Hovorme o rodovej rovnosti a buďme jej hlasom 

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ak hovoríme o humánnosti, hovoríme o ľudskosti. Ak hľadáme formy, kde by sme mali byť extrémne ľudskí, zahŕňame do toho pocity. Ak hovoríme o spravodlivom zaobchádzaní s ľudskými bytosťami, hovoríme o niečom rovnakom, nie rozdielnom. Rodová rovnosť by preto nemala byť rozdielna. Práve naopak. Z hľadiska práv, výhod, možností, či povinností by mala byť rovnaká medzi ľudskými bytosťami, a teda medzi ženou a mužom.  

Inteligentný, morálny, humánny 

 

Človek sa odlišuje od iných živých bytostí svojou inteligenciou a morálkou, ktorá rodovú rovnosť stavia do popredia. Ale je to naozaj tak? Alebo sú neustále medzi ženou a mužom neprekonateľné bariéry, ktoré pozíciu rodovej rovnosti vymazávajú? Len človek je schopný vytvoriť si prostredie podľa svojich potrieb, aby mohol rásť a rozvíjať svoje schopnosti, preto právo na podmienky vyhovujúce obom stranám, musí byť rovnaké. Ale nie je.  

Equal Pay Day 

 

Equal Pay Day alebo Deň rovnosti v odmeňovaní je symbolickým dňom venovaným zvyšovaniu povedomia o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov. Globálna osvetová kampaň po celom svete upozorňuje na pretrvávajúci problém v odmeňovaní podľa pohlaví. V tento deň ženy dobiehajú mzdovú úroveň mužských kolegov, ktorú oni dosiahli na konci predošlého roku. Priemerná žena tak musí pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby zarobila toľko, čo muž. A diametrálne odlišné platy nie sú jediným ukazovateľom toho, že rodová rovnosť zlyháva. 

 

Výnimočná úloha žien v hospodárskom raste 

 

Paradoxom je, že práve ženy zohrávajú zásadnú úlohu v európskej zamestnanosti a hospodárskom raste. Skúsenosti a schopnosti žien sú nenahraditeľné, no na odmeňovaní to  nie je vidno. Ekonomika tak stráca jeden zo svojich najdôležitejších zdrojov. Ženy nedocení, čo v konečnom dôsledku spoločnosti nijako neprospieva.    

Prečítajte si: https://akcnezeny.sk/maria-ondriasova-bez-zodpovednosti-trpezlivosti-a-lasky-ani-nezacinajte-podnikat/  

Diskriminácia na každom kroku 

 

Každý človek, bez ohľadu na to, či je to žena alebo muž, má právo si bez akéhokoľvek obmedzenia rodovými rolami, vybrať z možností. Žena aj muž majú byť rovnako zviditeľnení, mať rovnakú právomoc, a to vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života. S diskrimináciou sa však aj naďalej stretávame v prístupe v pracovnej oblasti, v nerovnakom ohodnotení, ale aj v zastúpení vo vyšších pozíciách. 

Zdroj foto: Freepik_Image by aleksandarlittlewolf
Spoločnosť vníma prácu ženy ako druhoradú 

 

Štatistiky a rôzne analýzy dlhodobo poukazujú na prácu žien, ktorá je menej významná, a ktorej sa nevenuje dostatok pozornosti. Stačí, ak sa pristavíme pri neverejnej a neplatenej práci, spočívajúcej v starostlivosti o deti a domácnosť. Rodové rozdiely hierarchie v rodine ešte vždy tvoria nemenný a hlboko zaužívaný mechanizmus. Rod ako výsledok socializácie ale nie je biologickou kategóriou, a preto nie je stanovená forma, podľa ktorej len žene prislúcha nižšia forma platenej práce alebo výhradná starostlivosť o chod domácnosti a o deti. Rozdiely v pohlaví tak nie sú oprávnené na vytváranie rodovej nerovnosti.  

S rodovou nerovnosťou sa stretávame denne 

 

Rodová rovnosť aj v 21. storočí kríva. A nezmení sa to, ak o rozdieloch nebudem hovoriť, a ak v tomto smere nezačneme konať viac. Hovorme o sexuálnych a reprodukčných právach žien, o násilí páchanom na ženách. O zosúladení pracovného a rodinného života, o rovnakom zaobchádzaní, o rovnakom prístupe.  

Prečítajte si: Manželia Milan Markovič a Michaela Králiková Markovičová: Diskriminácia na základe pohlavia je nespravodlivá a neprijateľná

Rozdiely je možné zmeniť  

 

Hovoriť aj konať môžeme veľmi konkrétne, pokiaľ podporíme mužov v role otcov, aby mohli zladiť prácu so starostlivosťou o rodinu. Ženám zvýšime flexibilitu v zamestnaní kratším pracovným úväzkom. Vytvoríme prehľadný a otvorený systém odmeňovania vo firmách a budeme rešpektovať hodnotu ženskej práce na trhu. A v neposlednom rade môžeme podporiť nielen hlasom, ale aj činmi rodovú rovnosť na prvej konferencii Equal Pay Day 2023 o ženách na Slovensku, ktorá sa bude konať v piatok 10. novembra v Bratislave a pokračovať bude Online mentoringom pre ženy v sobotu 11. novembra. Buďme hlasom rovnosti a poďme do toho spoločne.     

Zdroj titulná foto: Unsplash.com

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články