ODPADNESH
PARTNER

Veria v lepší svet, kde ekologické riešenia dokážu pomáhať sociálne slabším, a rozvíjať ich zručnosti. Majú produkty, ktoré menia odpad, majú prácu, ktorá mení osudy a majú riešenia, ktoré menia svet!

V Odpadnesh, vidia hodnotu, kde ju nečakáš!

Ďalší partneri