Ivana Heretik Vačoková: Materská dovolenka by sa nemala chápať ako dovolenka, ale ako workshop nadobudnutia nových schopností

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Adecco Slovakia, s.r.o. je jednou z TOP 3 personálnych agentúr na Slovensku. Na trhu pôsobí od roku 2002 a po celej krajine má širokú sieť pobočiek a kancelárií. Ľuďom poskytuje prácu a firmám talenty. Na potreby klientov reaguje veľmi flexibilne a háji záujmy uchádzačov aj zamestnávateľov. Ivana Heretik Vačoková už viac ako 16 rokov pôsobí v oblasti náboru talentov a je skúsenou manažérkou, ktorá sa vypracovala z náborového špecialistu na generálnu riaditeľku spoločnosti Adecco. Má medzinárodné skúsenosti z Rumunska, Litvy, Maďarska a z Českej republiky. Špecializuje sa na oblasť riadenia ľudských zdrojov, ako aj na oblasť projektového a procesného manažmentu a riadenia podnikov. V našom rozhovore nám prezradila, prečo sa stala ambasádorkou Equal Pay Day konferencie, ako vyzerá rodová rovnosť v spoločnosti Adecco, ale aj to, či pociťuje rodové rozdiely medzi mužmi a ženami vo svojom okolí.

Flexibilita, podpora rodičov, zamestnanecké výhody a oblasť ľudských zdrojov

 

Aby boli zamestnanci spokojní a podávali vynikajúce pracovné výkony, mali by mať zázemie, ktoré im poskytuje komfort. Ako je to vo vašej spoločnosti?

V našej spoločnosti sme si plne vedomí dôležitosti ľudského kapitálu, a preto sa snažíme našim zamestnancom vytvárať čo najlepšie zázemie. Pred viac ako dvomi rokmi sme prešli na model fungovania kombinácie flexibilného pracovného času s home office. V praxi naši zamestnanci musia byť zastihnuteľní medzi deviatou hodinou ráno a pätnástou hodinou poobede a 50 % pracovného času môžu pracovať z domu. Ponúkame aj štvordňový týždeň, či skrátené úväzky. Okrem toho sme implementovali rovnaké platové podmienky v rámci celého Slovenska a skrášlili sme naše priestory, aby sa zamestnanci cítili príjemne. Poskytujeme tiež zaujímavý balíček benefitov. A v neposlednom rade máme dobrú firemnú kultúru postavenú na silných hodnotách, ktorými žijeme. Vďaka otvorenej komunikácii v spoločnosti napomáha naša firemná kultúra tvorbe pozitívneho prostredia.

Prečítajte si: Nigel Marcus Baker: Žiadna spoločnosť si nemôže dovoliť obmedzovať životné a kariérne možnosti polovice svojej populácie

Ženy po materskej majú často komplikovaný návrat do práce. A pritom podľa rôznych štatistík sú hodnotným prínosom. Máte osobné skúsenosti s diskrimináciou žien alebo s uprednostňovaním mužov?   

Ja som tým pozitívnym príkladom, nakoľko naša spoločnosť umožňuje našim interným zamestnancom flexibilné riešenia. Sama som sa vrátila do práce najprv na skrátený úväzok a až po roku a pol som prešla na plný. Túto možnosť poskytujeme všetkým našim zamestnancom a dnes aj mužskí kolegovia využívajú odchod na otcovskú. Z mojich skúseností má stále veľa ľudí zbytočné predsudky, v praxi sa však ukazuje, že tieto zamestnankyne sú veľakrát oveľa motivovanejšie a efektívnejšie, než iní kolegovia. Na Slovensku sú predsudky stále prítomné a je dôležité o nich rozprávať a odstraňovať ich. No nezahŕňa to len ženy po materskej, ale aj mladé bezdetné ženy, kde je „riziko otehotnenia“ a v neposlednom rade diskriminácia 45+ ročných akéhokoľvek pohlavia.

Equal Pay Day konferencia poukazuje na nerovné odmeňovanie medzi mužmi a ženami. Ako vaša spoločnosť pristupuje k vyrovnaniu rozdielov?

My nerozlišujeme medzi pohlaviami. Faktory, ktoré určujú výšku mzdy, sú kompetencie zamestnanca v kombinácii s predchádzajúcimi skúsenosťami. Máme implementovanú politiku rovnakých platových podmienok na jednotlivé pozície. A keďže naša spoločnosť poskytuje služby v HR odvetví, máme na pracovisku dominanciu žien. Znovu môžem byť pozitívnym príkladom. Ako žena a dokonca mama som generálnou riaditeľkou. Z praxe je ale zaujímavé pozorovať, že mužskí kolegovia sú v otázke platov viac asertívni a vedia si pýtať navýšenie aj dvakrát za rok, pričom kolegyne skôr čakajú na svojho nadriadeného, aby prišiel s návrhom. Tu vidím priestor na edukáciu ženskej populácie. Nebáť sa požiadať o navýšenie, ak naň majú nárok.

Fungovanie personálnych agentúr sa za posledné roky zmenilo. Aké zmeny ste nastavili v Adecco?

Najväčšou zmenou bol asi presun do online sveta. Pohovory sa dnes robia na 90 % cez video hovor a využíva sa umelá inteligencia. Podľa môjho názoru, je osobný pohovor oveľa prínosnejší pre obe strany, ale musíme sa prispôsobiť a ísť s dobou. Umelá inteligencia je v tomto procese ešte len „pomocníkom“, ale uľahčuje základné činnosti nakoľko pri nedostatku uchádzačov o zamestnanie, je potrebné vyhľadávanie, či priame oslovovanie na skoro každú pozíciu, čo je časovo náročné.

Žena a kariéra

 

Ako by mala v praxi vyzerať podpora žien a posilnenie ich postavenia v spoločnosti?

Som zástancom teórie, aby sa neriešilo kto je akého pohlavia a všetci mali rovnaké podmienky. Skôr si myslím, že flexibilita na pracovisku je kľúč, keďže súčasné nároky na zamestnancov nekorešpondujú úplne s work life balance potrebami jednotlivcov. Spomeniem napríklad otváraciu dobu školských zariadení alebo záujmové krúžky. Je to teda náročné na zladenie. Materská dovolenka by sa nemala chápať ako dovolenka, ale ako workshop nadobudnutia nových schopností. Jednoduchým riešením by bolo povinné poskytovanie skrátených úväzkov ženám a urýchlenie ich návratu do pracovného procesu.

Stretávate sa pri práci alebo aj v súkromí s výraznými zastaranými rodovými stereotypmi?

Slováci sú skôr tradicionalisti, a ako som už spomínala, stále tu máme rodové stereotypy, ktoré treba odstraňovať. Viac vypuklé sú v menších mestách či tradičných odvetviach, ako napríklad vo výrobnej sfére alebo u staršej generácie, ale aj pri rokovaniach s inými kultúrami. Príchodom zahraničných spoločností a pod vplyvom globalizácie je tu už vidieť menšiu obmenu v prístupe, len je to beh na dlhé trate a potrvá, kým sa plne prejaví celoplošne. Bežne sa stáva, že vidím prekvapenú tvár, keď poviem že som generálnou riaditeľkou spoločnosti.

Dávno neplatí, že žena nemôže byť vo vysokom manažmente na vedúcich pozíciách. Sama ste dôkazom toho, že je to možné a naplňujúce. Ako sa v pozícii generálnej riaditeľky cítite? Museli ste niečo vo svojom živote zmeniť alebo muselo niečo zmeniť vaše okolie?

Nakoľko som sa na pozíciu vypracovala postupne a vedela som do čoho idem, túto pozíciu som prijímala s veľkým rešpektom, ktorý pretrváva dodnes. Tento pramení zo zodpovednosti za výsledky spoločnosti a zo zodpovednosti za zamestnancov. Prijať túto pozíciu bolo možné len za pomoci mojej rodiny, ktorá pomáha pri logistike, aby netrpela rodina počas mojej občasnej neprítomnosti. Taktiež som si vycibrila svoj time management a plánovacie schopnosti, bez ktorých by to nešlo. Mám šťastie, že viem vypnúť a neriešim prácu počas víkendov a času stráveného s rodinou.

Ste ambasádorkou Equal Pay Day konferencie. Vnímate podporu žien ako výzvu?

V súčasnej situácii ju vnímam ako výzvu, pričom už vidíme malý pokrok a pár pionierov na Slovensku, čoho dôkazom je aj táto konferencia. Z môjho pohľadu je však dôležité nielen upozorňovať na tento problém, ale aj prijímať aktívne opatrenia na podporu. Je dôležité, aby nás v tejto iniciatíve podporovali vedenia spoločností, politici, komunity a naše okolie, pretože bez ich podpory, bude zmena trvať ešte dlhšie.   

Prečítajte si: Dana Miňová: O rodovej rovnosti by sa hovoriť malo, avšak nie v podobe všeobecných vyhlásení. Nie bojovať. Hľadať cestu  

Čo by ste odporučili ženám, aby sa nebáli a šli za svojim snom?

V prvom rade je potrebné na sebe a svojom sne aktívne pracovať a obklopiť sa správnymi ľuďmi. Určite sa nebáť robiť chyby, lebo na ich základe sa vieme posúvať. Nevzdávať sa a nenechať sa demotivovať inými a mať vieru vo svoj sen a svoje schopnosti. 

Equal Pay Day – Deň rovnosti v odmeňovaní

 

Čo je rovnosť? Čo je rodová rovnosť? Prečo sú na Slovensku rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami? Prečo je potrebné posilniť sebavedomie žien a postavenie v spoločnosti? Na tieto a mnohé iné otázky dostanete odpovede od ambasádorov, ktorým na rovnosti záleží. Osobnosti a partneri prvej Equal Pay Day konferencie budú diskutovať a hovoriť nahlas. Pretože o rodovej rovnosti sa nahlas hovoriť musí. Stretneme sa 10. a 11. novembra a budeme v tom spolu.

Zdroj foto: Ivana Heretik Vačoková, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Kedy nastáva Gender Pay Gap?

Equal Pay Day, to nie je len trojdňová konferencia, ktorej prvý ročník na Slovensku prekonal všetky očakávania. Equal Pay je