Naďa Bohinská

Manažérka

Svoje manažérske skúsenosti nadobudla v niekoľkých logistických spoločnostiach ako projektová a marketingová manažérka. Zastrešovala veľké projekty výdajných a podajných miest v rámci Česka, Slovenska a Poľska. Vytvorila niekoľko produktov, či služieb, napriek tomu v korporátnom prostredí nebola spokojná. Cítila, že chcela pracovať inak, realizovať svoje vlastné projekty. Hľadala prieniky skúseností, ktoré rokmi nadobudla a čakala na príležitosť vkročiť na vlastnú cestu. Tá začala tým, že vytvorila značku Bohowski. Pod ňou spolupracuje s freelancermi z rôznych oblastí. Poskytujú komplexné marketingové služby a orientujú sa na začínajúce podnikateľky a podnikateľov, budujú nové obchodné značky, alebo pomáhajú tým, ktorí sa vo svojom biznise nevedia pohnúť ďalej. Tiež patrí do občianskeho združenia Podnikavci Novohradu, ktoré hľadá možnosti pre rozvoj zamestnanosti v regióne. Snažia sa, aby bol Novohrad atraktívnym miestom pre život, aby sa tam mladým ľuďom chcelo podnikať a tvoriť hodnoty. Pomáhajú všetkým, ktorí potrebujú správnu motiváciu, alebo len stabilné zázemie bez počiatočnej investície, keďže prevádzkujú aj moderný coworking Priestor. Je zakladateľkou Mestského mládežníckeho parlamentu v Lučenci. Podieľa sa na integrácii dokumentu Stratégia práce s mládežou na roky 2021-2030 v ich meste.