Program Žilina

23. apríla 2024 | Región

Žilina

09.15 – 10.00

Registrácia

10.00 – 10.15

Slávnostné otvorenie Konferencie Equal Pay Day Región 2024, s Martinou Novotnou, zakladateľkou konferencie a o.z. Akčné ženy. Simonou Tarnóczy, projektovou manažérkou a Advokátkou Janou Peschlovou.

Moderátorka
Martina Beňová

10.15 – 10.30

Téma
Výsledky prieskumu vnímania nerovnosti v odmeňovaní na Slovensku s prieskumnou agentúrou 2muse.

Prezentujúca:
Patrícia Kollár - 2muse, s.r.o.

10.30 – 11.10

Téma
Ženy v netradičných povolaniach

Inšpiratívne príbehy žien, ktoré zastávajú pozície vnímané ako menej tradičné pre ženy.

Moderátorka
Martina Beňová

Spíkri
Tatiana Nátna - o.z.TCP
Andrea Hánová - KIA Slovakia, s.r.o.
Jana Haderková -
KROS, a.s.

11.10 – 11.20

Prestávka

11.20 – 11.40

Téma
Prezentácia prieskumu Talent Solutions, s.r.o.

Prezentujúca:
Ivana Heretik Vačoková - Talent Solutions, s.r.o.

Moderátorka
Martina Beňová

11.40 – 12.30

Prestávka na obed

12.30 – 13.20

Spoločná hra - Poďme vyjednávať

Téma
Všetci riešime konflikty. A keď riešime konflikty, častokrát si ani neuvedomujeme, že sme vo vyjednávaní. Dnes a denne. Doma s rodinou. V práci s kolegami a častokrát aj so šéfom. No v prvom rade sami so sebou. Ako zvládať tieto náročné momenty v komunikácii a aké účinné techniky používajú profesionálni vyjednávači?

Spíker
Peter Gabalec - Negotico
Jan Mexo Řehák - Negotico

13.20 – 14.00


Téma
Leadership v ére zmien

Ako sa adaptovať a uspieť v rýchlo sa meniacom svete? Aký vplyv ma rýchlo meniaca sa doba na leadership v spoločnostiach.

Moderátorka:
Jana Sliacka
- cvmango

Spíkri
Alžbeta Grácová - Slovnaft, a.s.
Dana Miňová
- MHTH, a.s.
Melánia Melicherčíková
- Slovenská sporiteľňa, a.s

14.00 - 14.40

Slávnostné podpisovanie iniciatívy Equal Pay a zakončenie konferencie

14.40 – 14.50

Téma
Slávnostné zakončenie konferencie

Moderátorka
Martina Beňová

Aktuálne termíny a miesto konania