Tomáš Burda

Trenér v MC Negotico

Konflikt vníma ako príležitosť. Špecializuje sa na krízové ​​vyjednávanie a manažment konfliktov v medzinárodnom biznise. Je veľký fanúšik Nových technológií. Je nadšený otec. Svoje deti viedol dôsledne k zodpovednosti. Od útleho veku ich učil riešiť konflikty vyjednávaním. Pre Negotico pôsobí ako profesionálny vyjednávač. So svojou európskou sieťou 65 advokátov úspešne hľadá cesty pre mimosúdne riešenie sporov. Vyjednávanie vníma ako remeslo. Okrem toho je trénerom vyjednávacích zručností. Vďaka efektívnemu tréningu,  privádza svojich účastníkov až k dosiahnutiu majstrovstva. Vyjednávacie postupy vedia pretaviť do efektívneho tréningu, počas ktorého prevedie účastníkov až k majstrovstvu. S nadšením buduje medzinárodnú komunitu vyjednávačov v rámci výboru organizácií medzinárodnej konferencie www.negotiCOM.com
Na konferencii Equal Pay Day Slovakia prijal výzvu mentora na tému Vyjednávanie so svojimi deťmi.