov tvoria práve deti z vylúčených komunít – napríklad Revúca, Rožňava, Tornaľa či Vranov and Topľou a ďalšie. Našou najväčšou snahou je poskytnúť následne po štúdiu trvalé pracovné miesto týmto skvelým mladým študentom a študentkám.

Okrem ľudí so sociálnym znevýhodnením zamestnávate aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Koľko zamestnancov so zdravotným znevýhodnením u vás aktuálne pracuje a na akých pracovných pozíciách?

Od júla 2021 do júna 2022 v našich prevádzkach a centrálnej kancelárii pracovalo 6,2 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením na rôznych pracovných pozíciách. Zďaleka to prevyšuje povinnosť, ktorú máme ako spoločnosť stanovenú zákonom. Veľmi sa tešíme, že kolegovia a kolegyne s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajú u nás miesto a sú u nás šťastní. Vieme poskytnúť prácu aj ľuďom s neurodiverznými ochoreniami, mentálnym postihnutím, ako aj ľuďom, ktorí môžu vykonávať prácu iba s osobným asistentom.

Tesco sa dlhodobo snaží vytvárať inkluzívne pracovné prostredie. Prečo je pre vás inklúzia dôležitá?

Našou dlhodobou stratégiou je vytvoriť v Tescu také pracovné prostredie, v ktorom je vítaný každý bez rozdielu. Chceme, aby každý náš kolega a kolegyňa mohli u nás v Tescu naplno rozvíjať svoj talent. Preto dlhodobo systematicky vytvárame tie najlepšie podmienky pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre kolegov a kolegyne so zdravotným znevýhodnením, pre rodičov malých detí, pre mamičky a oteckov, ktorí sa vracajú z materskej či rodičovskej dovolenky, ako aj pre študentov či starších kolegov, ktorí hľadajú prácu na čiastočný úväzok.

Aktuality

Súvisiace články

Radka Sláviková Geržová

V advokácii sa pohybuje viac ako 20 rokov a je advokátkou v advokátskej kancelárii bratis.law. Jej obľúbenou témou je pracovné

Přejít nahoru