Generálna riaditeľka Talent Solutions Ivana Heretik Vačoková: V našej spoločnosti nepozeráme na pohlavie alebo na iné atribúty

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ivana Heretik Vačoková pôsobí viac ako 18 rokov v oblasti náboru talentov a je skúsenou manažérkou a generálnou riaditeľkou spoločnosti Talent Solutions. Bývalé Adecco Slovakia, teraz už Talent Solutions je spoločnosť, ktorá sa pohybuje vo svete HR riešení a v rámci tradičného spôsobu náboru stanovuje nové štandardy. Je tiež spoločnosťou, ktorá hľadá riešenia na získanie nových talentov, poskytuje rozhodovacie právomoci všetkým zamestnancom, aj školenia na zlepšenie odborných zručností a v neposlednom rade dbá na rodovú rovnosť.

S Ivanou Heretik Vačokovou sme sa porozprávali o tom, či sú ľudské zdroje pre ňu prácou, poslaním alebo srdcovou záležitosťou, prečo sa stala ambasádorkou Equal Pay Day konferencie, ako to s rodovou rovnosťou vyzerá v Talent Solutions, ale aj o tom, prečo sa zúčastnila na podpise Iniciatívy Equal Pay a s akou témou prichádza na Equal Pay Day 2024 Košice.

Generálna riaditeľka spoločnosti Talent Solutions Ivana Heretik Vačoková

Oblasť riadenia ľudských zdrojov je aj srdcovkou

 

Viac ako 18 rokov pôsobíte v oblasti ľudských zdrojov. Je to práca, poslanie alebo srdcová záležitosť?  

Do oblasti ľudských zdrojov som sa dostala v podstate náhodou. Začiatok bol náročný. V skúšobnej dobe som dostala svoje prvé napomenutie. (Smiech.) Ale od začiatku ma práca bavila a je pre mňa spojením všetkých troch pomenovaní. Po pracovnej stránke ma napĺňa práca s ľuďmi, či už kandidátmi, kolegami, klientmi v kombinácii s dynamikou tohto odvetvia. Z hľadiska poslania som veľmi vďačná, že viem byť pridanou hodnotou pre uchádzačov, spoločnosti ako pre aj investorov na Slovensku, keďže ľudský kapitál je neodmysliteľnou súčasťou ekonomiky. Srdcovou záležitosťou je pre mňa rozvoj ľudí a rôzne projekty, ako napríklad Equal Pay Day, kde mám možnosť odovzdať svoje skúsenosti a podporovať pozitívne zmeny na pracovnom trhu.

Vo vašej spoločnosti sa dbá na to, aby sa zamestnanci cítili vypočutí a pochopení. Pristupujete rovnako aj ku klientom a kandidátom na prácu?

Áno, v našej spoločnosti uplatňujeme rovnaký prístup aj voči klientom a kandidátom. S klientmi sa snažíme o budovanie dlhodobých partnerstiev prostredníctvom snahy pochopiť ich potreby a očakávania, čím zabezpečujeme, že sú naše služby prispôsobené ich individuálnym požiadavkám. S uchádzačmi o prácu sa snažíme komunikovať empaticky a pochopiť ich potreby, ambície a byť im v procese hľadania nového zamestnania podporou.

Prečítajte si: Equal Pay Day vyráža do regiónov a prináša nové výzvy pre východ

Zmenilo sa niečo za roky vašej praxe v oblasti ľudských zdrojov k lepšiemu alebo je to osobitne spojené s každou firmou a s tým, ako si to kto nastaví?

Napriek tomu, že sme relatívne malý trh, rozdiely sú stále dosť veľké, či už z pohľadu sektorov, regiónov alebo veľkosti firiem. Za pozitívne považujem strategické postavenie HR oddelení vo firmách, automatizáciu v rámci HR procesov a čiastočné odbúravanie predsudkov na trhu práce.

Podpis Iniciatívy a rodová rovnosť

 

Stali ste sa minulý rok ambasádorkou Equal Pay Day konferencie. Prečo? 

Pretože verím, že môžem takýmto spôsobom aktívne prispieť k pozitívnej zmene na trhu. Taktiež mi záleží na tom, aby sme na trhu mali pre všetkých férové podmienky.

Ako to s rodovou rovnosťou vyzerá vo vašej spoločnosti?

V našej spoločnosti máme zavedený odmeňovací systém, ktorý je viazaný na náplň práce v kombinácii s kompetenciami jednotlivca – úrovne junior, špecialista, senior – a pracovný úväzok. Máme zavedené rovnaké platové podmienky pre všetkých zamestnancov v rámci celého Slovenska. Nepozeráme sa na pohlavie alebo na iné atribúty. Pre našich zamestnancov poskytujeme flexibilné riešenia tým, že poskytujeme všetky typy úväzkov vrátane 100 % práce z domu.

Čomu sa v súvislosti s rodovou rovnosťou darí vo vašej spoločnosti najmenej?

Asi v pomere mužov a žien zamestnaných v našej spoločnosti. Aktuálne máme 80 % zamestnancov ženského pohlavia. Je to spôsobené tým, že naše odvetvie je z historického hľadiska spájané skôr so starostlivosťou a mäkkými zručnosťami. Nebolo vnímané ako strategické oddelenie – sektor.

Autor fotky: Pexels_Alex Green
S konferenciou Equal Pay Day úzko súvisí aj podpis Iniciatívy Equal Pay. Koncom februára ste sa tohto podujatia zúčastnili. Máte pocit, že sa vďaka tejto iniciatíve téma rodovej rovnosti otvára v našej spoločnosti ešte viac?

Určite áno. Myslím si, že je to dôležitý krok. Vďaka takýmto iniciatívam sa o danej problematike zvyšuje povedomie. Taktiež sa vďaka tomu téme venuje viac verejnosť a médiá, a teda firmy a orgány dostávajú impulz k prehodnoteniu ich aktuálneho nastavenia a dáva im to príležitosť na zavedenie nového štandardu.

Je potrebné začať od seba, a ak každý priloží ruku k dielu, môžu sa diať veľké veci. Čo v osobnom živote považujete v rámci rodovej rovnosti za najdôležitejšie?

Som presvedčená, že výchova a vzdelávanie okolia je jednou z najdôležitejších hybných síl, ktoré nám môžu pomôcť zmeniť súčasný stav. Snažím sa ísť príkladom nielen pre svojich rodinných príslušníkov a kolegov, ale aj pre širšie okolie. Aktívne podporujem rovnaké príležitosti a robím rozhodnutia a stanovujem ciele bez ohľadu na pohlavie.

Prečítajte si: Manažérka Renáta Vozárová: Diskrimináciu na základe veku vnímame ako vážny problém, ktorý postihuje ženy aj mužov v rôznych fázach života

Equal Pay Day 2024 Košice – Equal Pay Day v regiónoch

 

Onedlho sa v Košiciach uskutoční regionálna konferencia Equal Pay Day. Opäť budete pritom, čo je skvelé. Potešila vás možnosť, tému rodovej rovnosti komunikovať aj na východe Slovenska?  

Veľmi. A snažím sa aj pri iných podujatiach oslovovať regióny, nakoľko je dôležité, aby sme s tak dôležitými témami oslovili celé Slovensko a nielen izolovane jeho časti. Takýmto spôsobom môžeme šíriť povedomie oveľa väčšiemu publiku a dosiahnuť zmenu rýchlejšie.

Súčasťou konferencie bude prieskum Talent Solutions, ale tiež diskusia o budovaní a podpore ženského sebavedomia a motivácii k tomu, aby sa ženy nebáli uchádzať o vedúce pozície. Je aj pre vás dôležité, aby ste mali vedľa seba podporu na profesijnej ceste?

Bez podpory to má každý z nás náročné, takže určite áno. Ja mám obrovskú oporu vo svojej rodine, ale aj u skvelých kolegov. S rodinou a s úžasnými kolegami na svojej strane viem prekonávať náročné situácie a dosahovať stanovené ciele v profesionálnom, ale aj v osobnom živote. Sú pre mňa poradným orgánom, hnacou silou, inšpiráciou a v neposlednom rade motiváciou.

Prijmite pozvanie na východ

 

Equal Pay Day 2024 Košice je už za dverami. V utorok, 16. apríla, prichádza konferencia o rodovej rovnosti na východ s dôležitými témami, ale aj s výskumom vnímania nerovnosti v odmeňovaní na Slovensku. Diskutovať budeme o budovaní a podpore ženského sebavedomia, o vekovej diverzite, o medzigeneračných rozdieloch a konkrétnymi príkladmi poradíme, ako zaradiť marginalizované skupiny do pracovného procesu. Pridajte sa k nám, nech je nás počuť.

Zdroj foto: Ivana Heretik Vačoková, titulná foto: Pexels_cottonbro studio, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Kedy nastáva Gender Pay Gap?

Equal Pay Day, to nie je len trojdňová konferencia, ktorej prvý ročník na Slovensku prekonal všetky očakávania. Equal Pay je