Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Dana Miňová: O rodovej rovnosti by sa hovoriť malo, avšak nie v podobe všeobecných vyhlásení. Nie bojovať. Hľadať cestu  

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pracovať vo vedúcej pozícii, si vyžaduje maximálne sústredenie a záujem. Z pracovných výsledkov by sa mala šíriť radosť a naplnenie. Ak je vo vyššej pozícii žena – matka, musí sa sústrediť omnoho viac, nakoľko z práce ide opäť pracovať domov a z domu od detí musí odchádzať plná energie. 

Riaditeľka ľudských zdrojov s mimoriadne ľudským prístupom 

 

Dana Miňová pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti ľudských zdrojov už od roku 2001. Práca s ľuďmi a pre ľudí ju definuje a komunikáciu s nimi považuje za alfu a omegu všetkého, čo robí. Aktuálne je riaditeľkou ľudských zdrojov v MH Teplárenský holding, a.s. a o tom, v akom prostredí pracuje, čo pre ňu znamená titul HR Leader 2023, ale aj o tom, ako dokáže skĺbiť prácu s rodičovstvom, sme sa porozprávali v úprimnom, a najmä ľudskom rozhovore.   

Prečítajte si: Napreduje Slovensko v znižovaní rozdielu odmeňovania žien a mužov?    

Naplňujúca práca súvisí aj s komunikáciou 

 

Oblasť ľudských zdrojov je vám mimoriadne blízka. Čím vás napĺňa práca s ľuďmi?  

Prácou s ľuďmi. V plnej paráde. Kdekoľvek pracujete. Naša práca je o ľuďoch, pre ľudí a s ľuďmi. Napĺňa ma tvoriť stratégie a so silným tímom ich aj uvádzať do života. Napĺňa ma transformácia, ruka v ruke s krízovým manažmentom. Napĺňa ma tvorba stratégií, pretavovanie vízií na reálne projekty s dosahom na ľudí. Napĺňa ma komplexná a kontinuálna práca na firemnej kultúre, na kultúre bezpečnosti. Napĺňa ma udržateľnosť, aj v oblasti HR, v spojení s hodnotovým líderstvom, v ktorom má ženská energia svoje nezastupiteľné miesto. 

Bez komunikácie sa nedá fungovať v spoločnosti ani v rodine, medzi priateľmi, či partnermi. Nezdá sa vám, že napriek nevyhnutnosti komunikácie, sa predsa len medzi ľuďmi komunikačný kontakt vytráca?  

Bez komunikácie, interakcií neviem existovať. Doma, v práci, kdekoľvek, v akejkoľvek úlohe sa nachádzam. Výberový proces, spätná väzba, projektové mítingy, tvorba stratégií, kultúra založená na spätnej väzbe… Viete si toto bez komunikácie predstaviť? Ja teda nie. Obzvlášť v tejto dobe, v ktorej hovoríme viac ako inokedy nielen o IQ a EQ. Hovoríme o adaptačnom kvociente, a tiež o transformačnom. Toto jednoducho bez komunikácie nedáme.  

Ako je to vo vašom tíme? Pracujete v prostredí, kde je komunikácia samozrejmosťou?  

Samozrejme. (Smiech.) Či v tíme vedenia alebo v tíme HR a BOZP, ktorý mám na starosti. Mítingy, prezentácie, stretnutia so zamestnancami, ranné kávy s vedením, teambuildingy. To všetko je o komunikácii. Komunikácia, externá ako aj interná, má svoju stratégiu, ciele, pretavované do akcií.  

Je pre vás ocenenie HR Leader 2023 dôkazom toho, že má vaša práca zmysel?  

Práca HR má zmysel. My v tom hľadáme aj ten vyšší zmysel. Ocenenie HR LEADER vnímam ako ocenenie všetkých nás v MHTH. Aj v prostredí štátnych a.s. sa dá robiť solídna, moderná práca. Aj štátne prostredie si zaslúži a potrebuje ľudský, manažérsky, líderský a technologický upgrade. 

Equal Pay Day je o rovnosti medzi mužmi a ženami 

 

Ste jednou s ambasádoriek konferencie Equal Pay Day. Rodová rovnosť je pre vás zrejme dôležitá a zásadná. Ako je to s rovnosťou v odmeňovaní medzi mužmi a ženami vo vašej spoločnosti?  

Pracujem v segmente energetika, teplárenstvo. Pri vysokom priemernom veku, potrebe generačnej výmeny, potreby upskillingu a reskillingu z dôvodu nových technológií, neriešime rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Riešime skôr spravodlivosť v odmeňovaní za výkon. Implementujeme diferencované odmeňovanie vo vzťahu k výkonu, seniorite a podobne. Tieto témy sú taktiež súčasťou vyjednávaní so zástupcami zamestnancov.  

Ako vnímate rodovú rovnosť, resp. nerovnosť v iných oblastiach?  

Vnímam skôr, že vo vedeniach spoločností je viac mužov. Zároveň si ale myslím, že kvóty na počty žien toto nevyriešia. Spolu s Lenku Smrekovou sme v 6-člennom vedení 2 ženy. Kvóty? Absolútne nie. Vybral si nás na naše pozície líder. Dôvod? Naša profesionalita, seniorita, skúsenosť s transformáciami, s change managementom, s tvorbou stratégií. Teda s transformáciou komplexného charakteru ako takou. Vnímam niektoré pracovné pozície, pri ktorých sa zvykovo hovorí, toto je mužská práca a toto zas ženská. Napríklad v našej spoločnosti máme na pozícii operátor energetických zariadení mužov. Ani jednu ženu kuričku. Elektrikári – muži, zvárači – muži, zámočníci – muži. Je to fakt. A vôbec to nesúvisí s diskrimináciou. Jednoducho historicky, druhom výkonu a pracovnou náplňou to bolo priradené k danostiam mužov. Je málo žien, ktoré študujú technické odbory. Vlastne je málo aj mužov aj žien. 

Ako vyzerá rodová rovnosť u vás doma?  

Spoločné rozdelenie domácich prác. Každý z našej rodiny participuje a priloží ruku k dielu. Moji chlapci, muž a syn, upratujú, varia a podobne. Je to nevyhnutnosť, nakoľko moja pracovná vyťaženosť, služobné cesty a ostatné povinnosti si toto vyžadujú. Na začiatku mojej profesijnej dráhy HR riaditeľa bola toto kľúčová dohoda. Iba tak to funguje. A pritom som vychovaná tradične, z pôvodnej rodiny konzervatívne, s delením prác na mužské a ženské.  

Je rodová nerovnosť zapríčinená najmä ženami?  

Nedovolím si odpovedať, že najmä ženami. Myslím si, že my, ženy, na tom máme často svoj podiel. Súvisí to s tradíciou, so spôsobom výchovy v našich pôvodných rodinách. S konzervatívnym pohľadom na ženu cez rolu matky, starajúcej sa nielen o dieťa, či deti, ale aj o domácnosť. Súvisí to s predsudkami, s tradíciami, s „libovaním“ si v pozícií obete. A tiež veľkú úlohu v tom celom hrajú naše strachy, tiché očakávania, že predsa on to sám pochopí, že nestíham, že nevládzem. A zasa sme pri komunikácii. My Slováci s tým máme čo robiť, akosi nás história nášho národa, údel poddanosti a rola obetí stále sprevádza. 

Sú podľa vás muži rodovej rovnosti naklonení? 

Treba sa ich na to opýtať. Hlavne sa s nimi o tom rozprávať. Veľmi jasne, konkrétne. Ako sa hovorí: „Keď neklopeš, neotvoria ti. Nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie.“ Mám za sebou jeden zo zaujímavých rozhovorov s kolegom, členom môjho tímu. Povedal múdru vetu, ktorú ho naučil jeden guru v odbore: „Keď sa spýtaš, budeš vedieť. Keď sa nebudeš pýtať, budeš hlúpy.“ S týmto súhlasím a vyzývam do komunikácie. Nie však typu, že chceme byť rodovo rovnocenné. Konkrétne, na príkladoch, jednoducho, so zmyslom.  

Dokonalosť neexistuje, skúste zmeniť nastavenia a očakávania 

 

Stále sa zhovárame o rodovej rovnosti, tak si ju poďme v rôznych oblastiach rozobrať detailnejšie. Ste ženou, matkou, manželkou. Na čo ste v živote hrdá po ženskej stránke?  

Na ženskosť so všetkým, čo k tomu patrí. Na hľadanie vyváženosti a rovnováhy ženského a mužského elementu v nás. Na hľadanie cesty zmierňovania aplikácií Marsu a Venuše v živote. Na ženskú energiu a emóciu, ktorú, mám nádej, v pracovných tímoch zo seba dávam. Na balans, ktorý ako ženy v TOP pozíciách hľadáme a postupne, zrením, nachádzame. 

Ako vás obohatilo materstvo a čo vám do života prinieslo? 

Prinieslo mi do života viac trpezlivosti, vyzrievania v rolách matky, partnerky. Prinieslo mi radosť z drobností, z malých postupných krokov. Prinieslo mi ultimátnu lásku, čistú, pravú, bezhraničnú. Ale aj dôveru v to, že dospelé dieťa nie je našim majetkom. Prinieslo mi hľadanie balansu medzi rolami v mojom živote.  

Dokáže byť manželstvo rodovo vyvážené? 

Dokáže. Len na tom musíme skutočne tvrdo pracovať. Na sebe v prvom rade. Meniť partnera? Meniť dieťa? To proste nejde. Začať musíme u seba, so sebou a v sebe.  

Hovorme o rodovej rovnosti 

 

Malo by sa o rodovej rovnosti hovoriť viac? 

Malo by sa o nej hovoriť. Avšak nie v podobe všeobecných vyhlásení. Nie bojovať. Hľadať cestu.  

V čom môže konferencia Equal Pay Day pomôcť ženám? 

V usmernení, ako s touto témou pracovať, aby sa z témy nestalo moderné klišé, obyčajné headlines. Aby sa ženy nespoliehali na kvóty, na príkazy zhora. Ako v tom môže mať svoje miesto každá z nás. Ak sa vyvarujeme rolí obetí a záchrancov sveta.  

Ako môže rodová rovnosť v odmeňovaní zmeniť spoločnosť?  

Môže podporiť postavenie žien, ich profesionalitu, angažovanosť, chuť a ochotu pracovať na sebe.   

Prečítajte si: Približne polovica slovenskej populácie je ešte aj v 21. storočí presvedčená, že sa má žena starať predovšetkým o deti a domácnosť

Equal Pay Day na Slovensku  

 

Už v novembri sa bude konať prvá konferencia Equal Pay Day na Slovensku. Ambasádorky konferencie sú silné, múdre, sebavedomé ženy a jednou z nich je aj riaditeľka ľudských zdrojov Dana Miňová. Nenechajte si ujsť stretnutie s ňou, ako aj s ostatnými inšpiratívnymi ženami. Buďte aj vy hlasom rovnosti. Zakúpte si vstupenky na konferenciu ešte dnes. 

Zdroj foto: Marek Mucha, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská 

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už