Kariérová poradkyňa Michaela Valicová: Ženy matky sú pripravené na hľadanie riešení a alternatív so zamestnávateľom

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Občas je ťažké, nájsť v spleti informácií a ponúk tú správnu, a týka sa to aj tých pracovných. A problém je tiež v tom, že nám možno chýba odvaha, alebo nereagujeme na ponuky tým najlepším spôsobom. Čo tak si nechať poradiť a nájsť cieľ, ktorým sa chceme uberať alebo odhaliť svoje kvality, o ktorých sme ani netušili?

Michaela Valicová je kariérová poradkyňa a lektorka. Pomáha ľuďom odkryť ich potenciál a zvoliť si správnu cestu v zamestnaní, v ktorom nájdu radosť a potešenie. V roku 2020 si prešla procesom certifikácie v rámci Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Komisia pre rozvoj kvality, ktorá posudzuje kvalitu poskytovaných služieb, jej udelila certifikát kvality. Absolvovaný má tiež výcvik kariérového poradenstva akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vedy a športu Slovenskej republiky.

Svojich klientov sprevádza pri voľbe alebo zmene povolania už viac ako desaťročie, preto sme jej položili pár otázok, aby sme zistili, ako si vybrať to najlepšie povolanie, ako sa majú maminky pripraviť na pohovory a nástup do práce po ukončení materskej, či rodičovskej dovolenky, ale aj na to, ako vyjednávať so zamestnávateľom uspokojivé pracovné podmienky.

Kariérny kompas

 

Kedy vznikol nápad, začať ľudom pomáhať s výberom toho správneho povolania?

Nevedieť, pre aké povolanie sa hodím, a v čom je môj potenciál, bolo mojou veľkou témou od základnej školy. Štúdium ekonomického smeru na strednej mi však pracovné zapálenie rozhodne neprinieslo. No potom mi školská psychologička cez výsledky z hromadnej diagnostiky povedala, že by som sa mala na vysokej škole orientovať na humanitné vedy. Dala som na jej odporúčanie a už počas štúdia doktorátu andragogiky som sa v rámci dobrovoľníctva, dostala do Kariérneho centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pomáhať druhým odhaľovať, v čom sú dobrí, mi zrazu prišlo ako vynikajúci nápad.

A tu kdesi sa začal črtať aj kompas pomáhajúci ľuďom v mori profesijných ponúk?

Reálna myšlienka, založiť si Kariérny kompas, prišla až v období, keď som prvýkrát otehotnela. Práca mi dodávala potrebnú vášeň, ale tiež pocit, že chcem vytvoriť priestor aj iným a zároveň sa v tejto oblasti rozvíjať. Počas reťazovej materskej dovolenky v období 6 rokov som si užívala deti a zároveň kariérové poradenstvo, ktoré sa stalo aj mojou psychohygienou. Začala som pomáhať maminám v materských centrách s ďalším smerovaním ich kariéry, vďaka čomu som zažila dokonalé prepojenie dvoch mojich rolí.

Inovatívne poradenstvo v troch krokoch

 

Čo je pri poradenstve základným krokom, aby ste dobre nastavili smerovanie klienta? Čo všetko o klientovi musíte vedieť?

Kariérové poradenstvo sprevádza klienta v troch krokoch. Prvý a základný krok je sebapoznávanie cez zážitkové spôsoby mapujúce s klientom jeho kvality, zručnosti, hodnoty, potreby, či vnútorné zdroje. Na konci tohto kroku si klient vyskladá svoju mapu potenciálu a pozná „vlastné titulky“. Napríklad, keď má klient tvorivosť ako jednu zo základných zložiek, hneď vie, čo pre neho tá tvorivosť znamená, čo je v tvorivosti pre neho dôležité, ako to s ním súvisí a ako sa prejavuje.

Čo nás čaká pri kroku 2 a 3?

Druhý krok začína kreatívnym hľadaním možností, povolaní, pracovných pozícií, kde by ten potenciál mohol byť využitý a končí rozhodovaním, v ktorom povolaní, povolaniach by sa najviac mohol potenciál klienta realizovať. Tretím krokom je riadenie a plánovanie kariéry. Tento krok umožňuje klientovi pracovať na cieľoch, tvoriť si vízie, hľadať spojencov, nastaviť si stratégiu hľadania práce, vylepšiť si životopis, či nájsť kurz, ktorým sa možno rekvalifikovať.

V čom spočíva váš inovatívny prístup kariérovej poradkyne?

Predovšetkým v tom, že je mnoho veľmi užitočných typológii osobností a ja ich používam tvorivo. Sprevádzam klienta tak, aby si nachádzal svoje silné stránky, zručnosti, aj hodnoty, a to v prvom rade cez svoj životný príbeh a cez zážitkové a tvorivé spôsoby práce. Základ musia tvoriť dobré otázky v rámci koučovacieho prístupu a klientova reflexia na ne. Inovatívne kariérové poradenstvo dáva priestor, zájsť si do minulosti po zdroje, kvality človeka a učí ako získať nadhľad jeho očami na to, aký je, ale pozerať sa aj do budúcnosti a nájsť riešenia. Cez poznávanie povolaní tak klient hľadá prieniky so svojim potenciálom.

Stáva sa vám, že vás klient vyhľadá, ale napokon sa nechce dostatočne otvoriť a neviete mu pomôcť?

Základom pri práci s klientom je nastavenie dôvery a bezpečia, preto máme v etickom kódexe pravidlo mlčanlivosti, vďaka ktorému majú klienti priestor, otvoriť sa. Hovoria mi, že si tento bezpečný priestor pre seba, kde môžu byť sami sebou, veľmi cenia. To, že by sa ťažšie otvorili, je skôr výnimočné. 

Prečítajte si: Terapeutka Alexandra Kohutová: Ženy majú nižšie sebavedomie ako muži

Maminky na materskej

 

Mnohé maminy s malými deťmi majú práve počas materskej pocit, že chcú vo svojom živote urobiť zmenu. Hoci sa okolo detí majú čo obracať, predsa len pociťujú absenciu sebarealizácie a určite je tento pocit spojený aj s prioritami, ktoré sa im od základov zmenia. Obracajú sa na vás so žiadosťou o pomoc, ako svoje pracovné túžby premeniť na realitu?

Materská dovolenka je ideálnym obdobím na zmenu práce a kariérového smerovania. Mení nám život a učí nás, neustále sa zlepšovať najmä v prispôsobovaní sa, vo flexibilite a v timemanažmente. Ženy chcú byť po návrate do práce spokojné, aby mohli byť vyrovnanou oporou pre svoju rodinu. Počas materskej prichádza sila a chuť na zmenu v pracovnom živote, preto meníme ich pracovné túžby na realitu.

O akú prácu majú mamičky po materskej najväčší záujem?

Povolania, o ktoré majú ženy záujem, vychádzajú z ich potenciálu. Až potom nazeráme na pracovné prostredie a podmienky. Opačne to býva pri matkách zo znevýhodneného prostredia. Ale, čo sa povolaní týka, tie sú rozmanité.

Tak skúsme aspoň pár príkladov…

Mala som maminu, ktorá sa chcela rekvalifikovať do sociálnej oblasti a štúdiom sociálnej práce si vytvorila priestor pre sociálne poradenstvo. Alebo z administratívnej pracovníčky sa stala štúdiom elementárnej pedagogiky učiteľka v materskej škole. Vzrástol tiež počet žien, ktoré chcú pôsobiť v oblasti koučingu. A mala som jednu maminu, ktorá sa stala kariérovou poradkyňou. Mnohé ženy sa však začnú orientovať aj umeleckým smerom. Napríklad sa z právničky stala interiérová dizajnérka, ďalšie si vytvorili výrobu a e-shop na handmade výrobky alebo grafický dizajn. Ďalšia je kvetinárkou a iná zas módnou návrhárkou. Niektoré mamy presedlajú do obchodu, často do administratívy, či neziskového sektoru, prípadne sa rekvalifikujú v oblasti IT.

A naopak? Z akých sektorov maminy najčastejšie odchádzajú?

Odchádzajú predovšetkým z event manažmentu, kde sa pracuje aj cez víkendy. Spozorovala som tiež odchod z korporátov pre tlak na výkon a veľké tempo rozvoja. Ak aj zostanú, znižujú si úväzky.

Ktoré maminy majú návrat po materskej najťažší?

Najmä tie, ktoré sa vracajú do zdravotníctva. Hlavne lekárky. Často hľadajú zmenu špecializácie a pozerajú sa okrem potenciálu aj na miernejšie pracovné podmienky, aby ich nepohltila práca na zmeny a stres, či práca pod tlakom na oddeleniach s vážnymi stavmi pacientov.

Je základnou podmienkou práce mám na alebo po materskej flexibilný pracovný čas?

Životná rovnováha býva u žien, ktoré sa stali matkami, často dôležitou hodnotou. Práve preto im na podmienkach práce záleží a snažia sa, hľadať si prácu na čiastočný úväzok alebo s flexibilnou pracovnou dobou. Dôležitým benefitom je aj home office, ktorému paradoxne pomohla pandémia a zistenie, že ľudia vedia byť efektívni, a možno ešte aj efektívnejší, pri plnení pracovných úloh z domu. Ale firmy majú stále, čo doháňať.

Neľahký návrat do práce

 

Ak sa mamičky plne venujú starostlivosti o deti počas ich prvých rokov života, návrat do práce im môže spôsobovať nemalý stres. Ako si s ním poradiť, čo najľahšie?

Ten stres je celkom prirodzený a výraznejší vtedy, ak sa mamina nevráti do pôvodného zamestnania. Moja rada znie, nenechávať si zmenu povolania na poslednú chvíľu. Odporúčam sa tomu venovať aspoň rok pred skončením rodičovskej dovolenky, aby tam bola časová rezerva na prípadnú rekvalifikáciu. Nájdite si sprievodcu, ktorý vám dokáže pomôcť s nasmerovaním budúcej kariéry. Podpora pri sebapoznávaní prináša sebaistotu, sebadôveru a ujasnenie kariérového smerovania, čo zase pomáha pri vyjednaní pracovných podmienok. Mojim klientkam napríklad funguje, keď si vytvoria sieť ľudí, ktorí budú k dispozícii počas choroby dieťaťa.

Ako by sa mali maminy pripravovať na pracovný pohovor?

Ak mamy poznajú svoje silné stránky, zručnosti, hodnoty a vedia to podložiť dôkazmi a argumentmi, hneď majú využiteľný základ na pracovný pohovor. Potom už zostáva, len si odpovede na otázky natrénovať.

S akými otázkami sa môžu pri pohovoroch stretnúť najčastejšie?

Napríklad… Povedzte nám niečo o sebe. Aké sú vaše slabé stránky? Aké máte skúsenosti? Prečo by sme mali zamestnať práve vás? Čo vás motivuje v práci? Ja vždy odporúčam, pozrieť si webovú stránku firmy, aby mali pred pohovorom prehľad o činnosti, histórii, hodnotách a predstaviteľoch firmy a dokázali reflektovať na to, čo sa im páči a čo nimi rezonuje najviac. V takom prípade ich otázky – Čo o nás viete? Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť? Čo chcete dosiahnuť na pracovnej pozícii? – neprekvapia.

Ženy vo všeobecnosti bojujú s nižším sebavedomím a po pár rokoch strávených najmä s deťmi, sa sebavedomie často ešte zníži. Dokážete im pomôcť aj v tejto oblasti?

Podpora sebavedomia a oceňovanie patrí ku dôležitým benefitom kariérového poradenstva. Deje sa to práve v prvom kroku sebapoznávania. Na začiatku príde mamina s tým, že nič nevie, v ničom nie je dobrá a prestala vedieť komunikovať s dospelými ľuďmi. Odchádza s tým, že získala vhľad, koľko toho vlastne vie a v čom všetkom je dobrá. Často je to pre ňu až neuveriteľné.

Rozprávame sa najmä o mamách, ale máte skúsenosti v tomto prípade aj s mužmi?

Pracovala som s klientom, ktorý šiel na šesťmesačnú otcovskú dovolenku, lebo si svoje dieťa chcel užiť. Pôsobil ako manažér a otcovskú dovolenku si naozaj vychutnal, ale prezradil, že so sebavedomím klesol tak hlboko, ako jeho žena po trojročnej rodičovskej. Vtedy dokonale porozumel, čo zažívajú ženy a veľmi vyzdvihol a ocenil, aké je to s deťmi náročné, multitáskingové, a že ženy skutočne prinášajú výchovou nevyčísliteľnú hodnotu deťom i spoločnosti.

Vyjednávanie pracovných podmienok

 

Ako nabrať odvahu na to, aby si s budúcim zamestnávateľom vyjednali pracujúce mamy najvhodnejšie podmienky?

Vyjednávanie vhodnejších podmienok s budúcimi zamestnávateľmi je nesmierne náročné, ale moje klientky ukazujú, že nie nemožné. Tým, že ženy prejdú sebapoznávaním, vedia argumentovať svoje úspechy a silné stránky. Komunikujú to sebavedomejšie, pretože viac veria svojim schopnostiam a kvalitám. To je základ úspechu. Zároveň však poznajú aj svoje ciele. Presne vedia, čo chcú, čím ukazujú pre danú oblasť svoju motiváciu. Toto všetko potom vedie k odvahe, otvorenejšie hovoriť o svojich potrebách. Ženy matky sú pripravené na hľadanie riešení a alternatív so zamestnávateľom.

Je slovenský pracovný trh pripravený na to, aby zohľadnil požiadavky pracujúcich rodičov s malými deťmi? 

To je ťažká otázka. Avšak ako veľký posun k zosúladeniu, respektíve k rovnováhe medzi pracovných a súkromným životom rodičov, vnímam už samotné zavedenie otcovskej dovolenky na Slovensku v roku 2022.

Odráža sa, aspoň čiastočne, snaha o rovnováhu v slovenských firmách?

Našťastie áno. Veľkí zamestnávatelia, či korporáty vytvárajú čoraz viac podmienky pre pracujúcich rodičov s deťmi, nakoľko ten trend zo zahraničia pretavujú aj na slovenské podmienky. Dokonca sme na Slovensku mali národný projekt cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny s názvom Zosúladenie rodinného a pracovného života, ktorého cieľom bolo zvýšiť zamestnateľnosť rodičov s malými deťmi. Štát prispieval aj finančne na vznik nových pracovných miest s flexibilnou pracovnou dobou – skrátený pracovný úväzok, delené pracovné miesto, domáca práca a telepráca. Mala som dokonca klientky, ktoré si v mieste bydliska dokázali odkomunikovať so zamestnávateľom vytvorenie pracovného miesta cez tento projekt a dodnes sú tam zamestnané. Ale mám, bohužiaľ, aj také, ktorým po skončení dotácie, pracovné miesto zrušili.

Až také jednoduché to teda určite nebude…

Ukazuje sa, že snahy sú a máme stále viac dobrých príkladov. Ale, keď sa na to pozrieme cez štatistiku Eurostatu z roku 2022, Slovensko patrí ku krajinám s najnižším počtom skrátených úväzkov v Európe. Kým na Slovensku pracovali na skrátený úväzok 4 % obyvateľov, čo je druhé miesto s najnižším počtom skrátených úväzkov, vo Fínsku to bolo skoro 20 % a v Holandsku 75 %. Profesia tiež realizovala v roku 2022 prieskum pracovných podmienok s iným ako tradičným pracovným časom a výsledok bol pomerne nízky. Iba 10 %. Na druhej strane najvýznamnejšie narástol práve podiel počtu ponúk s ponukou home office. V porovnaní s krajinami EÚ sme však stále na chvoste, preto si myslím, že by prípravy mali byť viac systémové. Rozhodne máme, na čom popracovať.

Prečítajte si: Ľubica Farkasová: To, že som sa stala koučkou, vnímam ako prirodzené zavŕšenie mojej pestrej životnej cesty

K tomu, aby sa podmienky zlepšovali, napomáhate veľmi intenzívne aj vy. Je vaše povolanie aj vašim poslaním? Máte pocit, že ste aj vy našli správnu cestu?

Kariérové poradenstvo ma absolútne napĺňa. Pomáham vďaka nemu klientom, ktorí sa hľadajú. A učím a rozvíjam aj seba. Pracujem rôznymi prístupmi s ľuďmi s rozmanitými potrebami. V práci tak môžem byť aj ja rôznorodá a tvorivá. Vďaka tomu mám zručnosť ako nahliadať na svoje kvality, hodnoty, potreby, a tak s ľahkosťou vyhodnocujem do akej pracovnej príležitosti, projektu idem a kde naopak nie. Zároveň učím cez výcvik kariérového poradenstvo ostatných, aby sa základňa dobrých kariérových poradcov rozšírila a zvýšil sa tým dosah na zlepšovanie dostupnosti tejto služby pre verejnosť. Takže jednoznačné áno. Ja som tú správnu cestu určite našla a rada pomôžem aj iným.

Zdroj foto: Michaela Valicová

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články