Wolfgang H. Fischer

Zurich Insurance Company Ltd

Wolfgang H. Fischer vedie slovenskú pobočku kompetenčného centra firmy Zurich Insurance. Hoci je vyštudovaným právnikom, jeho vášeň pre poisťovníctvo a projektový manažment bola väčšia. Svoje skúsenosti zbieral v mnohých európskych krajinách a získal aj rôzne medzinárodné certifikácie, ako napríklad FCII, PMP & MBCI. Vo svojom voľnom čase sa Wolfgang venuje skúmaniu barokového a renesančného umenia, cestovaniu a šermu.