CIPE
PARTNER

Center for International Private Enterprise je medzinárodná organizácia pôsobiaca na priesečníku biznisu a demokracie, ktorá spolupracuje s obchodnými komorami, podnikateľskými združeniami, think-tankami a inými neziskovými organizáciami s cieľom posilňovať princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Organizácia CIPE, so sídlom vo Washingtone, oslavuje 40 rokov pôsobenia. Za tento čas zrealizovala spolu so svojimi partnermi z občianskeho a súkromného sektora viac ako 2 000 projektov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Jednou z prioritných oblastí, ktorej sa CIPE venuje je aj posilnenie ekonomického postavenia žien. CIPE a jeho Centrum pre ekonomické posilnenie postavenia žien (CWEE) vedie iniciatívy, ktoré pomáhajú zlepšovať životy miliónov žien a iných skupín s obmedzeným prístupom k ekonomickým príležitostiam. CWEE podporuje hlas žien a posilňuje lokálne siete žien s cieľom presadzovať demokratické reformy, ktoré budujú odolnejšie a inkluzívnejšie ekonomiky po celom svete.

Ďalší partneri