Zuzana Mladšíková

Je absolventkou učiteľstva slovenčiny a angličtiny a v súčasnosti pôsobí ako Customer Experience Specialist v SUVKO Coaching. Miluje prácu s textom a jazykom. Má niekoľkoročné skúsenosti s lektorovaním slovenského a anglického jazyka v centre vzdelávania FREEDU, kde sa tiež spolupodieľala sa na tvorbe osnov pre kurzy slovenského jazyka. Už počas štúdia pôsobila ako koordinátorka literárnych eventov v občianskom združení a ako členka tímu peer skupiny prevencie. Popritom sa tretí rok venuje mentoringu v rámci Buddy programu pre začínajúcich lektorov a lektorky vo FREEDU. Sprevádza ich na ceste lektorovania a prepája vlastné skúsenosti s pedagogickým vzdelaním.