Nigel Marcus Baker

British Embassy Bratislava

Nigel Baker bol vymenovaný za britského veľvyslanca na Slovensku v septembri 2020. Predtým bol britským veľvyslancom pri Svätej stolici (2011-16) a slúžil 8 rokov v Latinskej Amerike. Najskôr ako zástupca vedúceho misie na britskom veľvyslanectve v Havane na Kube (2003-6) a potom ako britský veľvyslanec v La Paz, Bolívia (2007-11). Je kariérnym členom Diplomatickej služby Jeho Veličenstva. Na ministerstvo zahraničných vecí nastúpil v roku 1989. V rokoch 1992 až 1996 pôsobil štyri roky v strednej Európe – v Českej republike a na Slovensku. Medzi rokmi 1998 až 2000 sa venoval otázkam európskej bezpečnosti a obrany. A v rokoch 2000 až 2003 pracoval ako osobný tajomník Princa z Walesu. Roky 1996 až 1998 strávil v Taliansku na akademickom pobyte, počas ktorého sa venoval výskumu a písaniu o témach európskej histórie 18. storočia. Táto práca bola pokračovaním jeho študentskej práce z čias, keď bol študentom histórie na Univerzite v Cambridge, kde získal titul First Class Honors. Nigel hovorí okrem angličtiny taliansky, francúzsky, španielsky a slovensky.