Britská obchodná komora v SR
PARTNER

Už 25 rokov pôsobí na Slovensku ako mimovládna organizácia zameraná na rozvoj obchodných vzťahov medzi SR a UK, výmenu inšpirácii a rozvoj podnikateľského prostredia. Výhody z členstva môžu čerpať firmy, mimovládne organizácie ako aj individuálni členovia, pričom sa môžu oprieť o medzinárodnú sieť britských komôr pôsobiacich na celom svete. Jej aktivity sa zameriavajú na trvalú udržateľnosť, je signatárom medzinárodnej kampane OSN Race to Zero (www.racetozero.com) a v tomto roku predstavila nové aktivity v oblasti inovácií, ako aj rozvoj pracovného trhu podporou diverzity a inklúzie.

Ďalší partneri