Obchodní podmínky

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky“) upravují podmínky poskytování služeb spočívající v umožnění účasti na akci „Equal Pay Day 2020“ (dále jen “Konference”) pořádanou společností Business & Professional Women CR, Václavské náměstí 802/56, Praha 1, 110 00, IČ: 228 21 431 (dále jen “Pořadatel”) ve dnech 27. a 28. března 2020.

Účast na konferenci je možná po uhrazení poplatku za účast (dále jen „Vstupenka“).

Platební podmínky

Ceny vstupenek jsou uvedeny v objednávkovém formuláři na stránkách www.equalpayday.sk/registrace_2020/.

Vstupenku dle své volby si může účastník objednat prostřednictvím řádně vyplněného a odeslaného elektronického formuláře objednávky (resp. přihlášky) uveřejněného a internetové stránce www.equalpayday.sk . Účastník je povinen objednávku (přihlášku) vyplnit řádně a pravdivě. Odesláním objednávky (přihlášky), účastník/účastnice potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Potvrzení o odeslání objednávky bude účastníkovi zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (přihlášce). Účastník/účastnice se zavazuje uhradit cenu za objednanou Vstupenku bankovním převodem na bankovní účet pořadatele do 4 pracovních dní od odeslání objednávky na základě vystavené a odeslané faktury.

Po úhradě objednavatel obdrží elektronickou vstupenku a vstup bude umožněn také na základě seznamu hostů vedeného Pořadatelem. V některých výjimečných případech může být Konference přístupná pouze na základě pozvánky vydané Pořadatelem.

Obsah Konference

Účastník je oprávněn užít materiály poskytnuté na Konferenci pro osobní potřebu. Účastník není oprávněn konferenční, propagační materiály a příspěvky prezentované na Konferenci jakkoliv šířit nebo poskytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu jejich autorů.

Organizátor neodpovídá za obsahovou stránku (informace, názory, myšlenky) přednášek přednášejících osob či autorů, prezentovaných na Konferenci či Mentoringovém dni.

Storno podmínky

Účastník je oprávněn stornovat zakoupenou vstupenku bez udání důvodu formou písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu sekretariat@equalpayday.sk, ve které uvede jméno, příjmení, a číslo vstupenky. K vrácení vstupenky účtujeme tyto storno poplatky:

  • v lednu 2020 – 20%
  • v únoru 2020 – 50%
  • v březnu 2020 – 100%

Účastník je oprávněn převést vstupenku na jinou osobu, a to zasláním oznámení o změně účastníka Konference, které bude obsahovat jméno, příjmení, příp. název právnické osoby a a číslo vstupenky na e-mailovou adresu sekretariat@equalpayday.sk nejpozději 2 dny před termínem Konference.

Pořadatel si vyhrazuje právo na nepodstatné změny programu, doby trvání a případných dalších parametrů Konference. Pořadatel může rozhodnout o zrušení Konference.
Účastníci Konference jsou povinni řídit se během účasti na Konferenci pokyny Pořadatele nebo jím stanovené osoby.

Aktuality

Súvisiace články