TESCO otvára náročné témy a posilňuje inklúziu

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Spoločnosť Tesco vytvára prostredie, kde sa cíti každý vítaný. Buduje spoločnosť na hodnotách diverzity, rovnosti a spájania. Pomáha navrátiť do spoločnosti rešpekt, férovosť a otvorenú komunikáciu.

„V súčasnosti ešte väčšmi vnímame úlohu Tesca, byť dobrým príkladom zodpovednej spoločnosti postavenej na hodnotách, zdieľať ukážky dobrej praxe, otvárať náročné témy a pomáhať tam, kde je to potrebné. Neustále sa snažíme budovať kultúru rešpektu a vzájomnej diskusie a aj my cítime väčšiu polarizáciu medzi ľuďmi. Nevyhnutnosť posilňovať inklúziu sa v súčasnosti teda ukazuje ešte naliehavejšou,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Mesiac diverzity

 

Každoročné podujatie pre Tesco tím s názvom Mesiac diverzity a inklúzie nadobúda stále väčší význam. Spoločnosť Tesco verí, že keď buduje spoločnosť na hodnotách diverzity, rovnosti a spájania, pomáha to prinavrátiť do spoločnosti rešpekt, férovosť a otvorenú komunikáciu. Aj to je dôvod, prečo sa odborníci aj známe tváre spolu s kolegami a kolegyňami z vlastných radov počas workshopov delia o svoje skúsenosti týkajúce sa medzigeneračnej spolupráce, rodovej rovnosti či začlenenia ľudí s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia.

Z úcty k ženám

 

Až 71 % zamestnancov a zamestnankýň Tesca tvoria ženy, a preto sú témy týkajúce sa žien tak veľmi dôležité. V Tescu sa rozhodli pre intenzívnejšiu podporu dôstojnej menštruácie na Slovensku. V unikátnom prieskume sa totižto potvrdilo, že až 44 % žien už zažilo menštruačnú chudobu a 16 % ju občas alebo pravidelne stále zažíva. Práve z tohto dôvodu majú zamestnankyne Tesca od minulého roka v práci k dispozícii dámske hygienické produkty na toaletách. Tesco však myslí na všetky ženy a pomoc zákazníčkam. Znižuje ceny vlastných produktov dámskej hygieny o hodnotu ich DPH.

Uvedomujeme si, že najväčšiu zmenu dosiahneme spolu, preto ma veľmi teší, že spúšťame spolupráce v tejto oblasti s projektmi v Bratislave a Banskobystrickom kraji.

Z vyjadrenia Martina Kuruca je tiež jasné, že Tesco nezostáva stáť na mieste: „Rovnako pokračujeme v znižovaní cien stoviek produktov a priniesli sme zľavu 10 % pre študentov a pedagógov. Podarilo sa nám dokončiť transformáciu 15 predajní Žabka na Tesco Expres, otvoriť ďalšiu predajňu v Palárikove a rozšíriť našu službu Tesco Online nákupov – donáškovej služby potravín – aj do miest Michalovce a Partizánske a ich okolia, aby sme boli zákazníkom bližšie a uľahčili im nakupovanie potrebných potravín a produktov. Tesco sa tak opäť stalo maloobchodníkom s najväčším portfóliom obchodov na Slovensku.“

 

Tesco citlivo vníma situáciu na Slovensku a chce prispievať k budovaniu spoločnosti, v ktorej nenávisť nesmie mať miesto. Rešpektuje rozdiely, odráža rozmanitosť a vytvára prostredie, kde každý môže byť sám sebou a bez strachu z odcudzovania.

Medzigeneračná komunikácia, inklúzia, diverzita, rešpekt, posilnenie postavenia žien v spoločnosti… To sú len niektoré z tém, na ktoré reflektuje aj Equal Pay Day Slovakia. Už v novembri. Aj so spoločnosťou Tesco.

#equalpaydayslovakia

 

Aktuality

Súvisiace články