Eva Jahelka Filipp: Netreba sa báť odmietnutia či chyby. Zraní sa maximálne naše ego, inak môžeme iba získať  

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

„Aby ženy aktívne budovali, zveľaďovali a chránili svoje bohatstvo,

čím si zabezpečia finančnú slobodu

a prežijú život podľa svojich predstáv.“  

Toto je aktuálna výzva, ktorú smerom k ženám vysiela Eva Jahelka Filipp. Ako ambasádorka konferencie Equal Pay Day by však ženám rada odovzdala ešte oveľa viac. A v našom rozhovore prezradí, aké má osobné skúsenosti s vnímaním postavenia žien v slovenskej spoločnosti a ako je možné ženám pomôcť a dostať do povedomia ostatných, že majú nárok na rovnaké odmeňovanie. 

Žena vo vedúcej pozícii 

 

V oblasti vedenia firmy zastávate funkciu prevádzkovej riaditeľky. Je to vysoká pozícia, na ktorej nájdeme poväčšine mužov. Pomohli vám k tejto pozícii vaše dlhoročné skúsenosti a odvaha, nebáť sa poukázať na svoje kvality?  

Áno, mám to šťastie pracovať v spoločnosti, v ktorej vyberáme ľudí podľa ich kvalít a podľa toho, či sa na danú pozíciu a do našej firemnej kultúry hodia. Nie podľa toho či ide o ženu, či muža. 

Môžete byť inšpiráciou a vzorom pre mnohé ženy, ktoré nemajú dostatok sebavedomia, aby sa o takúto pozíciu pokúšali. Veľkú úlohu zohrávajú mnohé faktory, no dôležité je, ísť si za svojim snom. Bolo to tak aj vo vašom prípade?     

Môj príbeh bol trochu odlišný od tých štandardných, kedy viete čo chcete robiť, podľa toho si hľadáte prácu a následne chodíte na pohovory. V pôvodnej práci, v ktorej som pôsobila, som začala po takmer trinástich rokoch cítiť, že stagnujem, že potrebujem zmenu. Po krátkom sabatikale som nastúpila do jednej spoločnosti, v ktorej som hneď prvý deň mala obchodné stretnutie s mojim terajším šéfom. Napriek tomu, že to bol prvý deň v novej, veľmi zaujímavej práci, už na stretnutí mi preblesklo hlavou… Wow, tak s týmto človekom by som chcela pracovať. 

To je zaujímavé… Ako to pokračovalo ďalej? 

Neskôr som sa dozvedela, že u neho to bolo veľmi podobné, a že si tiež povedal, ako by som sa mu do tímu hodila. Biznis etika mu však nedovolila, osloviť ma. Ozvala som sa ja a spoločne, na základe mojich silných stránok, skúseností a preferencií, sme sa zhodli na pozícii Chief Operating Officer. A dnes nie som „iba“ zamestnancom, ale aj akcionárom. Veľká vďaka Petrovi za všetko, čo pre mňa urobil a za dôveru, ktorú som od neho dostala. V mnohých oblastiach som sa posunula. Nebolo to vždy ľahké a príjemné, ale vďaka za to. Veľa vecí vnímam inak. Bodaj by takýchto lídrov bolo viac. 

Prečítajte si: Mária Gavulová: Práca virtuálnej asistentky mi priniesla neskutočnú slobodu 

Deň rovnosti nielen v odmeňovaní 

 

Konferencia Equal Pay Day, na ktorej sa zúčastníte ako jedna z ambasádoriek, je venovaná ženám. V čom by ste ženy chceli motivovať? 

Chcela by som ich motivovať k tomu, aby na sebe pracovali. Aby boli k sebe vnímavé a láskavé. Aby sa riadili svojou intuíciou aj v prípade, ak to znamená ísť proti všetkému, čo by sa malo, či nemalo. Zároveň ich chcem povzbudiť k tomu, aby sa postavili samé za seba a nebáli sa vytŕčať z davu. A keďže ide o konferenciu Akčných žien, tak tiež aby sa nebáli byť akčné a plne si uvedomovali svoju hodnotu. Sama by som nebola na aktuálnej pozícii, keby som len čakala, či sa druhá strana ozve. Netreba sa báť odmietnutia či chyby. Zraní sa maximálne naše ego, inak môžeme iba získať.   

Ako vnímate rodovú nerovnosť a kde vidíte nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť? 

V spoločnosti rodovú nerovnosť vnímam stále a existuje mnoho dôvodov tejto nerovnosti, na ktorých potrebujeme popracovať. Najsilnejšie vnímam konkrétne tri. 

Prvý nedostatok, problém? 

Stereotypy, predsudky, rodové očakávania. Ženy sú vo všeobecnosti považované za tie, ktoré sa majú starať o rodinu a byť doma s deťmi. Zamestnávatelia ich neraz považujú za rizikovejšie, keďže môžu mať „výpadky“ z dôvodu materskej dovolenky, resp. častej chorobnosti detí. Avšak nie každá žena chce alebo môže byť matkou. A nie každá chce byť iba doma a úplne sa odpojiť od svojho života pred materstvom. Tiež je pravdou, že ženy – matky sú oveľa efektívnejšie, výkonnejšie a lojálnejšie. Výchova detí žiaľ nie je v spoločnosti vnímaná a cenená. Napriek tomu, že ide o veľmi dôležitú a náročnú rolu. Nehovorím iba o matkách, ale aj učiteľkách, opatrovateľkách… Ženy a muži majú odlišné kvality a z toho čo vidím a vnímam okolo seba mi vychádza, že kvality, ktoré majú muži, napríklad sila, výkon, či fokus, sú v spoločnosti cenené a odmeňované viac ako tie ženské, ktorými sú empatia, starostlivosť alebo precíznosť. 

Čo silne vnímate ako ďalší dôvod nerovnosti? 

Prevahu mužov vo vedúcich a rozhodovacích pozíciách. Pretože ženy a muži sú rôzni. Majú rôzne potreby, názory, vnímanie sveta a vecí okolo seba. Ak je na pozíciách, ktoré majú rozhodovacie právomoci drvivá väčšina mužov, potreby žien často riešené nie sú. A ženský pohľad na vec chýba do celkovej skladačky.  

Čo alebo kto je tretím problémom rodovej nerovnosti?  

Ženy samotné. Zdravá dávka sebavedomia a uvedomenia si svojej hodnoty je to, čo ženám neraz chýba. A ťažko dostaneme niečo, čo si netrúfneme ani vypýtať.  

Ste úspešná mladá žena. Máte skúsenosti s rodovou nerovnosťou v pracovnej sfére? 

Je veľmi príjemné pracovať v prostredí, kde ste posudzovaný podľa vašich schopností. Osobne veľmi rada pracujem s mužmi a často sa mi s nimi pracuje oveľa ľahšie a príjemnejšie ako so ženami. Sama uznávam, že sme cyklické a vďaka tomu istým spôsobom ťažšie predvídateľné. Čo fungovalo včera, dnes nemusí. Keď je to ťažké pre mňa ako ženu, viem si predstaviť ako s tým musia zápasiť muži. Majú za to môj veľký obdiv a som veľmi vďačná tým pánom, ktorí si túto našu cyklickosť uvedomujú, neberú ju osobne a snažia sa s ňou pracovať.  

„Zaostávate“ v niečom za mužmi? 

V čom cítim, že ťahám za kratší koniec, je skôr môj ženský pohľad na vec. Väčšinou ten mužský vyhráva. Pravdaže rozumiem, prečo je tomu tak. No napriek tomu ma z času na čas zamrzí, že svetu stále vládne mužský pohľad a ženský je až druhoradý. Každopádne verím, že najlepším spôsobom fungovania je, fungovanie mužov a žien spoločne. Iba tak vieme pokryť všetky oblasti a mať komplexný pohľad, v ktorom sa nájde každý jeden klient.  

Finančná nezávislosť žien 

 

Radíte ženám ako byť nezávislé a slobodné. Staráte sa o ich finančnú slobodu. Búrate tak zastarané predstavy o tom, že ženy musia byť podriadené mužom a žiť z financií, ktoré sú im pridelené. Prečo? 

Priznám sa, že len pri počutí slovného spojenia „musia byť podriadené mužom a žiť z financií, ktoré sú im pridelené“ mi stúpol tlak. Všetko by malo byť o slobodnej vôli. Ak sa niekto pre takýto scenár rozhodne, je to úplne v poriadku. Avšak prekáža mi to v prípade, ak počujem, že ženy sú s mužmi „len preto“, že by bez nich finančne neprežili. A síce sú nešťastné, nevedia inak. Ďalej tak žijú nenaplnený život, v ktorom sa necítia ani bezpečne, ani komfortne. Rozhodnutia, ktoré takáto žena robí, nie sú v súlade s ňou samotnou a jej predstavami. Sú v súlade s tým, ako to chce niekto iný. A to nemá negatívny vplyv iba na ňu, ale aj na deti, ktoré dostávajú nesprávny model a preberajú ho. Vzorec sa tak opakuje a opakuje. Mojim cieľom je, ukázať aj inú cestu. Ak na ňu raz žena vykročí a zažije ten pocit slobody, už nie je cesta späť.   

Venujete svoju pozornosť aj ženám – matkám, ktoré majú ako samoživiteľky sťaženú finančnú situáciu?  

Nerobím rozdiely. Rada inšpirujem a poradím každému, kto má záujem. Každý prípad je ale individuálny, pretože naša škála klientov je široká. Vieme pomôcť tým, ktorí si ešte len budujú finančnú rezervu. Ale aj tým, ktorí potrebujú pomôcť pri zhodnocovaní už nadobudnutého majetku. No aj tiež tým, ktorí hľadajú spôsoby ochrany a odovzdania majetku pre ďalšiu generáciu.  

Prečo je podľa vás tak dôležité zvyšovať finančnú gramotnosť na Slovensku? 

Budovanie finančnej gramotnosti je dôležité, pretože ľuďom umožňuje dosiahnuť finančnú nezávislosť, zvládať krízové situácie, dosahovať dlhodobú prosperitu. Robiť lepšie rozhodnutia a prenášať vzdelanie na ďalšie generácie. Je to investícia do našej budúcnosti a do budúcnosti našich detí.  

Ako je na tom Slovensko s finančnou gramotnosťou?  

Žiaľ na Slovensku stále vnímam relatívne nízku finančnú gramotnosť, čo dáva príležitosť rôznym spoločnostiam a indivíduám k nekalým aktivitám. Finančne negramotný človek sa nevie pýtať, často sa dokonca spýtať bojí, aby nevyzeral hlúpo. Avšak následky nesprávneho finančného rozhodnutia môžu byť veľmi tvrdé a môže trvať dlho, dostať sa z nich.  

V čom má finančne gramotný človek navrch?  

Finančne gramotný človek má kontrolu nad svojimi financiami. Rozumie základným princípom riadenia peňazí, vie efektívne plánovať, spravovať dlhy a vytvárať dlhodobé úspory. Finančná gramotnosť zároveň dáva schopnosť pre zvládanie krízových situácií a neočakávaných udalostí s väčšou ľahkosťou, pretože sa človek na tieto situácie pripravil vopred. Má núdzový fond, z ktorého môže čerpať v prípade neočakávaných výdavkov, či straty príjmu. V neposlednom rade nám finančná gramotnosť pomáha budovať dlhodobú prosperitu. Ak vieme investovať peniaze múdro a rozmanito, dosahujeme vyššie výnosy a náš kapitál rastie. Máme plán na dôchodok, na kúpu nehnuteľnosti, na vzdelanie detí… Ak tieto vedomosti odovzdáme našim deťom, dáme im úžasný dar na celý život.  

Môže finančná nezávislosť ovplyvniť aj rodovú rovnosť? Alebo naopak. Môže rodová rovnosť zabezpečiť ženám finančnú nezávislosť?  

Určite áno. Finančná nezávislosť je pre mňa schopnosť jednotlivca, zabezpečiť si svoje základné potreby a životný štýl bez toho, aby bol závislý od iných. Ak majú ženy vlastné finančné zdroje, môžu sa ľahšie osamostatniť z toxických alebo až násilných vzťahov. Finančná nezávislosť môže prispieť aj k prelomeniu tradičných genderových rolí a predsudkov a zmeniť tak spoločenské vnímanie žien a ich úlohu v rodine a spoločnosti. 

Ale zrejme nejde len o rodovú rovnosť? 

Nie, nejde. Muži a ženy majú vo všeobecnosti odlišné myslenie, správanie, talenty, spôsob fungovania. Čo logicky vedie k tomu, že sú odvetvia, v ktorých sú viac zastúpené ženy a iné, ktorým dominujú muži. Kde vidím potrebu zmeny je to, čo si ako spoločnosť ceníme, a teda to, za čo sme ochotní platiť viac. Aktuálne vnímam, že je to výkon, rast, konzum. Výkon, rast, tunelové videnie – zameranie na cieľ je bližšie skôr mužom ako ženám. 

Viete uviesť nejaký príklad? 

Áno, ale prosím, berte to všeobecne. Nesedí to na každú jednu situáciu. Pozrime sa teda na pozíciu obchodníka, ktorý prináša klientov, vďaka čomu sa zvyšujú tržby firmy. Táto pozícia je voľne prístupná aj ženám. No keďže „lov“ nie je ich silnou stránkou, často sa v týchto pozíciách necítia dobre a skôr si vyberajú tie, v ktorých dominuje starostlivosť, precíznosť, hľadanie príležitostí. Výkon je pri nich druhoradý. Preto napríklad obchodník zarába viac ako povedzme učiteľka. Ak ako spoločnosť dáme do rovnováhy kvantitu alebo rast s kvalitou, teda starostlivosťou a empatiou, máme šancu dosiahnuť rodovú rovnosť.  

Prečítajte si: Equal Pay Day prichádza na Slovensko 

Neprestávajme hovoriť o rodovej rovnosti 

 

Váhali ste, či sa stať ambasádorkou Equal Pay Day? 

Ani sekundu. Bolo to jednoznačné áno a som veľmi vďačná, že túto iniciatívu odobril aj náš CEO Peter Štadler. Môžem tak reprezentovať nielen seba, ale aj celú firmu, v ktorej sa snažíme vytvárať prostredie s rovnakými príležitosťami pre všetkých. Bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu. A aby to nebolo iba na papieri, pretavujeme tento cieľ aj do praxe. Ak si pozriete náš firemný C-suit, nájdete v ňom dokonalý balans. Štyri ženy a štyroch mužov. (Smiech.) 

Prečo by sa malo hovoriť o rovnosti v odmeňovaní? 

Nelimitovala by som to iba na rovnosť v odmeňovaní, ale aj rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami, ktorá je zásadným pilierom spravodlivej, rozvinutej a fungujúcej spoločnosti. Táto rovnosť prináša mnohé výhody, ktoré majú pozitívny vplyv nielen na jednotlivcov, ale aj na spoločnosť ako celok.  

O akej rovnosti príležitostí hovoríme?  

V prvom rade je to rozmanitosť a inkluzivita v rôznych oblastiach života. Vrátane pracovného trhu, politiky, vedy, umenia, podnikania. Využitie talentov a schopností oboch pohlaví napomáha vytvárať lepšie a inovatívnejšie riešenia problémov a robí svet farebnejším a krajším. Ďalej je to ekonomický rast. Ženy tvoria veľký podiel pracovnej sily a ich plný potenciál môže byť hnacou silou inovácií a podnikania. Zároveň žijeme v dobe, kedy stále viac a viac bohatstva prechádza do rúk žien. Silné, vedomé a vzdelané ženy vedia toto bohatstvo využiť na správnu vec. 

A čo súkromný život? 

Zlepšená kvalita života ide ruka v ruke s rovnakými právami a príležitosťami, ktoré poskytujú možnosť vybrať si svoje ciele a životný štýl. A to zas vedie k väčšiemu individuálnemu šťastiu a spokojnosti všetkých. Tiež tu máme vplyv na zdravie a rodinné vzťahy, pretože rovnosť v rodinne poskytuje deťom zdravé a vzorové prostredie. Zvyšuje tak šance na úspech a spokojnosť detí aj v dospelosti. No a v neposlednom rade hovoríme o prevencii násilia a diskriminácie. Keď sa v spoločnosti uplatňuje rovnosť a rešpektujú sa práva jednotlivcov, násilie a diskriminácia majú menšiu šancu sa vôbec vyskytnúť. 

Akým spôsobom môžeme rovnosť v odmeňovaní podporiť? 

Ženy boli dlhé stáročia vnímané ako nerovnoprávne a nerovnocenné mužom, a preto nie je možné toto presvedčenie zmeniť zo dňa na deň. V prvom rade by mal začať každý sám od seba. Hlavne ženy. Mali by na sebe viac pracovať, hľadať svoje talenty, vstupovať viac do svojej sily. Tiež si navzájom pomáhať a nesnažiť sa vyrovnať mužom v kvalitách, ktoré sú im cudzie. Ženy majú zase iné kvality a rovnako dôležité a cenné. Tiež je nevyhnutné, aby si začali viac vážiť samé seba, dôverovať si a nebáť sa žiadať viac. S našou generáciou sa vieme pohnúť o kus vpred, ale aj tak nie je v našich silách, dosiahnuť úplnú rovnosť. Preto treba dbať aj na výchovu detí a to sa najlepšie dá, ak sme my správnym príkladom, a nielen v odmeňovaní.  

Čo by ste ženám chceli odkázať? 

Asi to nebude odkaz, skôr by som rada apelovala na všetky ženy v ľudských zdrojoch a na vedúcich pozíciách, aby držali s ostatnými ženami. A v rámci svojich možností podporovali rovnosť v príležitostiach, aj v odmeňovaní a nedopustili nerovnoprávne zaobchádzanie. Spolu máme obrovskú silu.  

Equal Pay Day už aj na Slovensku 

 

O ženách, so ženami, ale aj s mužmi, ktorým nie sú ľahostajné rozdiely v odmeňovaní, sa môžete stretnúť aj vy. Už v novembri prichádza na Slovensko Egual Pay Day. Nezabudnite si zakúpiť vstupenky, podporte postavenie žien a ich rovné príležitosti v práci aj v spoločnosti. 

Zdroj foto: Eva Jahelka Filipp, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články