Zurich Insurance Compaty Ltd.
PARTNER

Zurich Insurance Ltd. patrí medzi popredné svetové poisťovne so 150-ročnou históriou. V Bratislave spoločnosť otvorila svoje brány v roku 2007 ako kompetenčné centrum, ktoré poskytuje vysoko špecializované služby v oblasti životného a neživotného poistenia, dátovej vedy, riadenia rizík, business intelligence, informačných technológií, ako aj správy poistnej siete a technického účtovníctva. Od roku 2022 pôsobí Zurich Insurance aj v Košiciach, a to v co-workingovom centre Fabrika 48.

Zurich Insurance Company je popredný poisťovateľ, ktorý poskytuje služby svojim zákazníkom na globálnych a miestnych trhoch. 

Ďalší partneri