Equal Pay Day vyráža do regiónov a prináša nové výzvy pre východ

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Equal Pay Day nie je len Deň rovného odmeňovania, a tiež to nie je len symbolický deň, ktorý upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Je to globálna osvetová kampaň poukazujúca na pretrvávajúci problém nerovností pohlaví v rôznych sférach nášho života. Kampaň vnímajúca diskrimináciu, násilie, šikanu a potrebu posilnenia postavenia žien v spoločnosti.

Minulý rok na Slovensku zarezonovala historicky prvá konferencia Equal Pay Day, ktorá sa konala v Bratislave. Na konferencii sa diskutovalo a hovorilo nahlas o problémoch našej spoločnosti, no po skončení konferencie hlasy neutíchajú. Naďalej volajú po zmene. Snaha vytvoriť spoločnosť, kde si budú muži a ženy navzájom rovní, kde nebude mať priestor rasová, náboženská, či veková diskriminácia, a kde predsudky a negatívne postoje s obmedzovaním ľudských práv dostanú stopku, má k dispozícii minimálne 365 dní. A hodlá ich naplno využiť.

 

Iniciatíva za rovnocenné a spravodlivé odmeňovanie

 

Ruka v ruke s konferenciou Equal Pay Day kráča aj Iniciatíva za rovnocenné a spravodlivé odmeňovanie, ktorá má za cieľ vyvolať spoločenskú diskusiu. Poukazovať na rovnocenné a spravodlivé odmeňovanie totižto nie je iba hra so slovíčkami. Vytvorená platforma chce, a nepretržite aj podporuje, diskurz o rovnocennom a spravodlivom odmeňovaní práve preto, aby mohli organizácie získať pomoc a podporu pri zavádzaní krokov na odstránenie platovej nerovnosti.

„Témy rovnosti otvárame v našich online magazínoch pravidelne a neúnavne už siedmy rok. To však nestačí. Chceme pre spravodlivé finančné ohodnotenie mužov a žien urobiť viac. Aj preto sme minulý rok priniesli na Slovensko historicky prvú konferenciu na tému nerovnosti v odmeňovaní Equal Pay Day. Chceme, aby sa na Slovensku o tejto téme hovorilo nahlas dovtedy, kým sa z 18,8 % nestane 0. Práve preto sme hrdé na to, že vzniká Iniciatíva, ktorá má za cieľ nielen otvárať tieto témy, ale ponúkať aj praktické workshopy a poradenstvo jej členom,” hovorí Martina Novotná, zakladateľka komunity Akčné ženy a podujatia.

Prečítajte si: Platovú diskrimináciu pociťuje až 46% Sloveniek. Iniciatíva Equal Pay vyzýva na zmenu

Výsledky prieskumu v rámci rozdielov miezd medzi mužmi a ženami ukázali, že ženy musia pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži. 

 

„Je to alarmujúce číslo. Na papieri nám to všetko dokonale funguje. Máme ústavu, máme zákony, európske smernice medzinárodnej dohody, ktoré pomenúvajú zákaz diskriminácie a garantujú, že ženy a muži majú právo na rovnakú odmenu, ale ten fakt, že skutočnosť je úplne iná, je presne dôvod, prečo o tom treba rozprávať,” dodala právnička a ambasádorka Equal Pay Day Jana Peschlová.

O tom, že sa naplno prejavuje spoločný záujem a úsilie o zmenu v súvislosti s nerovným odmeňovaním a ustavičnou diskrimináciou znevýhodnených skupín svedčí fakt, že sa o nerovnostiach hovorí tiež v iných, iniciatívu a konferenciu podporujúcich, médiách. Z mnohých vyberáme len pár, ale silnú podporu ostatných si skutočne vážime.

 

Prečítajte si:

Iniciatívu Equal Pay za rovnaké platy pre ženy i mužov podpísalo 30 firiem

Ženy musia pracovať o dva mesiace dlhšie, aby dosiahli plat ako muži

Platový rozdiel medzi mužmi a ženami na Slovensku je stále veľký. Aby mali ženy rovnaký ročný plat, musia pracovať výrazne dlhšie

Prijmite pozvanie do Košíc  a zdolajte nové výzvy pre východ spolu s nami

 

Equal Pay Day sa už onedlho presúva aj na východ. Na podujatí Equal Pay Day 2024 Košice sa môžete zúčastniť 16. apríla a zažiť tak jedinečný deň, ktorý bude zameraný na témy rovnakého odmeňovania, ale aj na praktické príklady, ako začleniť ľudí z marginalizovaných skupín do pracovného procesu. Občianske združenie Akčné ženy a výnimoční hostia upriamia svoju pozornosť aj na to, ako sa môžu ženy dostať do vedúcich pozícií a ako môžu spoločne popracovať na budovaní ženského sebavedomia. Ďalšou témou diskusie bude aj medzigeneračná spolupráca a chýbať nebudú reálne príklady z praxe v súvislosti s pozitívami vekovej diverzity na pracovisku.

Srdečne vás pozývame do Kulturparku Košice, kde budeme v čase od 8.00 h do 16.00 h diskutovať o dôležitej a aktuálnej téme rovnakých odmien pre mužov a ženy, o rovnakých príležitostiach na pracovnom trhu, ale tiež o pomoci v rôznych oblastiach, v rôznych sektoroch všetkým tým, ktorí to potrebujú. Len vzájomnou podporou dokážeme malými krokmi vytvoriť lepšiu spoločnosť. Buďte aj vy súčasťou skvelého projektu pre krajšiu budúcnosť.

Zdroj foto: www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články