Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

EQUAL PAY DAY SLOVENSKO hovorí nahlas a oblieka sa do červenej

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prípravy na historicky prvú slovenskú Equal Pay Day konferenciu vyvrcholili v novembri tohto roka stretnutím ľudí, ktorým na rovnosti záleží. V Bratislave sa zišli osobnosti z rôznych sfér, prezentovali, komunikovali a diskutovali o témach, akými sú postavenie žien v spoločnosti, mzdové rozdiely na rovnakých pracovných pozíciách, ale aj diskriminácia žien, či násilie páchané na ženách. Konferencia Equal Pay Day otvorila problémy, za ktorými by mali byť v modernej spoločnosti raz a navždy dvere zatvorené.  

 

Mzdová nerovnosť medzi mužmi a ženami nie je v poriadku. Rodové stereotypy však v našej spoločnosti stále pretrvávajú a bránia zdravému vývoju. Veľkou komplikáciou je pre ženy materstvo a rovnako je aj dôvodom, prečo nedosahujú ženy a muži rovnaké odmeňovanie. Je preto nevyhnutné, aby spoločnosť opustila rolové vzorce. Aby ženy prekonali strach z odmietnutia, konfliktu, či konkurencie a v neposlednom rade by mali byť muži k ženám viac vnímaví a akékoľvek formy diskriminácie eliminovať.

„Podľa môjho názoru je tým správnym krokom esenciálny impulz, ktorý je nevyhnutný pre posilnenie postavenia žien v spoločnosti. Tieto ľudsko-právne témy sú o nás, o ľuďoch, o našom každodennom živote, takže musíme začať od seba. Začať viac hovoriť o našich ženských potrebách, o tom čo chceme a ako to chceme v každodennom živote.“ (Veronika Čábi, riaditeľka Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

Vypuklý problém finančnej nerovnosti nevnímame

Podľa prieskumu agentúry 2muse si až 38 % opýtaných problém nerovnosti neuvedomuje. Avšak pri otázke, či je prijateľné, aby žena na tej istej pozícii zarábala menej ako muž, odpovedalo až 80 % URČITE NIE. Priepastným obdobím je materská dovolenka. Zamestnávatelia kalkulujú s odchodom žien pre materské povinnosti a po návrate ženy nedostávajú dostatočnú podporu. Materská dovolenka tak k nerovnosti v odmeňovaní významne prispieva.

Mnohé štúdie poukazujú na to, že ženy pomáhajú zvyšovať produktivitu v organizácii, zlepšujú spoluprácu v tímoch a majú veľký zmysel pre spravodlivosť. Veľmi často skloňovanou schopnosťou je aj riešenie mnohých úloh naraz. Ženy prejavujú vášeň, nadšenie a schopnosť prevziať kontrolu nad situáciou, čo ich predurčuje byť skvelými líderkami.“  (Miroslava Rychtárechová, personálna manažérka Tesco Stores SR, a.s.)

Prečítajte si: Jana Peschlová: Veľakrát som bola svedkom toho, že veľmi schopné ženy zo strachu pred zlyhaním, svoj potenciál úplne zmarili 

Riešenia existujú

Zmeny sa neudejú zo dňa na deň, ale krok za krokom smerujú k vhodnejším podmienkam spolupráce. Riešenia totižto existujú. Sú nimi flexibilný pracovný čas, čiastočný úväzok pri starostlivosti o dieťa, delenie pracovného miesta, home office, či štvordňový pracovný týždeň. Nič nie je nemožné. A možno tieto zmeny neprinesú rovnosť zárobku, ale podporia efektívne využitie produktívneho času žien na maximum.

„Žiadna spoločnosť si nemôže dovoliť obmedzovať životné a kariérne možnosti polovice svojej populácie. Zákon by mal jasne stanoviť, že akýkoľvek rozdiel medzi mužmi a ženami v ohodnotení za tú istú prácu, je diskriminujúci.“  (Nigel Marcus Baker, britský veľvyslanec na Slovensku, British Embassy Bratislava)

„Vyrovnávanie príležitostí, prostredníctvom špecifických programov v organizáciách, je jedným z najúčinnejších nástrojov pre dosiahnutie rodovej rovnosti na pracovisku. Predtým je však vždy nevyhnutné zmapovať prekážky, ktorým ľudia skutočne čelia, či už v kariérnom postupe alebo v tom, aby sa na pracovisku cítili rešpektovaní. Tieto prekážky sú zvyčajne pre ženy iné ako pre mužov.(Michaela Jankovičová, spoluzakladateľka organizácie RISOTO)

Tému rodovej rovnosti nemôžeme zľahčovať

V dosahovaní rodovej rovnosti zaostávame za inými krajinami v Európskej únii a najväčšie problémy nachádzame v moci, zdraví a financiách. O rodovej rovnosti by sme však mali nielen diskutovať. Omnoho dôležitejšie je ukazovať pozitívne príklady žien, ktoré sa presadili svojimi schopnosťami a prácou. Rodová rovnosť môže pomôcť posilneniu celospoločenskej kohézie, čím sa zvýši odolnosť voči spoločenským krízam. Tak o potrebe rovnosti len nehovorme, presadzujme ju príkladom a konaním.

„Nerovnováha moci, ktorú predstavuje aj rodová nerovnosť, nikdy nie je o tom, že „slabšia“ strana sa málo snaží či je nebodaj na nespravodlivý prístup predurčená svojou biológiou, etnikom a podobne. Stáročia žijeme v spoločnosti, ktorá je doslova dizajnovaná na muža a orientovaná na súťaživosť a zisk.“ (Michaela Kučová, zakladateľka a šéfredaktorka feministického newslettra Kurník)

Prečítajte si: Miroslava Remenárová: Nehovorme o potrebe rovnosti, presadzujme ju príkladom a konaním

Autentickosť detských emócií

Tlak. Snaha zapadnúť. Nevytŕčať z davu. Už pri výchove detí mnohí robia chyby a nedbajú na ich emočný vývin. Je na nás, aby sme viac neposilňovali mýty a vzorce, ale dali priestor autentickému prejavu emócií. Chlapcov aj dievčatá by sme mali viesť k tomu, že je v poriadku cítiť, povedať si svoj názor, slušne nesúhlasiť. A že si v dospelosti nemusí nikto vyberať medzi kariérou a rodinou. Je nesmierne dôležité, aby nové generácie vyrastali bez predsudkov. Nesúťažíme predsa o to, kto z nás je lepší. Je jedno, či sme mužmi alebo ženami. Dôležitý je jednotlivec a rešpekt k nemu.

„Klietky rodových stereotypov vyžadujú od žien, aby boli starostlivé, emocionálne, aby si vyberali zamestnania ako učiteľka, sociálna pracovníčka a pritom za to dostávali oveľa nižšie mzdy. Od mužov sa zas očakáva, že budú neemocionálni, drsní, budú živiteľmi rodiny a zameraní na kariéru.“ (Andrej Kuruc, analytik pre oblasť rodovej rovnosti z Inštitútu pre výskum práce a rodiny)

Sebadôvera žien

V rozhovoroch s účastníčkami a účastníkmi, ambasádorkami a ambasádormi, osobnosťami, partnermi konferencie Equal Pay Day sa mnohí zhodli, že majú ženy málo dôvery vo svoje schopnosti. Často pochybujú o sebe, o svojich výkonoch, a to ich zbytočne drží v úzadí. Prichádzajú tak o možnosti, skvelé príležitosti, ako sa presadiť na pracovnom trhu. Aj to môže byť jedným z dôvodov, prečo je málo ženských líderiek, prečo chýbajú ženy v parlamente, vo vláde, či vo verejnej správe. A pritom je štúdiami dokázateľné, že aj keď je počet žien vo vrcholových pozíciách nízky, ak tieto pozície ženy predsa len zastávajú, firmám sa darí omnoho lepšie. Spoločnosti s vyšším podielom žien vo vrcholovom manažmente dosahujú zreteľne vyššie zisky.

„Existuje množstvo faktorov, ktoré môžu brániť ženám v realizácii ich snov. Dobrou správou je, že tieto prekážky nie sú nemenné a môžu byť prekonané. A veľa žien úspešne tieto bariéry aj prekonáva a svoje sny si plní.“  (Lenka Šťastná, zakladateľka Business & Professional Woman CR)

„Rodová rovnosť vychádza z toho, že muž a žena sú si rovní vo svojich vlastnostiach, schopnostiach a zručnostiach. Mali by mať rovnaký prístup k pracovným miestam a k ohodnoteniu. Nič z toho však neexistuje v praxi. A ak si žena uvedomí neviditeľné mechanizmy, ktoré spôsobujú jej znevýhodnenie, keď pochopí všetky svoje rodové roly a normy, ktoré musí spĺňať v tejto spoločnosti a v rodine, prepadá frustrácii.“ (Iveta Škripková, divadelníčka, dramatička a riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí)

Konferencia Equal Pay Day chce pretaviť myšlienky do skutkov

Aj napriek pomeru 49 % mužov a 51 % žien tvoriacich pracovnú silu našej krajiny, sa dostávame v štatistikách k číslu 18,8 %, ktoré poukazuje na rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami. Muž, ktorý zarába, si odloží do peňaženky celé euro, ženy iba 83 centov. Čo to znamená? Že ženy pracujú dva mesiace v roku zadarmo. Tento evidentný rozdiel má výrazný vplyv na finančnú situáciu žien na Slovensku.

„Konferencia Equal Pay Day je štartovacia čiara a ja verím, že čím viac ľudí, tým viac pohľadov, nápadov a otázok prinesie, tým lepšie sa v téme môžeme odraziť a posunúť ju do ďalších sfér, pracovných diskusií a akčných krokov k zmenám.“  (Martina Novotná, zakladateľka online magazínu Akčné ženy, organizátorka konferencie Equal Pay Day)

Keď ženám červená pristane a keď je vek len číslo

Červená je neprehliadnuteľná a nesie v sebe magickosť. Je tiež mocným a dôležitým symbolom lásky a vášne. Charakterizuje vývoj, pokrok, revolúciu a zrod niečoho nového, lepšieho. Prebúdza v nás život a vitalitu. Nie je náhoda, že si Equal Pay Day konferencia zvolila zo všetkých farieb práve mocnú červenú čarodejku. Po prvom ročníku sa tak Akčné ženy púšťajú do tvorby ďalšej konferencie s ešte väčším elánom a nadšením a nezabúdajú pritom reflektovať ani na spätnú väzbu všetkých zúčastnených. Vynakladajú maximálne úsilie na to, aby aj v roku 2024 bolo o rodovej rovnosti počuť, a to poriadne nahlas. Témy však posúvajú vyššie, pretože príležitosti by nemali byť okrem rodu, ovplyvňované ani vekom. Myšlienkou diskusií druhého ročníka konferencie, ako aj sprievodných podujatí v regiónoch, bude mladosť vs. skúsenosť, generačné rozdiely, či predsudky voči ženám (ale aj mužom) rôzneho veku. Preto poďme spolu hovoriť nahlas aj o tom, čo je to AGING – STARNUTIE a o príležitostiach, ktoré tu majú byť pre všetkých. PRÍLEŽITOSŤ je výzva a VEK je len číslo.       

  

Zdroj foto: www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už