MENITY GROUP, s.r.o.
PARTNER

Menity je medzinárodná poradenská spoločnosť. Na Slovensku pôsobí viac ako 16 rokov, a je aktívnym členom Americkej aj Britskej obchodnej komory. Špecializuje sa na Executive Search a Leadership Advisory. Pomáha firmám získavať líderky a lídrov a formovať manažérske tímy svetovej úrovne. Vytvára most medzi výnimočnými ľuďmi a výnimočnými pracovnými príležitosťami. V kontexte Equal Pay Day podporuje a víta ženské vedenie. Verí, že významné zastúpenie žien na vedúcich pozíciách je kľúčové pre budovanie silných a rozmanitých tímov, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu a inovácie pre ich klientov. Ich poslaním je vytvárať lepší svet tým, že spájajú výnimočné talenty s výnimočnými príležitosťami, ktoré pozitívne ovplyvňujú životy jednotlivcov, firiem a spoločnosti ako celku. Konkrétne, snažia sa vytvárať rozmanitosť na vedúcich pozíciách a poskytnúť profesionálne rozvojové príležitosti. 

Ďalší partneri