Ambasádorka konferencie Equal Pay Day Alena Huberová: Prejaviť sa ako žena, nie je slabosť, práve naopak

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozitívne ovplyvňovať životy ľudí je dar. A naviesť ich na správnu cestu v podnikaní a v pracovnom zameraní zároveň, je dar dvojnásobný. Koučka a mentorka Alena Huberová vytvorila program SHELeads, ktorý rozvíja jedinečné silné stránky žien a spúšťa navigáciu na ceste medzi kariérnym úspechom a osobným naplnením. O tom, že si nemusia vyberať, či sa budú venovať rodine alebo kariérnemu rastu, sa presvedčili už ženy sedemnástich národností na troch kontinentoch. So zakladateľkou kurzu a skupinového programu určeného pre ambiciózne manažérky, ktoré chcú spoznať svoju vnútornú silu, nájsť v sebe mocného lídra a bez akýchkoľvek zastávok viesť svoju cestu, sme sa pozhovárali s Alenou Huberovou.

Skúsenosti, schopnosti a odvaha

 

Vaše dlhoročné skúsenosti v oblasti marketingu, predaja a komunikácie, ako aj bohaté odborné znalosti, ste sa rozhodli posunúť ďalej, a tak vznikol program SHELeads. Aký je príbeh jeho zrodenia?

Tak to bolo celkom zaujímavé. Môj program SHELeads, ktorý je tu pre posilnenie postavenia žien v spoločnosti, vznikol práve pre tie ženy, ktoré už silné boli. Bol to v podstate čistý experiment, ktorý som pred siedmymi rokmi ani nemala v pláne. Pôsobila som v korporátnom sektore, vždy som pracovala pre veľké medzinárodné firmy v zahraničí a pred asi dvanástimi rokmi som odtiaľ musela odísť, pretože som potrebovala zmenu. Mala som pocit, že nevyužívam to najlepšie zo seba. Aj keď to bola úžasná skúsenosť, po toľkých rokoch veľkej driny, som sa chcela posunúť a začať podnikať na svojom.

Na čo ste sa po odchode zamerali?

Keď som začala podnikať, snažila som sa využiť svoje marketingové a komunikačné schopnosti pre ľudí, ktoré tie znalosti nemali. Bavilo ma všetko okolo zdravia, a tak neuveríte, ale vyvinula som online portál pre prirodzené zdravie. Mala som tam samých úžasných profesionálov, ale oni sa jednoducho nevedeli predať. Takže som im poskytovala akoby okienka, vďaka ktorým sa zviditeľňovali.

A rozhodli ste sa, že idete zbierať ďalšie skúsenosti?

Presne tak. Jednoznačne som ten typ človeka, ktorému všetko musí dávať zmysel. Takže som sa dostala počas tohto obdobia aj do rôznych multilevelov a obdivovala som na tejto práci zručnosti a to, akí sú ľudia úžasne vytrénovaní. Ako pracujú na prezentácii, ako sa učia predávať produkty. A mne toto všetko veľmi pomohlo v tom, že som si uvedomila tú nespravodlivosť. To, že takéto vzácne skúsenosti nie sú dostupné pre bežných podnikateľov. A to bol ten správny impulz, kedy som vedela, že mám od týchto spoločností odísť a začala som trénovať malých podnikateľov, aby sa naučili ako svoje produkty predať. Paralelne som vstúpila aj do sveta public speaking. Dokonca som aj súťažila a niektoré súťaže som aj vyhrala. Vďaka tomu začali za mnou prichádzať majitelia veľkých spoločností a pýtali si radu. Chceli pomôcť napríklad s prezentáciou. A z tohto všetkého sa vyvinula nová aktivita. Naštartovala som koučing a mentoring zameraný na prezentáciu na veľkých medzinárodných konferenciách a venovala som tomu dlhé roky. Pracovala som však so samými chlapmi. Neprekážalo mi to, mám v sebe veľa mužskej energie, ale v mojom živote v jednom momente nastal zlom.

Myslím, že sa pomaly dostávame na vašej profesijnej ceste k ženám. Alebo sa mýlim?

Nemýlite sa. Napriek tomu, že som sa v mužskom kolektíve cítila skvele, náhle sa dostavila veľká, veľmi veľká kríza. Až taká veľká, že som si musela uvedomiť, že ja ako ambiciózna žena, som celé roky v sebe posilňovala mužskosť. Workoholizmus, rast čisto v mužskej energii, v mužských atribútoch a tej ženskej sily nebolo vo mne ani kúsok. Zabudla som, že som žena. Že mám úžasné ženské kvality. Pozrela som sa okolo seba a zistila som, že tých málo kamarátok ženských, čo som mala, boli prezidentky spoločností, nezávislé majiteľky firiem a všetky rozvedené alebo v nefungujúcich vzťahoch. Kariéra super, ale osobný život bol úplne nanič. A vtedy prišiel náhodný moment, kedy ma niekto poprosil o školenie. Nepovažovala som to za problém, ale netušila som, že sa predo mnou objaví skupina žien. Bolo mi to úplne cudzie, no v tom ženskom kruhu som odrazu pocítila krásnu ženskú energiu a vedela som, že som na správnom mieste.

Prečítajte si: Šárka Patkošová: Vždy som cítila, že je mojou úlohou vytvárať bezpečné a inšpiratívne prostredie, v ktorom ženy budú môcť zdieľať a vzájomne si pomáhať

Obrátil tento zážitok váš život úplne iným smerom?

Absolútne. Veľmi rýchlo som dala dohromady prvú experimentálnu skupinku žien, a práve pre tie silné, nezávislé ženy. Vnímali sme vlastné vnútro, kládli sme si otázky, kto sme, čím sme a hľadali sme cestu, ako využiť nielen mužskú silu, ale aj tú našu skvelú ženskosť. A to nielen vo vedení, ale aj v súkromí. A presne z tohto sa vyvinul môj program, ktorý si získal svojich priaznivcov. Ženy, ktoré boli ako ja, ale aj tie, v ktorých bolo zase viac tej ženskej stránky a nemali vyvinuté mužské, a práve preto v kariére neboli úspešné. SHELeads program tak začal ženám pomáhať spojiť sa so zdravým sebavedomím, so svojim potenciálom a s vnútornou silou. A tiež schopnosti vnímať a využívať svoje mužské aj ženské tribúty, ktoré im umožnia byť na líderských pozíciách, ale nestratiť ani svoj súkromný život.

Ako program prebieha?

Koná sa dvakrát do roka a je určený pre ženy manažérky, ktoré buď vedú nejaký projekt alebo tím ľudí, takže potrebujú ďalších ľudí správne ovplyvňovať. Program je postavený na štyroch pilieroch. Prvý je pre zistenie kým sme, pretože ak nepoznáme samé seba, nevieme o svojich silných stránkach a slabinách, nevidíme svoje úžasné schopnosti, nevieme, kam smerujeme. A potom ani netušíme, kým pod tou maskou, s ktorou chodíme do práce, sme. Druhým pilierom je žena. Vzťah ženskej a mužskej stránky. Tretí pilier je balans. Otázky, či si chceš budovať kariéru alebo chceš mať rodinu. Aký život vlastne chceš. Ľudia majú totižto tendenciu žiť v prúdoch, ale nie všetci chceme ísť rovnakou cestou a máme pocity viny, že nedokážeme zvládnuť to, čo od nás spoločnosť chce. Musíme si preto vedieť odpovedať na otázku, čo vlastne chceme a ísť si za tým. Štvrtým pilierom je vplyv. Ako komunikujeme, zvládame konflikty, tím a komunikáciu na verejnosti. Program SHELeads je šesťmesačná cesta žien v malých skupinkách, z rôznych krajín, kontinentov a rôzneho veku.

Rodová rovnosť alebo ako je to medzi mužmi a ženami

 

Majú ženy pocit, že sa musia vyrovnať mužom?

Niektoré určite áno. Vidím to denne vo svojej práci s manažérkami. Mnoho z nich si myslí, že ak chcú uspieť, musia byť ako muži. Ale predsa ženy a muži sú úplne iní. My ženy máme inú perspektívu, vnímanie sveta a najmä máme ženské telo so svojou špecifickou biochémiou. Žena nikdy nebude mať takú hladinu testosterónu v tele ako muž, čo sa odráža aj na ich chovaní. Zoberte si napríklad súťaživosť, silu, dominanciu… Tie sú vlastnosti oveľa viac typické pre mužov než pre ženy. Takže chcieť sa vyrovnať mužom v našom štýle a chovaní, je strašný omyl. Práveže by to malo byť naopak. Sme iné, a v tom je pridaná hodnota. Žena musí vedieť využívať svoju mužskú aj ženskú stránku. Potlačovať ženskosť, hrá v jej neprospech. Ak muž cíti zo ženy súťaživosť, je mu prirodzené súťažiť tiež, ale v jednaniach nás prevalcuje, pretože ženy sú väčšinou citlivejšie a aj zvýšený tón hlasu si viac pripúšťajú. Keby sa žena oprela o svoje ženské stránky, muža vypočuje, dá mu priestor,  pochváli ho, muž sa otvorí tomu, aby vyjadrila svoj názor a prestane s ňou bojovať. Prejaviť sa ako žena, nie je slabosť, práve naopak.

Ako vnímate rodovú rovnosť v súkromnom vzťahu?

Vzťahy už dávno nefungujú podľa rodových stereotypov. A chybou je, že my to ešte stále predpokladáme. Nie je predsa samozrejmé, že by mal muž vždy platiť za večeru, alebo že by mala žena prevziať všetku zodpovednosť za domácnosť. Dnes má každý svoje vlastné predstavy o tom, ako si chce svoj život usporiadať. Takže komunikácia vo vzťahu je doslova nevyhnutná. Keď napríklad plánuje pár rodinu, mali by komunikovať dopredu o tom, ako si to vlastne predstavujú. Kto zostane doma, kto pôjde do práce. A nie predpokladať, že je to tak či onak.

Máte pocit, že je možné búrať stereotypy pri odmeňovaní?

Áno, už to nie je iba čiernobiele. Každý máme nejaké presvedčenia. Ženy aj muži musia búrať stereotypy v sebe, pretože muži nemajú problém sa predať. Naopak, ženy s tým problém majú. Tak si napríklad vezmime pracovný pohovor. Muži si vypýtajú dobrý plat. Ženy nie. A potom je tu problém. Už tu vzniká rozdiel. Neskôr príde materská a neskôr je žena vďačná, že vôbec nejakú prácu má. Takže práve v tomto vidím silu toho, čo robím. Pretože je nesmierne dôležité mať zdravé sebavedomie. Žena si musí byť vedomá svojej hodnoty.

Čo by teda mali ženy zmeniť?  

Prestať sa podceňovať. Pracovať na sebe. Vnímať svoju hodnotu a vedieť ju predať. obiť rozhodnutia samé za seba. Každá sa musí zastaviť a uvedomiť si, čo chce, kam sa chce v živote dostať. Ak vieme, čo chceme, dostaneme sa bližšie aj k povolaniu, v ktorom nájdeme zmysel. Je jedno, či ste muž alebo žena. Môžete vykonávať akúkoľvek prácu, keď vám dáva zmysel, keď ste v nej šťastní. Mali by sme žiť v harmónii. Ženy by nemali potláčať svoju ženskosť. To, čo im je prirodzené.

Myslíte si, že máme ako spoločnosť schopnosť vymazať rozdiely v odmeňovaní?

Určite. Napríklad sa nesmie stávať, aby žena dostala za tú istú prácu akú vykonáva aj muž, nižší plat. V tomto smere by mali byť nastavené určité platobné parametre v každej spoločnosti. Parametre na to, aký plat korešponduje s akou prácou, nezáležiac na tom, kto ju vykonáva. No a potom by mali byť vytrénovaní najmä manažéri. Ak robí manažér pohovor so ženou a žena sa úplne podhodnotí, práve ten manažér by ju mal posilniť a dostať ju vyššie, pokiaľ mu to platobná stupnica dovoľuje. Ďalej sú tu ženy odchádzajúce na materskú. Niektorá chce zostať doma 3 roky, iná nie. Máme matky samoživiteľky. Spoločnosť by mala myslieť na flexibilitu, úpravu pracovnej doby a mala by ženám tieto možnosti ponúknuť ako prvá. Maminky sa vedia výborne zorganizovať, takže by túto schopnosť mali využiť. Manažéri môžu veľmi pomôcť svojim osobným prístupom ku každej žene. Viesť dialóg. Zistiť, aké má žena ambície a aktívne ju podporovať v kariérnom raste a v posune do vyšších pozícií, pokiaľ si to ona sama želá. Ženy si často neveria, že na tú vyššiu pozíciu majú, a práve preto je podpora manažéra viac než potrebná.

Prečítajte si: Ambasádorka Equal Pay Day konferencie Ľubica Chalány Baničová: Stereotypy sa veľmi ťažko odbúravajú, ešte to potrvá, ale určite sme na dobrej ceste

Posilnenie žien v spoločnosti

 

Konferencia Equal Pay Day patrí oslave žien. Oslave ženskosti. Oslave toho, v čom sú ženy výnimočné, a tak všetci musíme na sebe popracovať. Každý jeden z nás. Aby v spoločnosti nebolo cítiť rozdiely. Aby sme spojili to najlepšie z nás v niečo, čo nás spoločne obohatí.

Zdroj foto: Alena Huberová, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Kedy nastáva Gender Pay Gap?

Equal Pay Day, to nie je len trojdňová konferencia, ktorej prvý ročník na Slovensku prekonal všetky očakávania. Equal Pay je