Body Shaming – neprijateľné formy diskriminácie kvôli vzhľadu

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ako sa hovorí, ale dokazujú to aj vedecké štúdie, do vienka si generáciami namiešame rôzne genetické formy inteligencie, schopností, či vzhľadu. Jednou z príčin zmeny vzhľadu a následnej diskriminácie na trhu práce, je aj nadváha, ktorou na Slovensku trpí okolo 78 % mužov a 51 % žien.

Nadváha má mnoho príčin

 

Príčiny nadváhy u ľudí môžu byť rôzne. Býva to kombinácia vyššieho príjmu energie a nízkeho výdaja a nevhodné stravovacie návyky. Nadváha však vzniká aj dôsledkom genetiky a vrodených dispozícií, ako aj metabolických, či psychických problémov. Na vzhľad nášho tela vplývajú tiež hormóny a užívanie liekov. Je mnoho príčin, ktoré si spôsobujeme sami, ale rovnako je veľa tých, ktoré ťažko ovplyvníme. Preto nie je vhodné, kritizovať človeka za „nedokonalosti“ a neprijateľná je aj diskriminácia z tohto dôvodu na trhu práce.

Ponižovanie a kritika telesného vzhľadu

 

S nadváhou, ale nielen s ňou, je často skloňovaný aj Body Shaming – forma ponižovania a kritiky za telesný vzhľad a vo všeobecnosti je práve nadváha najčastejším zdrojom šikany a negatívnym faktorom pre ľudí, ktorí hľadajú prácu. Body Shaming je tiež dôvodom, ktorý na pracovisku pracovné výkony výrazne znižuje.

Autor fotky: Pexels_Laura Tancredi
Zosmiešňovanie ľudí je znakom nevyspelosti

 

Diskriminácia akéhokoľvek druhu nie je v poriadku, ale Body Shaming je vrcholom nevyspelosti ľudí, nakoľko posudzovať človeka na základe vzhľadu, je neprípustné. Zosmiešňovanie a dehonestácia žien, ale aj mužov kvôli vonkajšiemu vzhľadu, nie je na mieste aj vzhľadom k tomu, ako nesmierne je ťažké, uniknúť každodennému tlaku na to, aby sme vyzerali dobre alebo podľa predstáv niekoho iného. Ľudia cítia neistotu, obávajú sa komentárov, pociťujú diskrimináciu vďaka vlastnému telu. Podľa vedeckých štúdií viac ako 43 % ľudí považuje za spúšťací faktor nízkeho sebavedomia práve komentovanie ich telesného vzhľadu.

Prečítajte si: Rozhovor o šikane s predstaviteľkou z Inštitútu duševného zdravia a pohody

Znevýhodnenie na trhu práce

 

Ideál krásy vystupuje z reklám, z médií, ako aj zo sociálnych sietí. Ľudia s nadváhou sa stávajú terčom výsmechu a útokov známych, kolegov, ale aj potenciálnych zamestnávateľov.

Za predpokladu, že zamestnávatelia chcú zdravých pracovníkov s pozitívnymi sociálnymi charakteristikami, všetky aspekty nadváhy alebo obezity takýchto jednotlivcov na trhu práce znevýhodňujú. Obézni ľudia zarábajú menej a je menej pravdepodobné, že budú prijatí do zamestnania. (Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338917/)

Rôzne štúdie tiež poukazujú na to, že obézni ľudia skutočne čelia diskriminácii na trhu práce, či už na základe vkusu alebo štatistickej diskriminácie. Obézne ženy vo všeobecnosti zarábajú menej ako ich neobézne kolegyne, a to aj po kontrole iných faktorov. (Zdroj: https://wol.iza.org/uploads/articles/32/pdfs/obesity-and-labor-market-outcomes.pdf)

Ženy s nadváhou majú oveľa menšiu šancu, zamestnať sa, a ak si zamestnanie nájdu, väčšinou je nízko ohodnotené. Hlavný dôvod? Predsudky o tom, že zákonite zamestnanci s nadváhou sú leniví a venujú väčšiu časť pracovného času jedlu, a teda nevykonávajú svoju prácu na 100 %.

Autor fotky: Pexels_Mizuno K

Body Shaming najčastejšie začína v rodine a má rôzne podoby

 

Výrazné črty, riedke vlasy, široké boky, daj si pozor, aby si nepribrala, mal by si viac cvičiť… Udupané sebavedomie, nedostatok sebadôvery a sebaúcty pestujú rodičia v deťoch často od útleho veku. Nevhodnými poznámkami a nesprávnym prístupom v deťoch vyvolávajú pocity menejcennosti a vychovávajú z nich osobnosti plné komplexov. Deti sa tak učia byť príliš kritické aj voči druhým. Neopodstatnená kritika sa stáva nebezpečným nástrojom a na pracovisku si väčšinou práve deti kritizované rodičmi hľadajú obeť, na ktorej si „liečia“ svoje traumy. Komunikácia s deťmi by mala byť založená na citlivom a uvedomelom jednaní, na rešpekte a pochopení, že hodnotenie vzhľadu druhých, je zvyčajne odrazom nízkeho sebavedomia a osobnej nezrelosti.

Fat Shaming a Skinny Shaming

 

Pri Fat Shaming sa človek cíti zahanbený, menejcenný, úzkostný alebo vinný za tvar alebo veľkosť svojho tela. Táto forma ponižovania nedonúti človeka schudnúť. Práve naopak. Ľuďom spôsobuje psychické problémy, na základe ktorých na váhe ešte viac priberajú. Kritizovanie ľudí za vysokú váhu má výrazne negatívny vplyv na ich psychiku. S opačným problémom sa stretávajú príliš chudí ľudia. Táto forma kritiky za vzhľad sa nazýva Skinny Shaming.

Lookizmus a Pretty Shaming

 

Predsudky alebo diskrimináciu ľudí za fyzickú neatraktívnosť nazývame Lookizmus. Dochádza k nemu vtedy, keď spoločnosť šikanuje ľudí, ktorí nezodpovedajú normám a predstavám o kráse, ale nevníma, že krása a inteligencia nemusia vždy kráčať jedným smerom. A ani to, že krása nie je kľúčom k úspechu. Avšak, krásni ľudia často bývajú zvýhodnení zamestnávateľom, dostávajú viac príležitostí a zastávajú vedúce pozície. Pretty Shaming je vedecky dokázaný, no stretávame sa aj s úplným protipólom, kedy si príťažliví ľudia nájsť prácu nevedia. Posudzovaní sú ako pekný obal bez hodnotného obsahu.

Prečítajte si: Diskriminácia na základe výšky postavy: Ako ovplyvňuje kariéru?

Age Shaming

 

Ageizmus alebo Age Shaming síce súvisí najmä s diskrimináciou ľudí kvôli ich veku a zameriava sa na staršie osoby, či staršiu populáciu, no opäť je blízky aj k posudzovaniu vzhľadu. Neatraktivita starnúcej telesnej schránky je rovnako jeden z dôvodov diskriminácie a ponižovania ľudí.

Autor fotky: Pexels_cottonbro studio

Equal, Equality

 

Muži a ženy nie sú rovnakí, ale mali by si byť rovní. Posudzovanie rozdielov v súvislosti s vekom, váhou, či vzhľadom je forma diskriminácie, ktorá by vo vyspelej spoločnosti nemala mať priestor. To znamená, že by nemala byť prítomná ani na trhu práce. Obmedzenie pracovných príležitostí a možností prijatia do zamestnania z dôvodu nadváhy sa týka najmä žien a je hrubým porušovaním základných ľudských práv a vysokou formou diskriminácie. Svet, kde vládne neúctivá kritika vzhľadu, nie je dobrým miestom pre ďalšie generácie.

Zdroj titulná foto: Pexels_Angela Roma

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články