Martina Kolesárová

Nadácia Pontis

Martina Kolesárová je spoluvýkonná riaditeľka Nadácie Pontis. Venuje sa rozvoju sociálnych inovácií a strategickej filantropie na Slovensku. V roku 2022 iniciovala mapovanie sociálnych inovátorov a inovátoriek v našej krajine a dlhodobo sa snaží o rozvoj individuálneho darcovstva, či prepájania darcov z biznisu s ľuďmi z verejnej správy a občianskeho sektora. V roku 2023 sa stala, ako zatiaľ prvá osobnosť zo Slovenska, súčasťou programu Obama Leaders Europe.